Dagbladet: - Over 2000 brudd på arbeidsmiljøloven hos Veireno

Selv om selskapet har fått tillatelse til utvidet bruk av overtid, bryter de fremdeles arbeidsmiljøloven, skriver avisen. Byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) ble grillet av opposisjonen under bystyrets spørretime.

Veireno skal ha hatt over 2000 brudd på arbeidsmiljøloven, melder Dagbladet.

Nylig ble renovasjonsselskapet Veireno, de ansvarlige for søppeltømmingen i Oslo, kritisert i en rapport fra Arbeidstilsynet for ikke å overholde kravene om arbeidsforhold.

Dagbladet har gått gjennomgått lønnsgrunnlaget til de ansatte i Veireno.

Der fant de følgende:

  • De 180 ansatte i selskapet har jobbet til sammen 13737 overtidstimer
  • De skriver videre at Veireno kan ha brutt arbeidsmiljøloven 2091 ganger siden 3. oktober
  • Seks ansatte skal ha jobbet 200 timer, som er maksgrensen for et år. En ansatt skal ha jobbet 315 timer overtid siden 3. oktober.

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) har tidligere uttalt til Aftenposten at det var null brudd i uke 50 og seks brudd tilsammen i uke 51 og 52 i 2016.

Ifølge Dagbladet, var det i denne perioden 219 lovbrudd til sammen.

Under i grafikken er klagene som har kommet inn fra oktober til 10. januar.

Opposisjonen svært kritiske til miljøbyråden

Søppel var som vanlig tema i spørretimen under onsdagens bystyremøte. Kun ett av spørsmålene i spørretimen var til en annen byråd enn samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Rødt-leder Bjørnar Moxnes (R), som tidligere har varslet mistillitsforslag mot byråden dersom kommunen ikke sier opp kontrakten, mener Dagbladets avsløring gjør saken mer alvorlig.

– Disse lovbruddene er ikke bare farlig for helsen til de ansatte, men også livsfrlig for dem som befinner seg i gatene der 20 tonn tunge søppelbiler kjører. Enten har samferdselsbyråden feilinformert befolkningen, eller så vet ikke byråden hva som foregår i Veireno. Dette gjør bare saken enda mer alvorlig, sier Moxnes til Aftenposten.

Han spurte også byråden om dette i spørretimen under onsdagens bystyremøte.

– Jeg ser på brudd på arbeidsmiljøloven som svært alvorlig. Denne informasjonen som representanten referer til, ble publisert rett før dette møtet. Jeg må få se nærmere på det. Den informasjonen jeg har er at det fra uke 50 til uke 3 var null til tre brudd på arbeidstidsbestemmelsene i de respektive ukene, svarte byråd Berg.

Byråden fikk spørsmål om overvekt i søppelbilene, klager og når situasjonen vil være løst.

Opposisjonen trakk også frem en tillatelse Renovasjonsetaten ga til å endre rutene fra dag én, i stedet for å kjøre med de gamle rutene i tre måneder - slik intensjonen i kontrakten var. Dette ble omtalt av Aftenposten allerede i oktober.

  • Det kan komme mistillitsforslag mot byrådet i kjølvannet av søppelkaoset i Oslo:
Rødt varsler mistillit etter søppelkaos i Oslo

Flere misfornøyde med svarene fra byråden

Flere av spørsmålsstillerne fra opposisjonen var svært oppgitte da de mente at byråden ikke svarte på spørsmålene de stilte.

Ordfører Marianne Borgen (SV) ba representantene om å stille spørsmål på nytt, heller enn å kommentere at byråden ikke svarte på spørsmål, til høylytt mumling fra salen.

– Jeg ber om at representantene ikke kommenterer svarene de får på den måten de har gjort til nå, sa Borgen.

Varsler søppelhøring på Rådhuset

Gruppeleder for Høyre Eirik Lae Solberg og gruppeleder for Venstre Guri Melby varsler nå at samferdsels- og miljøkomiteen vil holde en høring om søppelskandalen tidlig i vår.

– Vi får ikke svar på spørsmålene våre gjennom Kommunerevisjonen, og vi får det ikke gjennom spørsmålene våre i bystyret. Da har vi ett alternativ igjen: Det er å kreve at det gjennomføres en høring i Samferdsels- og miljøkomiteen om det som har skjedd. Da har vi krav på å få svar, sier Lae Solberg.

Han er leder av komiteen mens Melby er nestleder. De kan kreve en høring uten at flertallet i komiteen er for.

– Jeg mener det er ganske alvorlig at bystyret ikke får tilgang til informasjon, og at byråden nekter oss det. Derfor er høringen det instituttet vi har.

Høringen vil trolig bli gjennomført til våren.

– Har ikke ord

– Jeg har ikke ord. Veireno bryter arbeidsmiljøloven. Alle de over 2000 avvikene er lovbrudd. Selv om det er flere hundre brudd på samme paragraf, er det like forbanna et lovbrudd, sier forbundssekretær Ole Einar Adamsrød i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF).

Veireno-sjef Jonny Enger, skriver til Dagbladet at han har arbeidet mye med de tillitsvalgte i selskapet for å få en aksept for utvidet bruk av overtid.

– Det er beklagelig at brudd oppstår, men vi ser erfaringsmessig at dette oppstår ved hver eneste oppstart i bransjen generelt. Veireno har dialog med verneombudene som er erfarne renovatører. De er kjent med problematikken, og har erfart samme type problematikk ved oppstart av tidligere kontrakter på innsamling av avfall, sier Enger.

Det har ikke lykkes Aftenposten å komme i kontakt med Enger.

Dagbladet har vært i kontakt med Arbeidstilsynet, som foreløpig ikke vil kommentere saken.