Oslo

Vil løfte Helsfyr med en skyskraper med 29 etasjer

Slik tenker arkitektene at det kan ta seg ut høyt oppe i en skyskraper på Helsfyr.

MAD arkitekter foreslår et høyhus litt lavere enn Plaza på Helsfyr, som blir et av knutepunktene i Oslos neste store byutviklingsprosjekt, Hovinbyen. 

  • Astrid Løken
    Astrid Løken
    journalist

— Med boliger i de 13 øverste etasjene, arbeidsplasser i midten og kulturtilbud og forretning i etasjene nærmest bakkeplan kan det bli aktivitet på Helsfyr også etter arbeidstid, mener Kurt Singstad, arkitekt i MAD arkitekter, som har tegnet bygningen på 29 etasjer.

Helsfyr er ett av tre knutepunkter i Hovinbyen som er det største transformasjonsområdet i kommuneplanen «Oslo mot 2030». Plan- og bygningsetaten har anslått at det kan bli plass til 27 000 nye boliger og 2,5 millioner kvadratmeter næringsareal i Hovinbyen.

Les mer om Hovinbyen her.

Idekonkurranse om tomt

Construction Management AS (CM) inviterte tre arkitektkontorer til å komme med forslag til utviklingen av én eiendom, Grenseveien 90, på Helsfyr. I dag er det et fem etasjer høyt kontorbygg med en grunnflate på 1000 kvadratmeter på tomten.

MAD arkitekter, som har levert ett av de tre forslagene, mener tomten er som skapt for et høyhus. De har tegnet et 101 meter høyt bygg med 29 etasjer. Bygget er nesten like høyt som Plaza (117 meter), Oslos høyeste bygg. Helsfyr ligger 80 meter over havet, så høyhuset vil rage 181 meter over havet.

— Vi fikk frie hender - og gode tilbakemeldinger på forslaget - fra oppdragsgiver, sier Singstad.

Liv etter arbeidstid

Arkitektene har lagt boliger i de 13 øverste etasjene. Midt inne i boligetasjene, i etasje 17 og 18 har arkitekten lagt inn et treningssenter. I midten av bygget har de etasjer med kontorer. I kontoretasje 12 er det flettet inn en restaurant og en terrasse. I de nederste etasjene er det forretninger og annen utadrettet virksomhet.

— Vi har vi stablet funksjoner som man ellers ville lagt ved siden av hverandre eller i ulike områder, oppå hverandre. Det gjør at det blir aktivitet i bygget døgnet rundt. Når folk går fra jobb om ettermiddagen slukkes lysene i kontoretasjene. Samtidig blir det lys i øvre del av bygget når de som bor i huset, kommer hjem fra jobb. Med spisesteder og kulturtilbud i de nederste etasjene blir det liv i bygget - og området - store deler av døgnet, sier Singstad.

Han mener Helsfyr trenger et løft, og har tro på høyhusideen.

Trenger et løft

Hovinbyen vil bli langt større enn hele fjordbyen og dermed et nybrottsarbeid sett i byutviklingssammenheng.

— Helsfyr har et godt utbygget kollektivnett, med T-bane og bussforbindelse. Det er mange arbeidsplasser. Det er mange boliger rundt Helsfyr, men området mangler noen ingredienser som kan gjøre det til et godt bydelssentrum hvor det også er liv etter arbeidstid, sier Singstad.

Arkiteketene ønsker seg et skikkelig høyhus på Helsfyr. Er det noen som deler ønsket?

— Bygulvet på Helsfyr fungerer ikke godt i dag. Når man kjører Grenseveien ser man bare de store kontorbyggene. Mellom byggene er det parkeringsplasser. Helsfyr mangler et sammenhengende gatenett med gang- og sykkelveier hvor det er lett å orientere seg, sier han.

Sentralt beliggende prøvestein

Helsfyr er et av de knutepunktene i Hovinbyen som ligger nærmest Oslo sentrum, med bare noen minutters T-banetur til Oslo sentrum.

— Dette kan bli en prøvestein på om man kan utvikle knutepunkt på en god måte. Her har man mulighet til å utvikle et bydelssentrum med bymessig struktur og karakter, som trengs når man skal skape et sted det er godt å være, sier han.

Ifølge Erik Grorud, styreformann i CM, var målet med arkitektkonkurransen å få ideer til hvordan eiendommen kan utvikles. Tre arkitektfirmaer ble invitert til å komme med forslag. Det er ikke kåret noen vinner.

— Eiendommen skal nå legges ut for salg, opplyser Grorud.

Grunneieren har ikke vært tilgjengelig, så Osloby har ikke fått hans kommentarer til arkitektenes innspill.

Høyhus ligger ikke i kommunens plan

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen kjenner ikke ideen om et høyhus på Helsfyr, og ønsker derfor ikke å kommentere den konkret: - Men i utgangspunktet er Helsfyr ikke et område hvor kommunens planer åpner for så høye bygg. Alle saker som dette må behandles for seg, men i de overordnede planene er det triangelet Oslo S, Bjørvika og Vaterland som er utpekt til å få noen så høye bygg, sier Bård Folke Fredriksen.

Les også

  1. Debatten om nytt regjeringskvartal: - Husk at høyhus betyr høyrisiko

  2. Behøver vi å bygge høyt i Oslo?

  3. Plaza kan få en høyreist søster

Les mer om

  1. Byutvikling