Oslo

- Jeg vet ikke hvor ofte jeg hører «Du er en grei muslim, men.. »

Fatema Al-Musawi (19) tror Vestens krigføring i muslimske land fører til en oppfatning av at Norge er i krig med islam.

Fatema Al-Musawi (19) er ikke overrasket over at Oslo-ungdom mener Vesten er i krig med islam.
  • Julie Berg Melfald
    Journalist

Aftenposten presenterte onsdag en undersøkelse fra NOVA
(Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring)
som tar for seg ungdoms holdninger til ekstremisme.

På spørsmålet «Jeg mener det foregår en krig mellom Vesten og islam», sa 6 av 10 unge seg «helt enig» eller «litt enig».

Samfunnsdebattant Fatema Al-Musawi (19) tror undersøkelsen viser en tendens blant norsk ungdom.

– Det er ikke veldig overraskende tall. Hva unge ser er at USA og Vesten hele tiden finner en anledning til å blande seg inn i konflikter og land. De leser også om IS og Israel-Palestina-konflikten, hvor Vesten assosieres som førstnevntes alliert. I tillegg tror jeg det er mye fremmedfrykt. Ikke så mye blant ungdom som hos eldre, men fortsatt nok til at det betyr noe her.

– Jeg vet ikke hvor ofte jeg hører «Du er en grei muslim, men...». Også på universitetet jeg går på, fortsetter hun.

Heller Vesten mot Midtøsten

Al-Musawi er likevel skeptisk til spørsmålsstillingen. Hun mener det kan bære feil av sted hvis man setter religionen islam opp mot Vesten.

– Jeg tror et bedre spørsmålet hadde vært om det var krig mellom Vesten og Midtøsten, ikke islam. Da er det ikke religionen som er i krig, men elementene som IS og Israel/Palestina-konflikten. Det mener jeg er en riktigere fremstilling.

Al-Musawi er aktiv på flere debattplattformer, og har spesielt engasjert seg i diskusjonen om holdninger til og av muslimer i Norge. Hun håper undersøkelsen også kan bli gjort på landsbasis. Samfunnsdebattanten tror resultatet hadde blitt det samme, men med en viktig forskjell.

– Hvis ungdom rundt om i landet blir spurt om islam og Vesten er i krig, tror jeg fortsatt 6 av 10 vil svare ja. Men jeg tror de aller fleste ville ment at det var IS som var «representanten» til islam. I Oslo derimot, er det flere ulike mennesker med ulike religioner. Jeg tror flere i denne undersøkelsen faktisk mente at det var religionen islam i seg selv som er i konflikt med Vesten, ikke bare ekstremistene.

Mange svarer «vet ikke»

NOVA-forsker Viggo Vestel påpeker selv at det kan være feilkilder i spørsmålsstillingen i undersøkelsen.

NOVA-forsker Viggo Vestel har selv påpekt at det kan være feilkilder i spørsmålsstillingen. Blant annet viser han til at hele 20 prosent svarer «vet ikke», og at dette kan være vanskelige spørsmål å ta stilling til.

– Obama hevder det ikke er en krig mellom Vesten og islam, det samme gjør Erna Solberg. Samtidig brukes ordet krig veldig ofte, sier Vestel og bruker Frankrikes president, François Hollande, som eksempel.

– Jeg tror mye av dette går på følelsen av hvordan verden er blitt. Da er det lett å miste presisjonen, sier Vestel til Aftenposten.

- Løper ekstremistenes ærend

Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre, og stortingsrepresentant Mudassar Kapur (H), slutter seg til Al-Musawis kritikk av begrepsbruken.

– Narrativet om at Vesten og islam er i krig er problematisk, sier Tonning Riise.

– Det blir en slags Donald Trump-logikk og er akkurat hva hatpredikantene på begge sider vil. Vi løper ekstremistenes ærend hvis vi ikke lager et klart skille mellom islam og radikal islamisme.

Unge Høyre-lederen viser også til at det er langt flere ungdommer i undersøkelsen sier seg enig i at ekstremistisk islam truer norsk kultur og verdier, enn islam generelt.

– Det norsk ungdom reagerer på er ekstremisme, mener Tonning Riise.

Stortingsrepresentant Mudassar Kapur (H) og Unge Høyre-leder, Kristian Tonning Riise, mener begrepsbruken i NOVA-undersøkelsen er problematisk.

«Den stille majoriteten» må fram

– Men undersøkelsen viser også at 25 prosent støtter påstanden om at islam generelt truer norsk kultur og verdier. Er ikke det en ganske betydelig andel?

– Jo, og jeg tror årsaken til tallet er at både høyreekstemister og radikale islamister får mye oppmerksomhet, både i media og av politikerne. «Den stille majoriteten» må bli løftet fram. Muslimske stemmer som står for andre ideer og verdier som viser at islamske og vestlige verdier kan forsones, må kreve å bli hørt.

Tonning Riise trekker blant annet frem homofile og muslimske Omar Akhtar (18), som skrev Si ;D-innlegg i gårsdagens Aftenposten, som et eksempel på en slik stemme.

  • Les innlegget her: Jeg er skeiv og muslim. Masseskytingen i Orlando hadde alt med islam å gjøre.

Stortingsrepresentant Mudassar Kapur (H) tror undersøkelsen er en viktig påminnelse for politikerne.

– Dette viser at integreringsprossessen er kontinuerlig arbeid. Vi må prøve å forstå hvorfor unge svarer som de gjør. Men jeg tror likevel at det er få ungdom som går rundt i hverdagen og føler at Norge er i krig. Resultatet gjenspeiler nok mye hva man hører og leser i media, sier Kapur.

Jan Bøhler: Viktig å ta rapporten på alvor

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) mener også det er viktig å ta rapportens resultat på alvor.

Han er med i en forebyggingsgruppe rettet mot unge i sitt nærmiljø i Groruddalen. Der besøker han blant annet moskeer for å snakke om felles verdier, norsk lov, trosfrihet og menneskerettigheter.

– Det er en grunn til at unge svarer sånn. De kjenner dette fra sin egen hverdag. Jeg tror de har egne opplevelser, som fra en debatt i klassen der én har ekstreme holdninger, eller fra forskjellige gjenger de møter, sier Bøhler.

– Vi må mobilisere, ta debatten og markere oss mot ekstremisme, sier Jan Bøhler.

For selv om det store flertallet av moderate muslimer ønsker å være en del av fellesskapet, merker han at det finnes ekstreme miljøer som stempler Norge som de vantros samfunn. Disse gjør seg bemerket.

Bøhler tror det er vanlig at unge forveksler brede muslimske miljøer som ikke gjør noe ut av sin religion, med grupper som markerer seg med ekstreme holdninger.

– Vi må mobilisere, ta debatten og markere oss mot ekstremisme, sier Bøhler.

Han legger til at dette gjelder både høyreekstremister og islamister. Sistnevnte er imidlertid mest tilstedeværende i hans miljø. Han tror det vil ha stor virkning om vanlige muslimer deltar.

Les kronikken: Hva er det med ekstremisme som virker så tiltrekkende på unge muslimske menn?

Les mer om

  1. Ungdom
  2. Ekstremisme