NRK: Sykmeldte helsefagarbeidere sier de ble presset til å komme på jobb

Åtte helsefagarbeidere ved Madserudhjemmet har varslet Oslo kommune om det de mener er trakassering på jobben, ifølge nrk.no.

Helsefagarbeidere på Madserudhjemmet har sendt varsel til Oslo kommune. Ifølge NRK skal de ha følt seg presset til å komme på jobb med luftveissymptomer.

Flere skal ha blitt presset til å komme tilbake på jobb selv om de var sykmeldt med symptomer på covid-19, ifølge nrk.no.

Advokatfullmektig Synne Bernhardt i Advokatfirmaet Andenæs Aaløkken Veum representerer de åtte helsefagarbeiderne.

Hun har på vegne av dem sendt et varsel til Oslo kommune. Her heter det at de ansatte føler seg trakassert av sykehjemmets ledelse i forbindelse med egen sykmelding.

De åtte helsefagarbeiderne forteller til nrk.no at de har hatt negative opplevelser i forbindelse med oppfølgingen knyttet til sykmelding.

En av de ansatte forteller at hun var sykmeldt og ble satt i karantene av sin lege fra 20. mars til 3. april på grunn av akutte luftveissymptomer.

Likevel skal hun ha opplevd å bli oppringt daglig med forespørsel om hun kunne returnere til arbeid.

Les også

Vi er blitt advart mot «den andre bølgen». Dette er tegnene på at Europa står midt oppi den.

Kjenner seg ikke igjen i påstandene

Ledelsen ved Madserudhjemmet sier de ikke kjenner seg ikke igjen i påstandene i saken og ønsker ikke å la seg intervjue. Til NRK skriver de i en e-post at de gjør sitt ytterste for at medarbeidere og beboere ikke skal bli syke av covid-19. Videre at alle medarbeidere med indikasjoner på smitte får beskjed om å ikke komme på vakt. De blir testet og er i karantene i påvente av prøvesvar.

Flere andre ansatte ved sykehjemmet skal ha følt at de er blitt presset av sykehjemmets ledelse til å trosse smittevernloven og smittevernrådene.

Les også

Koronaviruset sprer seg i sårbare grupper: – Nå er det alvor, folkens!

En av dem forteller at hun ble bedt om å møte opp på sykehjemmet til oppfølgingsmøte, til tross for at hun var sykmeldt med luftveisinfeksjon. Sykmeldingen hadde en varighet på 14 dager.

Sykehjemmets ledelse skriver til NRK at de har fulgt smittevernreglene i de tilfellene de har vært nødt til å følge opp sykefravær.

Stiller spørsmål om beboere ble utsatt for smitterisiko

I varselet til kommunen stilles det spørsmål ved om denne typen oppfølging av sykefravær kan ha utsatt sykehjemspasienter for smitterisiko. Samtidig bekymrer varslerne seg for at bestridelser av sykmeldinger er satt i system i Oslo kommune, står det i artikkelen.

Ledelsen ved Madserudhjemmet skriver til NRK at bestridelser av sykmeldinger er et ytterst sjeldent tiltak.

Sykehjemsetaten i Oslo skriver i en e-post til NRK at det vil bli tatt en beslutning i varslingsutvalget om videre saksgang og på hvilket nivå bekymringsmeldingen skal behandles.

De skriver videre at sykehjemsetaten må sikre at rettighetene til alle parter i denne saken ivaretas i tråd med retningslinjene.