Oslo

De borgerlige setter hardt mot hardt for å bygge ny E6

Neste år skal bompengeavtalen i Oslo reforhandles. Borgerlig side krever forpliktende formuleringer om det enorme E6 Oslo øst-prosjektet for å si ja.

De siste 25 årene har trafikken på E6 forbi Manglerud økt og økt. I dag er det en av landets aller mest trafikkerte veistrekninger.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Før påske la samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) frem regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan.

E6 Oslo øst var ett av mange prosjekter i Oslo som ikke fikk løfter om finansiering. Hareides forklaring: E6-prosjektet har ikke lokal støtte lenger. Et flertall i bystyret av Ap, SV, MDG og Rødt vedtok i forkant at de ikke ønsket prosjektet.

Les hele saken med abonnement