Oslo

Har brukt over ett år på å finne ut hvem som skal bygge Fornebubanen

Den er prioritet nr. 1 i Oslo og Akershus. Likevel har kollektivselskapene i over ett år ventet på et svar fra politikerne: Hvem skal bygge Fornebubanen?

Vil det stå Fornebu på en av T-banene som forlater Majorstuen T-banestasjon i fremtiden? Trolig. Det blir trukket frem som prioritet nummer én av politikere i Oslo og Akershus, men ett spørsmål har det tatt lang tid å få svar på: Hvem skal bygge den?
 • Olav Eggesvik
  Olav Eggesvik
  Journalist

— Det har vært endel diskusjoner omkring det. Det er ikke helt trivielt når flere offentlige aktører skal finne en måte å gjøre ting sammen på, sier fylkesrådmann Tron Bamrud i Akershus fylkeskommune.

Fornebubanen er ikke forsinket, hevder politikere i Oslo og Akershus. For prosjektet har ingen frist.

Fornebubanen skal gå over fylkesgrensen til Akershus. Sporveien blir av mange trukket frem som en klar favoritt til å bli byggherre. De har høstet erfaring fra en rekke store utbyggingsprosjekter de siste årene, blant annet Kolsåsbanen, Østensjøbanen og Lørenbanen.

 • Kan bli dyrere med månedskort: Prisen kan øke for å finansiere viktige utbyggingsprosjekter
  Kompliserte anbudsregler gjør at det ikke er så enkelt å gi oppdraget til Sporveien, som tidligere bare har fått utbyggingsoppdrag. Det at Akershus fylkeskommune skal eie skinnene som ligger i Akershus, skal ha vært et av hindrene.

Samtidig er det skrevet flere konsulentrapporter om hvordan ulike måter å organisere prosjektet på kan føre til at Akershus fylkeskommune og Oslo kommune ikke får refundert merverdiavgiften, noe som i praksis vil gjøre prosjektet 25 prosent dyrere.

Hvis rask ferdigstillelse ikke er et mål, kan man bare fortsette å produsere papir.

Bernt Stilluf Karlsen, styreleder i Ruter

Ruter: Haster med en beslutning

For ett år siden skrev Ruter et brev til eierne Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Det haster å bestemme hvem som skal bygge Fornebubanen.

Bernt Stilluf Karlsen, styreleder i Ruter

Etter det Aftenposten erfarer, mener mange at flere prosesser kunne vært satt i gang. Enkelte mener prosjektet nærmest står stille, selv om det jobbes med reguleringsplanene langs banetraseen.— Vi må huske at målsettingen med Fornebubaneprosjektet var at vi skulle levere en T-baneløsning til OL i 2022. Da måtte vi vært ferdig til 2021. Det T-banetoget har gått. Så kan man si at dersom det ikke er noen tidsfrist, er det vanskelig å si at det er en forsinkelse, sier styreleder Bernt Stilluf Karlsen i Ruter.

— Vi har gjort det vi er bedt om å gjøre, men det burde etter min vurdering vært satt i gang mange flere parallelle aktiviteter for å holde fremdriften i gang. Hvis rask ferdigstillelse ikke er et mål, kan man bare fortsette å produsere papir.

Utrolig, men sant:

Les også

Fikk 140 mill. for å redde stasjonen- etterpå brukte enda færre den

Rakk ikke å vedta Fornebubane-etat

Det er en beslutning fra Oslo kommune man nå venter på. 22. september, rett etter valget og før det ble kjent hvilke partier som skulle sitte i det nye byrådet, ble de borgerlige enige om å jobbe for etableringen av en midlertidig Fornebubane-etat som skulle få ansvaret for prosjektet. Dette gikk Akershus med på.

Oslo satte i gang prosessen med å opprette etaten, men fikk aldri formelt vedtatt dette i byråd.

Her er det tenkt at traseen til Fornebubanen skal gå. Men først må politikerne bli enige om hvem som skal få ansvaret for å bygge den.

Vil ikke vedta før de har satt seg inn i saken

Det nye byrådet ønsker ikke å ta en formell beslutning før de har satt seg inn i saken. Mens det forrige byrådet brukte over ni måneder på å bestemme seg for å jobbe for en etat, har det nye byrådet kun sittet ved makten i to måneder. De påpeker at Fornebubanen er kollektivprosjekt nummer én.

— De siste 25 årene er det gjort noen investeringer i kollektivtransport, men ikke like massive som dem vi står overfor nå, sier samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Organiseringen man bruker på Fornebubaneprosjektet vil trolig bli brukt videre når ny sentrumstunnel, trikketrasé langs Ring 2 og T-bane til A-hus skal planlegges.

— Det er et svært viktig valg vi skal ta. Modellen vi velger må være rustet for noen av våre viktigste oppgaver fremover.

Flytoget mister passasjerer til NSB:

Les også

Slik skal de lokke til seg flere reisende igjen

— Ikke forsinket

Hverken i Akershus eller Oslo vil man bruke ord som «forsinket» om prosjektet.

— I den grad man bruker lengre tid enn nødvendig vil det alltid være uheldig for fremdriften. Nå er det slik at byggingen av Fornebubanen har mange elementer i seg som skal passe sammen, sier fylkesrådmann Tron Bamrud i Akershus.

— Men det hadde selvfølgelig vært bedre for fremdriften hvis man hadde fått avklart denne såkalte gjennomføringsmodellen for en god stund siden.

Både Bamrud og Berg viser til at reguleringsplanene ikke er helt på plass. I tillegg er ikke finansieringen avklart, det pågår fortsatt forhandlinger med staten.

— Prosjektet er i gang for fullt. Samtidig jobber vi med å skaffe penger og reguleringsarbeidet. Jeg vil ikke si prosjektet er forsinket, sier Berg.

Hun kan ikke si om det vil gå uker eller måneder før de bestemmer seg, annet enn at det vil skje så snart som mulig.

— Vi må være sikre på at beslutningen vi tar holder juridisk og er den best mulige løsningen.


Vil du lese mer om kollektivutbyggingen i hovedstaden?

Les også

Nye T-banetunneler lønner seg mest

**
Signalfeil, skinnebrudd og dører som ikke vil åpne seg i kulden:

Les også

Her er alle feilene som har rammet NSB i januar

Les mer om

 1. Kollektivtransport
 2. Samferdsel
 3. Fornebubanen
 4. T-banen
 5. Ruter
 6. Sporveien