Oslo

«Læreren er sjefen, og elevene skal respektere ham. Det kan ikke herske noen tvil om det»

Av med luen, stå pent ved pulten når læreren kommer inn i klasserommet. Ingen toalettbesøk i timen. Byråd Torger Ødegaard har fått nok av bråk og uro på skolen.,,

¿ Vi må begynne å snakke om disiplin, respekt og folkeskikk. Læreren er sjefen. Jeg er opptatt av å dyrke den sjefsrollen, sierskolebyråd Torger Ødegaard. Her sammen med rektor Ronny Trøgstad ved Midtstuen skole.

–Hvem er sjefen i klasserommet? spør lærer Borger Eliassen da Aften er med skolebyråd Ødegaard på besøk på Midtstuen skole.

–DU! ropes det enstemmig høyt tilbake fra klasse 8A.

Les også:

Les også

Lærerne reagerer på disiplin-kampanje

Det lyder som søt musikk i skolebyrådens ører. Han har nemlig sett seg lei på alt bråket i Oslo-skolen, og setter nå inn støtet for å få ro, orden og disiplin i byens klasserom.

–Vi kan ikke akseptere at hver tredje elev svært ofte blir forstyrret i timen. Vi må begynne å snakke om disiplin, respekt og folkeskikk. Læreren er sjefen, og elevene skal respektere ham. Det kan ikke herske noen tvil om det. Jeg er opptatt av å dyrke den sjefsrollen. Men jeg tror merkelig nok det fortsatt er litt kontroversielt i enkelte miljøer, sier Ødegaard.

Gulrot, ikke pisk

Oslo har landets beste skoleresultater på de nasjonale prøvene. Men når det gjelder støy og uro i timene, ligger byen under landsgjennomsnittet.

–Jeg mener Oslo skal være fremst også her. Vi kan ikke være bekjent av at det er mer bråk i osloskolen enn andre steder, sier han.

I fjor skapte skolebyråden debatt da alle byens lærere ble utstyrt med T-skjorte med påskriften «Jeg er sjefen» første skoledag. Nå prøver han seg igjen, men denne gang med en gulrot: Skolen som har størst forbedring i Elevundersøkelsen til våren når det gjelder støy, får en større sum penger i premie. Det hele kan ende med et sett felles husregler for orden og disiplin i Oslo-skolen.

–Elevene skal reise seg når noen kommer på besøk, tiltale hverandre høflig og ta av seg luen. Skolen er ikke et sted man slenger innom, det er et sted for læring. På 70-tallet ble man for dus med læreren. Jeg vil hanke det inn igjen, fastslår byråden, og trekker frem Midtstuens husregler som et godt eksempel.

Læreren avgjørende

Det er godt dokumentert at læringsutbyttet er dårligere i klasser med mye støy og uro, og der er også arbeidsinnsatsen og motivasjonen dårligere, fastslår Thomas Nordahl, skoleforsker og professor i pedagogikk ved Høyskolen i Hedmark.

Han mener skolebyråden må fokusere mer på lærerne.

–Det er viktig at vi stiller krav til de voksne. Vi kan ikke si at «det er mye bråk på denne skolen fordi vi har så vanskelige elever». Det er ikke elevenes ansvar å skape ro på skolen, det er de voksnes ansvar, sier han.

Forskning viser at læreren er den desidert viktigste faktoren i forhold til omfanget av bråk, påpeker Nordahl.

–For å få mer ro i timen, må lærerne bli tydeligere ledere med klare forventninger til elevene. De lærerne som lykkes, er de som fremstår som tydelige og samtidig har et godt forhold til elevene, sier han.

Nordahl viser til at det er flere ting som samlet gir en rolig klasse: At læreren er til stede når timen starter, at timen avsluttes på ordentlig måte, at læreren gir tilbakemeldinger, roser og oppmuntrer de som jobber ordentlig, at beskjeder blir gitt til alle samtidig, og at læreren er tydelig på det han ikke aksepterer.

–Samfunnet er ikke lenger sånn at læreren har autoritet i kraft av sin posisjon. Læreren må skaffe seg autoritet på egen hånd – men ikke være autoritær. Den gamle autoritære, svarte pedagogikken skal vi ikke tilbake til. Det tror jeg heller ikke byrådet i Oslo mener, sier han.