Enslig mindreårige asylsøkere bytter sex for å overleve i Norge

Ny rapport viser at flere enslige mindreårige asylsøkere fortsetter å selge og bytte sex, også etter at de er kommet til Norge.

En ny rapport fra
  • Thea Storøy Elnan

I en ny rapport fra Pro Sentret, om enslige mindreårige asylsøkeres erfaringer med salg og bytte av sex, kommer det frem at enslige mindreårige asylsøkere er spesielt sårbare for utnytting når det gjelder salg og bytte av sex. Dette gjelder både under selve migrasjonen og etter at de har kommet til Norge.

Mange har opplevd ulike former for utnytting, som tvangsarbeid, kriminalitet og prostitusjon, og mangler omsorg fra voksenpersoner.

– Noen av dem fortsetter å bytte sex for å få goder når de kommer til Norge. Noen gjør det for å kunne sende verdier til familien i hjemlandet, andre gjør det for å få omsorg og voksenkontakt mange av dem ikke opplever å få i asylsystemet, sier Bjørg Norli, leder ved Pro Sentret.

Pro Sentret er et nasjonalt kompetansesenter og et hjelpetilbud i Oslo for personer med prostitusjonserfaring.

Bjørg Norli

I tillegg har mange av de mindreårige asylsøkerne et lavt kunnskapsnivå om kropp og seksualitet, ifølge Norli. Dersom de opplever negative erfaringer med bytte og salg av sex, er det ikke sikkert at de klarer å sette ord på det når de kommer i kontakt med hjelpeapparatet i Norge.

– Det er ofte mye mer stigma og skam knyttet til seksualitet der de kommer fra, enn hva det er i norsk sammenheng, sier Norli.

De ansatte har ofte heller ikke kunnskap nok til å fange opp problematikken, ifølge rapporten.

Et alternativ for kriminalitet

Hanne Bjurstrøm

I 2015 var over 90 prosent av de enslige mindreårige asylsøkerne til Norge gutter. Norli tror dette gjør det enda vanskeligere å fange opp asylsøkerne med negative seksuelle erfaringer, ettersom vi sjeldnere tenker på at menn også kan bruke egen seksualitet til å overleve migrasjonen.

– Å bytte seksuelle tjenester blir for noen et alternativ til å begå kriminelle handlinger for å overleve i Norge, sier Norli.

Dette er enda ikke noe som er blitt systematisk forsket på i Norge.

– Først og fremst ønsker vi å øke bevisstheten til de som jobber med enslige mindreårige asylsøkere og styrke kunnskapen deres til hvordan de kan snakke med asylsøkerne om dette, sier Norli.

  • Les det sterke innlegget til Ismail A. Hussein om å komme som enslig mindreårig asylsøker til Norge:
Da jeg kom til Norge som enslig mindreårig asylsøker, hadde jeg ingenting. I dag har jeg det meste | Ismail A. Hussein

– Må ikke overses

Likestillings- og diskrimineringsombudet, Hanne Bjurstrøm, er bekymret.

– Vi kan tenke at tematikk rundt salg av seksuelle tjenester oftest angår jentene og ved mistanke om menneskehandel, men guttenes erfaringer med salg og bytte av sex må ikke oversees, sier Bjurstrøm.

– Det er min jobb å slå ned på manglende likeverdighet i hjelpeapparatet. Helsetjenesten, skolen og andre må raskt få innsikt i hvorfor de unge gjør dette for å forebygge og hjelpe, sier hun.

Sosiale medier som sexarena

Ingrid Smette, forsker ved velferdsforskningsinstituttet NOVA, sier at det foreligger ferske, men upubliserte data om unges bytte og salg av sex i Norge fra UngVold-undersøkelsen. Disse ble samlet inn i 2015, men er enda ikke bearbeidet.

– Dette er et tema jeg tror er viktig og som jeg håper vi skal undersøke nærmere fremover, sier Smette.

Hun mener det er viktig å få ungdom til å snakke om seksualitet på sosiale medier.

– Det er på høy tid at vi undersøker hva sosiale medier betyr for ungdoms seksualitet. Vi må vite mer om hvordan ungdom selv tenker om dette, og hva de selv mener kan være problematisk, sier hun.