Veireno anmeldt av Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har gått til politianmeldelse av avfallsfirmaet Veireno for brudd på flere av arbeidstidsbestemmelsene. - Jeg blir forbannet, sier byråd Lan Marie Nguyen Berg.

Arbeidstilsynet mener Veirenos brudd på arbeidsmiljøloven er så mange og så grove at det har valgt å anmelde selskapet til politiet

– Det er klart at tilliten er tynnslitt. Jeg blir forbannet og jeg blir veldig bekymret når jeg hører at arbeidsmiljøloven er brutt gang på gang. Sånn kan vi ikke ha det, sier Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Det sier hun etter det i dag ble kjent at Arbeidstilsynet har valgt å anmelde avfallsselskapet Veireno til politiet. Det er de som har ansvaret for søppelhentingen i hovedstaden.

– Vi fant så mange og så graverende brudd på arbeidstidsbestemmelsene at vi mener det kan gå på både helse og sikkerhet løs for arbeiderne. Arbeidsbelastningen kan også utgjøre en fare for sikkerheten til omgivelsen, dette er ansatte som jobber med store, tunge biler i trafikkerte bygater. Vi mener alvorlighetsgraden er så stor at det var riktig å anmelde forholdet til politiet, sier regiondirektør i Arbeidstilsynet Akershus og Østfold, Hanne Luthen.

Her kan du lese mer om Arbeidstilsynets funn og pålegg i Veireno-saken

Kommunen fortsetter samarbeidet

Det var Østlandssendingen som først meldte om anmeldelsen.

Allerede før anmeldelsen er kjent er det mange som har tatt til orde for at kontrakten mellom kommunen og Veireno må opphøre.

Lan Marie Nguyen Berg sier tilliten til Veireno er tynnslitt.

– Kan dere fortsette å samarbeide med en operatør som er under politietterforskning?

– I mange måneder nå har vi jobbet med å finne løsninger som sikrer avfallshåndteringen, som er en samfunnskritisk tjeneste. Vi er nødt å ha det på plass og at det gjøres på en måte som er innenfor norsk lov. Det skulle man jo kunne forvente av selskaper som opererer i Norge. Det som er utfordrende er at vi er satt i en sårbar situasjon der vi har gitt avfallshåndteringen i Oslo til en liten leverandør, sier hun.

– Kan ikke ha det sånn

Videre mener hun det er helt tydelig at avfallshåndteringen i kommunen må endres.

– Vi kan ikke ha det sånn. Vi er stilt i en sårbar situasjon, sier hun.

– Konkret hva gjør dere nå?

– Kommunen har som sagt i lang tid jobbet med å finne gode løsninger på problemet. Jeg ber om forståelse for at vi ikke kan gå inn på detaljer nå og at vi må komme tilbake til dette, sier byråden.

Må innfri pålegg

Onsdag går fristen ut for Veireno til å innfri en rekke pålegg for å hindre fortsatte brudd på arbeidsmiljøloven.

Slik så det ut i en bygård ved St. Hanshaugen i november.

Påleggene ble bedriften ilagt etter et tilsyn i høst avslørte massive brudd på arbeidsmiljøloven.

– Hva om Veireno ikke klarer å legge frem dokumentasjon på at påleggene er innfridd?

– Vi forutsetter at pålegg blir innfridd. Vi har vist hva vi mener om alvorlighetsgraden ved å anmelde forholdene til politiet. Vi kan også trekke tilbake det samtykket vi har gitt til begrenset merbruk av overtid, sier Luthen i Arbeidstilsynet.

Aksjonerte på nytt etter tips

Blant annet på bakgrunn av tips om at Veireno har benyttet seg av overtid utover det begrensede samtykket selskapet har fått, hadde Arbeidstilsynet et nytt tilsyn i bedriften i fire uker i desember og januar.

– Det materialet er vi i ferd med å gå gjennom og analysere, så det kan jeg ikke si noe om, sier Luthen.

Eier og daglig leder i Veireno, Jonny Enger, er slått ut av feber, og kan ikke kommentere situasjonen i dag.