Her er planene: Slik vil kjøperen bygge ut Hausmannskvartalet

Får den potensielle kjøperen det som han vil, rives den okkuperte bygården i Hausmannsgate 40. Men først må bystyret godkjenne at kommunen selger kvartalet.

Hausmannsgate 42 (t.v.) er del av kommunens salg, det er også nr. 40 (i midten). Kulturhuset Hausmania (t.h.) skal beholdes i kommunal eie.
  • Christian Sørgjerd

Byrådet har innstilt på at selskapet Urbanium AS skal få kjøpe Hausmannskvartalet.

I budprosessen for eiendommene har Urbanium presentert et skriftlig forslag for hva de ønsker å gjøre med de to bygårdene og de to ledige tomtene i kvartalet.

Byrådet har i utgangspunktet valgt å unnta alle innkomne papirer i budprosessen fra offentlighet. Heller ikke bystyret, som skal avgjøre salget, får se dem. Nå har imidlertid Urbanium selv sagt at det er greit at deres papirer offentliggjøres.

Tankene deres om utvikling av kvartalet er ikke juridisk bindende, men her er hva selskapet ser for seg:

  • Hausmannsgate 42 rehabiliteres. Det blir romslige 3— og 4-roms borettslagsleiligheter.
  • Hausmannsgate 40 , som i 15 år har vært bebodd av okkupanter, rives. I stedet bygges det et moderne leilighetsbygg. I de to nederste etasjene ser de for seg at det etableres et bokollektiv med felles stue-/kjøkkenområder, hvor man kan kjøpe seg inn. I de øvre etasjene vil de ha 2- og 3-roms leiligheter, alt organisert som borettslag. Standarden skal være enkel.
  • Den ledige tomten i Brenneriveien 1 bygges ut med et moderne leilighetsbygg med små 2-roms borettslagsleiligheter. Standarden skal være enkel.
  • Den såkalte sirkustomten , som i dag er ledig,får et nytt bygg. Opprinnelig foreslo de å kombinere en mellomstor scene/flerbrukssal med et begrenset antall publikumsplasser og en kafé, med kontorlokaler/atelieer/studioer i etasjene over. Ifølge Urbanium er dette nå kassert til fordel for Vega scene-prosjektet.
Dette er områdene som kan bli solgt av Oslo kommune: To bygårder og to byggeklare tomter.

Urbanium eies av Espen Pay, som også er daglig leder. Selskapet står bak flere store byggeprosjekter i Oslo, og de har spilt en sentral rolle i Sørenga-utbyggingen. De har forpliktet seg til å utvikle boligene i Hauskvartalet etter såkalt BREEAM-sertifisering, som innebærer svært høye miljøkrav.

Vil bygge borettslag

— Jeg gjør dette fordi jeg har lyst å gjøre noe for byen. Vi ønsker å lage noe varig her, sier Espen Pay.

Han forteller at boligbyggene er tenkt organisert som borettslag for å sikre at leilighetene ikke kjøpes opp til utleie.

Espen Pay, eier og sjef i Urbanium eiendom

— Vi vil ha fokus på bomiljø, med vedtekter for borettslaget som kan styre dette. Vi vil også ta kontakt med husbanken for å forsøke å sikre gunstig finansering, slik at det blir en lav terskel for å kjøpe seg inn, sier han.Hausmannsgate 40 har vært okkupert siden 1999. I dag bor det et titalls personer der.

- Hva skjer med dem?

— Det vet jeg ikke. Vi er en privat utvikler, vi kjøper ikke dette for å ta vare på dem som bor der i dag. Samtidig har vi sagt at kommunen kan få mulighet til å beslutte hvem som skal ha rett til å kjøpe seg inn i bokollektivdelen av nybygget. Så hvis kommunen ønsker det, bør de greie å finne en løsning, sier Pay.

Ønsker å realisere Vega scene

Det ene av to ulike utkast til utseende på kulturhuset på sirkustomten.

Et av forslagene som er blitt jobbet med de siste årene, er prosjektet Vega scene. De ønsker å bruke «Sirkustomten» til å bygge et uavhengig kino— og teaterhus. De har fått 2 millioner kroner av Oslo kommune for å jobbe videre med planene.Unnur Sande, daglig leder for prosjektet, ønsker ikke å si noe om hvordan dialogen er med Urbanium.

— Vi jobber fortsatt for å etablere oss på sirkustomten. Vi har jobbet politisk for å sikre driftsstøtte hvis en leieavtale blir aktuelt, sier hun.

Ifølge Espen Pay ønsker Urbanium å realisere planene.

— Det eneste jeg kan si pr. nå, er at vi har en intensjon om å inngå leiekontrakt med Vega scene. Vi har satt igang prosjektering av et kombinert kino- og teaterbygg på tomten, sier han.

LES OGSÅ:

Les også

Dette er Vega scene

Omstridt salg

Det andre av to ulike utkast til utseende på kulturhuset på sirkustomten.
Det samme bygget sett fra baksiden, ned mot friarealene.

Hausmannskvartalet har en svært spesiell reguleringsplan, som sier at det skal bli et «byøkologisk kulturkvartal». Bruker— og beboermedvirkning skal stå sentralt i utviklingen.Det var det forrige byrådet som la ut det meste av kvartalet for salg, gjennomførte en budrunde og innstilte på Urbanium som kjøper. Før kommunevalget var både Ap, SV, MDG og Rødt svært kritiske til salget.

I samarbeid med arkitektkontoret Eriksen Skajaa har kulturhuset Hausmania laget en mulighetsstudie for hvordan kvartalet kan utvikles på alternative premisser og med ikke-kommersielle boligløsninger i samarbeid med dagens okkupanter. Det beboerstyrte Svartlamoen-området i Trondheim er et forbilde, og forslaget åpner for Vega scene. Husbanken har stilt seg positiv til å støtte boligdelen i et slikt prosjekt.

Det borgerlige byrådet la ut kvartalet for salg like før studien var klar, uten å ta hensyn til den.

Da venstresiden vant valget, varslet det nye rødgrønne byrådet at de ville se på salget på nytt. Etter to måneders betenkningstid falt de likevel ned på samme konklusjon som sine forgjengere. Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) mente det var for sent å snu. Hun har flere ganger understreket at de 30 millionene fra salget skal gå til å ruste opp kulturhuset Hausmania.

— Skulle vi reversert prosessen nå, ville det rent økonomisk vært vanskelig å få til en annen løsning innen rimelig tid, sa Marcussen til Aftenposten da innstillingen ble kjent.