Oslo vil masseteste skoleelever. Dette vet vi om testingen.

Oslo vil bruke spyttprøver for å koronateste elever. I første omgang vil syv videregående skoler i de mest smitteutsatte bydelene starte med massetesting.

Mange har tatt disse vanlige koronatestene, som tas langt nedi hals og nese. Nå skal spyttprøver og mer skånsomme nesetester brukes i videregående skole for å kunne masseteste.

Da byrådsleder Raymond Johansen varslet nye koronatiltak søndag, sa han at byrådet «tar sikte på å innføre massetesting av elever med spyttprøver 8. mars og økt testing av alle lærere.»

Mandag denne uken rykket de videregående skolene i Oslo tilbake til rødt nivå. De første to dagene måtte alle bli hjemme. Begrunnelsen er økende smittetall blant ungdom.

De to siste ukene har det vært størst smitteøkning i Oslo i aldersgruppen 10–19 år.

Kombinerer ulike tester

Elisabeth Vennevold, som koordinerer smittesporingen i Oslo kommune, sier at de vil starte med screening, altså massetesting, på syv videregående skoler i neste uke. Disse skolene ligger i bydelene hvor smittetrykket er størst, i Groruddalen, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo.

Nøyaktig hva slags test man vil bruke, er ikke avklart. Kommunen vil ta i bruk flere metoder, blant annet spyttester. De vil også bruke hurtigtester eller vanlige PCR-tester, som tas i fremre nese, og som er mer skånsomme enn dem som tas helt nede i halsen.

– Det kan bli en kombinasjon. Det avgjørende er analysekapasiteten. Vi ser på flere muligheter for å gjennomføre testing i stor skala på skolene.

Ifølge kommunen vil studentsamskipnaden i Oslo, SiO Helse, starte opp med hurtigtesting av studenter onsdag. Kommunen vil følge med på deres erfaringer.

Nøyaktig hvordan spytt-testene vil se ut i Norge, er ikke avklart. Men metoden er tatt i bruk i flere land, som på denne teststasjonen i Utah i USA.

Ikke tvang

– Hvor viktig er dette verktøyet for å få kontroll på smittespredningen?

– Vi kan ikke si hvor avgjørende dette er for å få smittetrykket ned. Men vi vil kunne avdekke mer skjult smitte. Og jo mer smitte vi avdekker, desto raskere kan vi sette folk i karantene og stoppe smitten, sier Vennevold.

Det vil ikke bli obligatorisk å teste seg.

Enklere metode

En arbeidsgruppe har jobbet med dette en stund. I forrige uke fikk kommunen klarsignal fra Helsedirektoratet om å gå i gang med spyttprøver. Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at de samarbeider med Oslo kommune om dette. En fordel med spyttprøvene er at de ikke må utføres av helsepersonell.

– Det er mye mer effektivt fordi du slipper å bruke helsepersonell til å samle inn prøvene. Hvis du kan få til dette ved at elevene spytter i en kolbe og denne sendes inn til laboratorium, vil det være mye enklere å avvikle når mange skal testes samtidig.

Han sier at spyttprøvene skal være like pålitelige som hurtigtester. Prøvene skal analyseres på laboratorier.

I Tyskland har de også samlet inn spytt fra hele klasser som så er blitt analysert. Da finner man ut om det er virus i klassen. Hvis det blir påvist, vil man så lete etter smittede enkeltpersoner.

– Foreløpig har vi tekniske begrensninger til å gjøre det i Norge, sier Guldvog.

De videregående skolene er på rødt nivå i Oslo. Nå vil kommunen starte med massetesting på skoler i bydeler med mye smitte.

Første gang i stor skala

Lege Joakim Øverbø ved Folkehelseinstituttet skriver at de i lang tid har jobbet med å få på plass spyttprøve som en alternativ prøvetakingsmetode. De har stor tro på dette. Målet er at regelmessig testing kan bidra til å fange opp smitte tidligere. Slik kan man hindre større utbrudd og forhåpentlig redusere behovet for å stenge ned skoler.

– Selv om det fortsatt gjenstår en del og det vil kreve mye ressurser, så håper vi at dette kan bidra til en mer normal hverdag for elever og lærere i tiden fremover, skriver Øverbø.

Han skriver at man har brukt spyttprøver i mindre skala tidligere og i studier. Men dette blir første gang det benyttes i stor skala i Norge. Målet er at elevene, under veiledning, skulle ta testen selv.

– Det er i prinsippet bare å spytte ned i et prøveglass, så dette er en svært enkel og behagelig måte å ta en koronatest på, skriver Øverbø i en e-post.

Flere land går i gang

Danmark startet denne uken med massetesting av de eldste elevene i enkelte landsdeler. Også i Østerrike har de begynt å teste elevene. Der har de tatt i bruk tester som barna tar selv. Dette skjer to ganger i uken, skriver Danmarks Radio. I Østerrike bruker de hurtigtester som gir svar på et kvarter. Disse testene er ikke like presise som ordinære tester som må sjekkes i laboratorium. Men de er tatt i bruk flere steder som verktøy i kamp mot smittespredning.

Helsebyråd Robert Steen mener massetesting kan være nøkkelen til å lette på de stadig mer inngripende koronarestriksjonene i Oslo. Han er inspirert av danske myndigheter og ønsker at alle innbyggere tester seg hjemme ukentlig.

– Jeg tror at vi vil se mye av dette fremover, sa han til Aftenposten for en uke siden.

Oslo kommune har alt utført massetesting på skoler hvor det har vært utbrudd. De opplyser at erfaringene derfra er gode, og at elevene synes at det er tryggere å bli testet i kjente omgivelser enn på en ordinær teststasjon.