Vil ikke lenger tvinge bilene ut av sentrum

Det blir ikke helt bilfritt i Oslo sentrum likevel. Nå er målet «færrest mulig privatbiler». Flere i opposisjonen og Oslo Handelsstands Forening er fornøyde med forslaget fra byrådet.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) med miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG, t.v.) og helse- og sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV, t.h.) ved Stortorget i Oslo. Planene for biltrafikken i sentrum innenfor Ring 1 ser ut til å bli langt

Et av de store temaene i valgkampen var bilfritt sentrum. Byrådspartiene har i byrådserklæringen erklært at sentrum innenfor Ring 1 skal bli bilfritt i denne bystyreperioden. Det vil si innen valget i 2019.

Nå letter de for første gang på sløret og viser frem de overordnede retningslinjene for hvordan Oslo sentrum skal bli i løpet av de neste årene.

Det er nå snakk om at det skal bli «minst mulig privatbiler» innenfor deler av Ring 1. Enkelte politikere har snakket om en «berlinmur» for bilister i Oslo. Det ser ikke ut som om det blir tilfelle.

Slik skal de gjøre det

I forslaget fra byrådet legges det opp til en gradvis opptrapping av tiltakene frem til og med 2019. Målet er å fremme en sak for bystyret våren 2017:

  • Fase 1: Først skal det gjennomføres tiltak som skal redusere biltrafikken, som fjerning av kommunale parkeringsplasser. Disse skal leies ut til tiltak som skal skape byliv. Det skal ikke bli forbudt å kjøre bil inn til sentrum. I 2017 blir byen delt opp i soner. Du kan ikke kjøre fra sone 1 til sone 2, uten å gå om ringveien.
  • Fase 2: I 2018 skal gågatenettet utvides. Flere gater blir rene gågater. Det kan også komme gater der sykkel eller varelevering har høyeste prioritet. Byrådet vil også hente inspirasjon fra Torggata.
  • Fase 3: I 2019 vil man evaluere tiltakene som er gjort. Man vil se på om det er «blitt mer byliv i gatene» og om det er mindre privatbiltrafikk. Dersom dette ikke er oppnådd, vil man vurdere å innføre sperringer eller andre tiltak som går hardere til verks. Det vil uansett gjøres unntak for varetransport, drosjer, nødetater, personer med nedsatt funksjonsevne med mer.
  • Det vil fremdeles være mulig å kjøre til Oslo S eller fergeterminalen på Vippetangen.

Deler inn byen i soner og bygger flere gågater

Blant tiltakene som kommer allerede fra neste år, er en soneinndeling av byen. Kjører du inn i en sone, vil du måtte kjøre ut av sonen igjen og på Ring 1 for å komme deg til en annen sone i byen. Drosjer, kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy er de eneste som kan kjøre mellom sonene i byen.

Flere gater skal også bygges om til gå- eller sykkelgater, noen etter modell fra Torggata. Slik håper byrådet at trafikken skal regulere seg selv ned – uten bruk av bommer. Som byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier det:

– Jeg har vært melkebilsjåfør. Du føler deg ikke velkommen når du rygger bilen inn i gågaten. Jo mer folk det er, desto mer føler du deg som et fremmedelement i en bil. Folk regulerer det selv og merker at «her passer det ikke å kjøre», sier Johansen.

Før: Bilfritt. Nå: Færrest mulig biler

Aftenposten møter ham med helse- og sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) i et bråkete kryss ved Stortorget.

– Men går dere ikke nå tilbake på det som var en stor sak i valgkampen, at sentrum innenfor Ring 1 skulle være fritt for biler?

– Nei, målet er at vi skal ha færrest mulig biler i Oslo sentrum. Formålet med det er at man skal ha liv i byen, og det legger vi til rette for med denne trinnvise modellen, sier miljøbyråd Berg.

– Det har aldri vært vår hensikt å stenge mennesker som er dårlig til beins ute fra sentrum, det ville vært urettferdig. Vi ønsker at byen skal være for alle, derfor er vi opptatt av å høre hva folk har å si, sier sosialbyråd Thorkildsen.

Et viktig spørsmål er hva den ledige plassen skal brukes til. Det er opprettet et eget prosjekt, kalt bilfritt byliv, som skal utarbeide detaljene. Byrådet understreker at de er åpne for å endre på planene.

– Dette er en prosess. Det er ikke blitt gjort noe som dette før i like stor skala som i Oslo. Vi skal evaluere tiltakene, og justere hvis det er behov for det. Formålet er at byen skal fungere, at det skal være mer plass og økt byliv, sier Berg.

Oslo Handelsstands Forening jubler

Gunnar Larssen, administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening (OHF) har gått fra å varsle butikkdød til å juble.

– Dette er musikk i våre ører på veldig mange områder. Vi er blitt hørt, byrådet har lyttet til oss, slår Larssen fast.

– De har også lagt opp til å bruke parkeringshusene vi har, inkludert på Aker brygge. Alt så ut til å bli stengt i den første runden.

– Man legger til rette for en pragmatisk og fleksibel gjennomføring. Vi ønsker et yrende byliv, og vi vil ha kjøring til sentrum. Det har de lagt opp til, mener han.