Oslo

Tøyenløftet: Ville flytte rustilbud fra Tøyenområdet, men fulgte det ikke opp

Frelsesarmeen og Tyrilistiftelsen skrev i et brev til Oslo kommune at de var villige til å gå i dialog om å flytte. Kommunen fulgte det ikke opp.

Fra venstre: Garth, leder for Frelsesarmeens rusomsorg på østlandet Frode Woldsund og Truls står utenfor Fyrlyset i Urtegata.
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

I Urtegata står det en gjeng med mennesker utenfor Fyrlyset. Det er et lavterskeltilbud for rusmisbrukere drevet av Frelsesarmeen.

– Tilbudet er bra. Det er mange som bruker det, sier Garth. Ingen av dem Aftenposten snakker med ønsker etternavnet sitt på trykk. Garth mener flere ville blitt forvirret om tilbudet skulle flyttet til et annet sted.

– Jeg tror det ville gått ett år eller to før folk hadde fått det med seg.

Truls, som mener maten de fikk var mye bedre før, sier det slik:

– Hvor skulle det vært i sentrum uten at folk hadde klaget?

For tre år siden slo politikere fra Venstre, Høyre, KrF og SV fast i en kronikk i Dagbladet at det var en viktig del av Tøyenløftet å flytte noen av rus- og psykiatritilbudene vekk fra området.

  • SV sjokkerte i bystyret: Her presenteres avtalen som sikret Lambda

Ett år senere sendte kommunen et brev til syv rus- og psykiatritilbud med spørsmål om noen ville vurdere å flytte.

Frelselsarmeen og Tyrilistiftelsen svarte at de var villige til å gå i dialog med kommunen dersom de fikk hjelp til å finne nye lokaler. Men så ble det stille fra kommunen.

Frelsesarmeen var villige til å gå i flyttedialog

Frode Woldsund, leder for Frelsesarmeens rusomsorg på Østlandet, var en av dem som svarte på brevet fra kommunen.

Frelsesarmeen driver tre tilbud på Grønland. Fyrlyset, som har ligget i Urtegata siden 1894, ligger på Grønland like ved en barnehage, tett på grensen til Tøyen. Like ved ligger det en barnehage, som har merket at det er et rusmiljø i området.

– Stort sett går det rolig for seg. Dette er folk i aktiv rus, og noen er psykisk syke. Det er lite bråk inne, men det er en utfordring at man får et synlig miljø som samler seg på gaten, sier Woldsund.

Hørte ikke noe fra kommunen

I de enkle lokalene er det servering av mat, det er dusj og toalett, mulighet for samtaler og hjelp til kontakt med det offentlige, for eksempel Nav. Det er også en helsestasjon med lege.

Til tross for at Frelsesarmeen svarte at de var villige til å gå i dialog om å flytte, hørte de ikke noe mer fra kommunen.

– Det har ikke vært noen dialog som jeg kan huske. Vi må ha et tilbud til denne gruppen, og det må være sentrumsnært. Finnes det mer skjermede, egnede lokaler går vi gjerne i dialog, sier Woldsund.

Tidligere byråd: – Var uformell kontakt

Øystein Eriksen Søreide var helse- og sosialbyråd for Høyre i forrige bystyreperiode. Han er i dag bydelsdirektør i Grorud.

Selv om Frelsesarmeen i 2014 sa de var villige til å gå i dialog, sa byråden i et intervju i et intervju i Dagsavisen i 2015 at de var villige til å gå i dialog med Frelsesarmeen dersom de selv tok kontakt.

– Vi var i en begynnende dialog, men kom ikke spesielt lenger enn dette, svarer Eriksen Søreide.

– Ble det jobbet med å flytte noen av rustilbudene vekk fra området?

– Jeg må ta høyde for at jeg ikke husker alle detaljer. Det kan ha vært arbeid på administrativt nivå uten at jeg var involvert. Jeg mener at tilbudet i Urtegata ikke var en del av Tøyenløftet, det var heller snakk om LAR-tilbud og et apotek med metadonutdeling, sier Søreide.

– Det er ikke grunnlag for å si at det ble lagt dødt. Fordi det var private aktører, var det et lengre lerret enn at kommunen bare kunne flytte sine egne aktiviteter. Frelsesarmeen har vært i Urtegata i over hundre år.

– Ble ikke fulgt opp godt nok

Byrådssekretær Benjamin Endré Larsen (SV) svarer på vegne av dagebs byråd, Inga Marte Thorkildsen (SV).

– Der vi er nå, er det ikke en konkret prosess for å flytte noen av de enkelttilbudene som sa de var villige til å gå i dialog. Vi har prioritert å jobbe med bomiljøet i de kommunale gårdene på Tøyen, og jobber frem tiltak rettet mot dem, sier Larsen.

– I løftet står det at dere skal vurdere om noen av tilbudene kan flyttes. Mener du det løftet er oppfylt?

– Jeg kan bare si at initiativet som ble tatt hvor man sendte ut brev, ikke ble godt nok fulgt opp den gang. Hvis vi skal gå i gang med å se på det igjen, må vi starte den prosessen på nytt, sier Larsen.

Les mer om

  1. Tøyenløftet