Oslo

Nå må Hafslund sjekke fjernvarmeledningen

Åtte år etter at det ble varslet om at fjernvarmeledningen som forsyner 170.000 husstander i Oslo med varme og varmt vann ikke er kontrollert i henhold til reglene, blir Hafslund pålagt å sjekke sveisene i ledningen.

I februar i fjor skjedde den hittil største og mest dramatiske ulykken med fjernvarmeledningen i Oslo. En graveulykke punkterte ledningen og fire millioner kokende vann strømmet ut.
  • Stein Erik Kirkebøen

For åtte år siden varslet Pål Stenstad om at sveisene på fjernvarmeledningen i Oslo ikke var kontrollert som de skulle vært ifølge regelverk og standarder.

For nesten fem år siden bekreftet Force Technology i en rapport til Hafslund at Stenstad hadde rett. De slo også fast at mange av de skjøtene de kontrollerte hadde feil og mangler som burde vært reparert, og de la ved en plan for hvordan dette kunne skje.

Det er solide dimensjoner over fjernvarmerørene. Nå er Hafslund pålagt å sjekke om ledningen er så solid som den ser ut.

Hafslund Varme, som eier og drifter ledningen som gir 170 000 husstander og en rekke sykehjem og andre offentlige bygg i Oslo varme og varmt vann, gjorde ingen ting.Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) ble varslet og fikk Force-rapporten, som bekreftet varslerens påstander, men gjorde heller ingenting.

Da Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) hadde tilsyn hos Hafslund for et år siden, fant de mange av de samme avvikene som de hadde påpekt i et tilsyn noen måneder tidligere. Hafslund hadde ikke utbedret dem som pålagt. Først i forbindelse med tilsynet ble NVE kjent med varslingssaken og Force-rapporten.

Flere uhell

Det har vært en rekke episoder med fjernvarmeledningen de siste årene.

Mest alvorlig var det i februar i fjor da en graveulykke i Akersgata førte til at 30.000 boenheter var uten varmt vann og varme i opptil to døgn, fire millioner kokende vann ble spylt ut i grunnen og det ble avslørt alvorlige mangler i Hafslunds rutiner for blant annet varsling.

I august i fjor røk ledningen i Pilestredet. Det førte til at en søyle med kokende vann sto flere meter opp i luften og at 26.000 boenheter våknet med kun kaldt vann i kranene.

Hafslund har etter alle ulykker forsikret at de ikke har sammenheng med dårlige sveiser.

Pålegger kontroll etter åtte år

Nå vil NVE å pålegge Hafslund å kontrollere ledningens tilstand. Det skal skje i form av en uavhengig kontroll av et utvalg sveiseskjøter.

Pål Stenstad

— Da tok det bare åtte år før noen reagerte på min varsling, sier varsler Pål Stenstad ironisk.Gjør det noe? Gjør det noe om ledningen som ligger der smekkfull av kokende vann, og som. til tross for noen uhell, stort sett fungerer greit, ikke er lagt og kontrollert helt etter boka?

— Selvfølgelig gjør det noe at et så stort og viktig anlegg som har et stort skadepotensiale - både her og i Lund i Sverige har vi sett at et uhell kan være alvorlig - ikke er bygget i henhold til regelverket, sier seniorrådgiver Ingvild Vaggen Malvik i NVE.

- Vi er bekymret

Hvilke praktiske konsekvenser det har, kan hun ikke si noe om.

— Nei, det er jo noe av poenget. Ledningen er ikke skikkelig kontrollert, dermed vet vi ikke hvilken stand den er i. Vi er bekymret, men vi vet ikke om det er noen grunn til bekymringen. Det er derfor vi vurderer å pålegge Hafslund å ta kontroller etter en plan som vi vil godkjenne.

- Betyr det at dere ikke stoler på at Hafslund vil gjøre jobben ordentlig denne gangen?

— Nei, det betyr at vi vil være informert om hva som skjer.

- Har dere lenger tillit til Hafslund som tidligere har holdt tilbake informasjon og unnlatt å utbedre påviste avvik?

— Vi har fulgt dem opp tett i en stund og har inntrykk av at det har skjedd noe det siste året. Min erfaring er også at det virker som om tilsyn hjelper.

- Er det ikke betenkelig at det må tilsyn til for at Hafslund skal følge regelverket?

Malvik henviser til avdelingsdirektør Ingunn Å. Bendiksen: - Vi har ansvar for tusenvis av anlegg som alle skal innfri krav fra konsesjoner og regelverk. Vi er nødt til å føre et visst tilsyn, og vi har bestemt inntrykk at det har betydning både preventivt og ved at vi avdekker avvik.

- Har Hafslund tatt dette på alvor, eller har de forsøkt å lure dere?

— Vi tror ikke Hafslund har forsøkt å lure oss, men det er klart vi blir betenkte når vi ser at ting som er avdekket på ett tilsyn dukker opp igjen på et nytt tilsyn kort tid etter, sier Bendiksen.

Hafslund kan få bot

Hun har sanksjonsmidler til disposisjon. Det mildeste er at operatøren blir bedt om å lukke påviste avvik. Siden Hafslund ikke har kartlagt tilstanden på fjernvarmeledningen anser NVE at to av de 11 avvikene som ble påvist for et snaut år siden og som skulle vært lukket 1. september i fjor, ennå ikke er lukket.

— Nå har Hafslund fått frist til 20. april, med å svare på vårt siste brev. Deretter kan vi pålegge dem å gjennomføre en tilstandskontroll av skjøtene i ledningen.

- Andre sanksjonsmidler?

— Vi har ilagt overtredelsesgebyr, bot, i andre saker, men foreløpig er vi ikke kommet så langt i prosessen at vi har vurdert det, sier Ingunn Å. Bendiksen.

Venter med å kommentere

Hafslund ønsker ikke å kommentere saken før de har gitt sitt svar til NVE.

Uavhengig av denne saken hadde Hafslund natt til langfredagleid inn et fly som med varmesøkende kamera fløy over ledningen og søkte etter eventuelle områder med varmelekkasjer. Et nytt søk skal gjennomføres denne uken.

Resultatet av søken blir klart i månedsskiftet april/mai.

Les også

  1. En døde og seks ble skadet da fjernvarmeledning røk og tåkela svensk by

  2. Kokende vann sto til værs fra et kumlokk i Oslo sentrum

  3. Hafslund får kraftig kritikk fra NVE etter fjernvarmebruddet

  4. Feil på ventil kostet 26.000 husstander varmtvannet

Les mer om

  1. Fjernvarme