Oslo

Paven avgjør biskop Eidsvigs skjebne

Paven i Roma avgjør i siste instans om biskop Bernt Eidsvig skal tre til side mens politiet etterforsker ham for medlemsjuks og økonomiske misligheter.

I siste instans er det pave Frans selv som avgjør om biskop Eidsvig skal tre til side.
  • Stein Erik Kirkebøen

For drøyt to uker siden gjennomførte politiet en razzia mot kontorene til Oslo katolske bispedømme og forhørte flere av de ansatte. Det skjedde etter at Dagbladet i en serie artikler hadde avslørt at bispedømmet jukset med medlemstallet, og på den måten fikk utbetalt altfor mange millioner i offentlig støtte.

En av de ansatte hadde anmeldt bispedømmet til politiet for medlemsjuks, og det samme gjorde Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Siktet også biskopen

Kort etter razziaen tok politiet ut siktelse mot bispedømmet, biskopen og økonomisjefen.

Dermed sto bispedømmet overfor en helt ny situasjon, hva gjør det med en biskop som etterforskes av politiet?

Paven avgjør om Bernt Eidsvig skal bli sittendei bispstolen i Oslo.

I en pressemelding kommer bispedømmet nå med svaret: «Det er ingen fast regel for hvordan Vatikanet behandler slike saker. De vurderes individuelt og i siste instans av paven selv. Vatikanet henter inn sin informasjon fra ulike deler av Kirken – og ikke bare fra biskopen selv. Inntil vi hører noe annet fra Vatikanet eller om det fremkommer ny informasjon i saken, fortsetter biskop Eidsvig i sin stilling. Biskoper kan for øvrig ikke suspenderes, men kan bes om å tre til side. Han kan også be om det selv, men søknaden må innvilges av paven – på samme måte som norske embedsmann må søke Kongen i statsråd om å tre av».

Hvis biskopen blir bedt om å tre til side, vil også Generalvikaren, biskopens stedfortreder, tre til side sammen med biskop Eidsvig.

Ikke økonomisjefens oppgave

Økonomisjefen fortsetter også i sin funksjon. Bispedømmet begrunner det med at medlemsregistreringen formelt ikke var hans jobb, og at den biten allerede i begynnelsen av desember i fjor ble overtatt av en ekstern spesialrådgiver.

Økonomen fortsetter å skjøtte sitt egentlige arbeid, og det han der steller med, er ikke omfattet av siktelsen: «Bispedømmet frykter at å suspendere ham fort kan bli tolket som at det anser ham som skyldig. Det gjør vi ikke. Vi avventer politiets undersøkelser».

Les også

  1. Vil avhøre flere kirke-ansatte om medlemsjuks

  2. Bedragerisiktet biskop: - Be for meg

  3. «Saken med Oslo katolske bispedømme har en helt annen karakter og skiller seg fra andre saker»

  4. Biskop Eidsvig vurderer sin stilling