Krangler om hvordan byråkratene skal sitte i det nye regjeringskvartalet

Ti år før de ansatte flytter inn, krangles det om innsiden av det nye regjeringskvartalet. De ansatte vil ha kontorer og faste plasser, men Statsbygg vil ha fleksibelt åpent landskap.

Slik ser Statsbygg for seg de fremtidige arbeidsplassene i det nye regjeringskvartalet.
  • Arve Henriksen

Selv om det ennå er ti år til over 5000 statsansatte skal flytte inn i det nye regjeringslokalene, krangles det allerede heftig om hvordan de fremtidige arbeidsplassene skal bli.

Statsbygg foreslår at de ansatte i departementene skal sitte på aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Det betyr åpne landskap og at ingen får cellekontorer. I tillegg legges det opp til såkalt «clean desk», som betyr at ingen av de ansatte får egne plasser.

Videre foreslår de at det bare skal være plasser til tre av fire ansatte som har hjemmebase i kontorarealet.

Dette har fått fagforeningene til å reagere kraftig.

– Rundt 70 prosent av driftskostnadene i det nye regjeringskvartalet vil være lønnskostnader. Å da skulle spare penger på arealene til de ansatte vil etter vår oppfatning bety at sykefraværet vil gå opp, noe som ikke er god samfunnsøkonomi, sier Bjørn Halvorsen, leder for NTL Sentralforvaltningen til Aftenposten.

Dårlige erfaringer

Statsbygg har underveis laget egne testlokaler for å skissere hvordan de fremtidige arbeidsplassene i regjeringskvartalet skal bli.

Han viser blant annet til erfaringer fra Justisdepartementet etter forrige omorganisering. Da ble administrasjons- og økonomiavdelingen flyttet til ombygde lokaler. Også her ble dette løst med underdekning og såkalt «free seating» som arbeidsplasskonsept.

– Erfaringene derfra viste et forringet arbeidsmiljø. Gjennomgangstonen er at det oppleves stressende og lite effektivt med hyppig flytting til ny arbeidsstasjon, sier Halvorsen.

Fagforeningene ønsker cellekontorer, selv om stadig flere bedrifter går motsatt vei.

– Det er ikke slik at alle sitter i cellekontorer i dag. Det er viktig å ikke fremstille dette helt bakstreversk. Vi er ikke der at hver mann skal ha sin mahognipult. Men det er noen arbeidsoppgaver som ikke egner seg for å sitte i landskap, blant annet de som sitter med gradert materiale. Der er det så strengt at selv ikke kolleger nødvendigvis skal vite hva de jobber med, sier Halvorsen.

Vil revurdere å samle departementene

Åpenhet og fleksibilitet er stikkord for rom- og funksjonsprogrammet til Statsbygg.

NTL mener derfor at gjenbruk av regjeringsbyggene R5 og R6 bør vurderes i større grad enn det legges opp til.

– Dersom hensynet til byform gjør at det ikke er plass til gode arbeidslokaler for de ansatte, bør beslutningen om å samle alle departementer unntatt Forsvarsdepartementet revurderes, sier Halvorsen.

Terje Johnsen i Akademikerne mener forslaget til rom- og funksjonsprogrammet kan føre til brudd på sikkerhetsloven.

– Statsbygg forutsetter at dette blir et vellykket prosjekt og mener at forhold som effektiv arbeidsutførelse, arbeidsmiljø, sykefravær, informasjonssikkerhet ikke påvirkes av de valg man foretar i prosjektet, sier Johnsen til Aftenposten.

Sikkerheten ivaretatt

Knut Jørgensen, prosjektdirektør i Statsbygg for det nye regjeringskvartalet, mener det er fullt mulig å ivareta sikkerheten selv i åpne landskap.

– Vi har vært på flere befaringer, blant annet i Nederland og Spania, hvor det er blitt bygget nye regjeringslokaler i den senere tid. Her er dette blitt løst i stor grad med det samme konseptet som vi baserer oss på, sier Jørgensen.

I Nederland er det samtidig lagt opp til en stor grad av underdekning av arbeidsplasser, noe fagforeningene i Norge er svært kritiske til.

Plassen krymper

NTL mener at dersom hensynet til byform gjør at det ikke er plass til gode arbeidslokaler i regjeringskvartalet for de ansatte, bør beslutningen om å samle alle departementer unntatt Forsvarsdepartementet revurderes.

Statsbygg er svært opptatt av at man ikke skal låse seg for mye med tanke på hvordan fremtidens arbeidsplass vil se ut.

– Hvis du går ti år tilbake i tid, og ser hvordan teknologi og arbeidsplassutformingen var da, så skjønner du at dette er et område som utvikler seg raskt. Derfor mener vi at vi skal låse så lite som mulig, og ha størst mulig fleksibilitet fremover, sier Jørgensen.

Onsdag går høringsfristen ut.