Oslo

Kan droppe snarveien fra Bjørvika til toget

Slik kunne en adkomst til togene sett ut. Nå ser det dårlig ut for en stasjonsinngang her.

Brobyggerne krever at det lages inngang fra gangbroen til sporene ved Oslo S. For komplisert og kostbart, mener Jernbaneverket.

  • Bjørn Egil Halvorsen
    Bjørn Egil Halvorsen
    Journalist

To år er gått siden et av Oslos mest særpregede nye blikkfang åpnet. Gangbroen Akrobaten, som kostet 125 millioner, er både blitt en hyppig brukt forbindelse mellom Schweigaards gate og Bjørvika, og en bejublet arkitektonisk tilvekst til byen.

Helt ferdig er den imidlertid ikke. Eller er den det? Dette krangler sentrale aktører nå om.

Bekymret

Reguleringsplanen tilsier at det også skal bygges adkomst til plattformene ved Oslo S; ramper eller trapper og heis. Da broen ble bygd, ble den utformet med tanke på dette. Men så langt har ingenting skjedd. Nå etterlyser grunneier og utbygger Bjørvika Infrastruktur at Jernbaneverket gjør noe.

— Intensjonen om en adkomst til sporområdet er en viktig del av knutepunktsutviklingen for Oslo S, sier daglig leder Geir Lynnebakken i Bjørvika Utvikling, som gjennom en avtale med Oslo kommune har hatt ansvar for bygging av broen. Jernbaneverket har ansvar for nedgangene til plattformene.

Les også

Dette er Europas flotteste

I et brev uttrykker Lynnebakken sin bekymring over manglende fremdrift. Han viser til at broen ble gitt betegnelsen «Stasjonsinngang øst» allerede da reguleringsplanen ble vedtatt. Både grunneiere og leietagere har investert i god tro om effektive og gode forbindelser mellom tog og arbeidsplassene i Bjørvika.

«Dersom plattformforbindelsene nå ikke blir realisert er det inngått avtaler og gjort transaksjoner under gale forutsetninger», skriver Lynnebakken .

— Hvor mye haster dette?

Les også

Slik skal Bjørvika blomstre

— Broen sto ferdig i 2010 og åpnet i 2011. Bare i Operakvarteret er det nå 5700 ansatte. På nordsiden av sporene jobber flere tusen, og flere kommer til i løpet av året. Det er viktig å få en løsning på plass, sier Lynnebakken, som helst ønsker seg trapper og heis.

140 meter ramper

Alternativet er ramper. Men på grunn av krav til såkalt universell utforming, kan de ikke være for bratte. Det er 7 meter fra Akrobaten og ned til plattformene. Anslag viser at rampene i så fall må være 140 meter lange.

— Da snakker vi om voldsomme konstruksjoner, sier Lynnebakken.

Les også

Prisen for å rive broen: 20 mill.

NSB-selskapet Rom Eiendom vil også gjerne ha en stasjonsinngang fra broen. Allerede for to år siden tegnet de en variant med en minimumsløsning; nedgang til én plattform.

— Fra vår side er det ønskelig å få til en forbindelse. Vi tror det ville gitt lettere tilgang til toget for dem som bor og jobber i Schweigaards gate og Gamlebyen, sier kommunikasjonsdirektør i Rom Eiendom, Signe Horn.

— Vi tror derfor en inngang her ville fått enda flere til å reise kollektivt, legger hun til.

Men seksjonssjef Sjur Helseth i Jernbaneverket sår sterk tvil om det blir noen nedganger i det hele tatt.

- Komplisert

— Vi er opptatt av gode forbindelser mellom plattformene og byen, men ser at Akrobaten kanskje ikke er det riktige svaret, sier han, og utdyper:

- Et viktig utgangspunkt er at plattformer ikke skal være gangveier. Da blir konsekvensen at vi må lage nedganger til hver og én. Men bare tre av plattformene går helt bort til gangbroen. Da blir dette et veldig komplisert prosjekt, sier han.

Sammen med Oslo kommune, Statens vegvesen, Rom eiendom, Akershus fylkeskommune og Ruter, jobber Jernbaneverket med et omfattende plan for Oslo S-området.

Knutepunktet står foran store forandringer, og det kan blant annet bli aktuelt å legge bussterminalen til et lokk over sporområdene.

Les også

Kan denne løse Oslos bussfloke?

En del av kabalen går ut på å finne «de mest fornuftige gangforbindelsene».

Heller mot underjordisk løsning

Men ifølge Helseth viser beregninger at en ny underjordisk gangvei mellom Schweigaards gate og Dronning Eufemias gate vil bli mer brukt. Skulle det bli aktuelt, kan inngang til plattformene bygges i tilknytning til denne kulverten, mener seksjonssjefen. Samtidig, mener Helseth, vil innganger til stasjonen fra Akrobaten uansett bli en komplisert og kostbar affære.

— Det vil være andre innganger som kan være mer attraktivt og gi større effekt.

Partene skal ha et møte om saken neste uke.

Akrobaten kan bli hengende uten forbindelse til sporet.