Ny studie: Elever lærer bedre hvis forholdet til læreren er godt

Tidligere var mange lærere og elever på etternavn med hverandre. Nå forventer elevene at de kan fortelle lærerne om personlige forhold som kjærlighetssorg, viser ny studie.

Norsk- og historielærer Randi Astad ved Ullern videregående skole sier at respekt for elevene er vesentlig for å få et godt forhold til klassen. Tale Midtgarden Mårdalen, Christoffer Trandokken og Henrik Lyslo Kristiansen (til h.) sier seg enige med ny forskning som viser at blide og snille lærere er viktig for elevene.

Et godt forhold mellom elev og lærer kan forebygge frafall, viser den studien Lærer-elev-relasjon, psykisk helse og frafall fra Høgskolen i Sørøst Norge. Studien viser også at en god lærer/elev relasjon påvirker elevenes psykiske helse. Både formelle og uformelle samtaler fremmer den gode relasjonen mellom lærer og elev.

– Positive relasjoner mellom lærer og elev kan virke beskyttende mot depresjon. Et negativt forhold er en risikofaktor med tanke på å droppe ut av skolen, sier stipendiat Vibeke Krane ved Fakultet for helsevitenskap.

Lærere og elever er blant annet intervjuet om hvordan de samarbeider om fag.

Forskerne Vibeke Krane, Ottar Ness og Bengt Karlsson ble overrasket over at de fikk flere enkle svar fra elevene i undersøkelsen, som at læreren bør være snill og blid.

– Undersøkelsen viser at lærerrollen er forventet å være mer personlig og nær enn før. Noen lærere forteller at de var på etternavn med elevene, da de begynte som lærere. Nå forteller elevene om kjærlighetssorgen sin til dem, sier Vibeke Krane.

Noen lærere er sjefen, andre er en del av klassen

Lærer Randi Astad tror på å bruke humor i undervisningen. Elevene ( fra v.) Henrik Lyslo Kristiansen, Tale Midtgarden Mårdalen og Christoffer Trandokken roser henne også for at hun tør å innrømme feil- og at hun er interessert i hvor de har vært om de er borte en time.

– Undersøkelsen stemmer godt, sier 3.-klassingene Henrik Lyslo Kristiansen, Tale Midtgarden Mårdalen og Christoffer Trandokken ved Ullern videregående skole. De sier at det er et stort prestasjonspress på videregående. Læreren blir en viktig faktor. Men de trives godt.

– Det er avgjørende for god læring at vi kan være oss selv i klasserommet, sier Tale.

– Det blir ofte slik at du liker læreren, når læreren liker deg, sier Christoffer. De tre er på god fot med norsk- og historielæreren sin, Randi Astad, skjønt hun krever mye av dem. Jobbing i høstferien, for eksempel.

– Det er opptil oss om vi er ferdig med noe før ferien eller ikke. Det viktige er at en lærer bryr seg om hver enkelt elev, sier Henrik Lyslo Kristiansen. De tre påpeker at det er stor forskjell på lærerne. Noen er sjefen, andre er en del av klassen. De foretrekker det siste.

- Stor variasjon i det psyko-sosiale tilbudet

-Det betyr mye at læreren kjenner til oss som personer og ikke bare til det vi gjør på skolen, sier (fra v.) Henrik Lyslo Kristiansen, Tale Midtgarden Mårdalen og Christoffer Trandokken, sammen med lærer Randi Astad.

I hvilken grad de enkelte videregående skolene vektlegger omsorg og elevkontakt i og utenfor klasserommet varierer.

– En god lærer /elev-relasjon er svært viktig for elevenes læring. Vi jobber for at alle elever skal oppleve dette og at det ikke skal være så store forskjeller fra klasserom til klasserom. Det psykososiale tilbudet til elevene bør også bli like godt på alle skoler. Det er det ikke i dag, sier assisterende rektor Marianne Dahl ved Kuben videregående skole, Oslos største med mellom 1500 til 1700 elever pr. år.

Hun sier videre at det nå stilles store krav til rektorene om å ha systemer som fanger opp den enkelte elev.

– Vi jobber mye med at kontaktlærerne skal kunne avdekke utfordringer som påvirker skolearbeidet, hos den enkelte elev. Det hviler et ekstra ansvar på kontaktlærerne, men alle lærere skal se hele eleven og tilpasse undervisningen til hver enkelt, sier Marianne Dahl.

Kuben har både yrkesfag og studiespesialisering. De ser at relasjonen lærer/elev er tettere på yrkesfag.

– Hva kommer det av?

– Jeg tror en årsak er at elevene møter læreren i et verksted og jobber praktisk sammen.

– Hva er en god lærer-elev-relasjon?

– Det er når læreren jobber med å utvikle elevens faglige kompetanse og skaper et trygt læringsmiljø i klassen, der alle tør å si sin mening og lytter til andre. Læreren har ansvar for en gruppe, der alle må rette seg etter reglene. Samtidig er det viktig å få snakke med læreren alene, sier Marianne Dahl.

Store forskjeller mellom ungdomsskoler

Sosialantropolog Ingrid Smette i NOVA tok doktorgraden på lærer/elev-relasjonen i ungdomsskolen og har sett på den nye lærerrollen i prosjektet Læring på tvers:

– Dagens lærerrolle har vokst gradvis frem. Den er mindre autoritær og bygger relasjoner til eleven for å fremme læring. Generelt kan vi si at elever i ungdomsskolen trives godt og har gode relasjoner til lærerne sine.

Det kan være store forskjeller mellom ungdomsskoler. På en skole driver lærerne mye med omsorg, på en annen er det mer fokus på å yte sitt beste. Noen lærere ønsker eller har lettere for å få nære relasjoner til elevene sine enn andre. Når tonen i samfunnet blir mer uformell, så blir forholdet mellom elever og lærere det også, sier hun.

Kunnskapsdepartementet kom med rapporten Om lærerrollen i høst.

– Rapporten skal brukes i det videre samarbeidet om kompetanse- og profesjonsutvikling for lærere, nasjonalt og i enkelte kommuner og skoler, opplyser avdelingsdirektør Christine Meling i Kunnskapsdepartementet. Fra neste høst blir grunnskolelærerutdanningen et femårig masterprogram.