Oslo

Mange færre elsparkesykkelskader i Oslo – tror selskapenes tiltak har hatt effekt

301 personer ble behandlet på Oslo skadelegevakt for skader i forbindelse med elsparkesykkelkjøring i august. Det er over 100 færre en forrige måned.

301 personer ble behandlet for skader fra elsparkesykkelkjøring i Oslo i august. Foto: Annika Byrde / NTB
  • NTB-Ole Henrik Tveten

301 skader utgjør om lag 10 skadetilfeller pr. dag. I juni og juli var tallene henholdsvis 436 og 410 tilfeller. Men tross nedgang er det mange som skader seg stygt på kjøretøyene.

Overlege Henrik Siverts på skadelegevakten sier til NTB at det fortsatt er mange som kommer direkte til Ullevål sykehus, som er alvorlig skadet.

– Vi har alvorlige ansikt- og kjeveskader og indre blødninger i hodet. Så om det er 14 eller 10 skader pr. dag, er det fortsatt mye, sier Siverts.

Les også

Nå blir det langt færre elsparkesykler i Oslo. Hva betyr det for deg?

Flest menn skader seg

Tallene viser at det er flest menn som skader seg på elsparkesykkel. Over lengre tid har fordelingen vært 60 prosent menn og 40 prosent kvinner.

Alderssnittet på de skadede er rundt 27–28 år, men Siverts sier at det også er mange barn som skader seg ved bruk av kjøretøyene.

– Men fordelingen av de alvorlige skadene fordeler seg jevnt over alle aldersgrupper.

32 prosent av alle skadene skjer i perioden mellom 23.00 og 05.00. Ved Oslo universitetssykehus mener man fortsatt at nattestengte elsparkesykler er det beste, spesielt med tanke på å få ned de alkoholrelaterte skadene.

Tiltakene har hjulpet

Årsaken til nedgangen i antall skader er sammensatt, tror legene.

– Vi håper og tror at all medieomtalen og fokuset på det betydelige skadeomfanget har hatt en effekt på brukerne, at de har tenkt seg om to ganger før de kjører, spesielt om natten, sier overlegen. Han forteller at det har vært mindre skader på dagtid.

– Og da lurer vi også på om det har noe å si at det er færre førstegangsbrukere av elsparkesyklene. At folk generelt har kjørt litt, og at man dermed er blitt flinkere til å bruke syklene. Og så er vi helt sikre på at tiltakene firmaene har gjort, har hatt effekt. Men ti skader pr. dag viser at det fortsatt er et stykke igjen.

Kutter kraftig

Antall elsparkesykler kuttes kraftig i Oslo fra 10. september. Kommunen har vedtatt at det skal settes et tak på totalt 8000 elsparkesykler, som er langt lavere enn de 25.000 som pr. i dag ruller rundt i Oslos gater. I tillegg kommer et ukjent antall elsparkesykler i privat eie.

– Jeg tror det medfører et mer oversiktlig trafikkbilde, sier overlegen. Han håper også dette fører til ytterligere reduksjon av antall skader.

Så langt i år er totalt 1579 elsparkesykkelskader behandlet på skadelegevakten.

Les mer om

  1. Elsparkesykler