Koronaflukten er over. Nå vokser Oslo igjen.

Flyttestrømmen ut av Oslo ser ut til å være over. Til gjengjeld føder Oslo-kvinnene færre barn. Ukrainere som drar fra et hjemland i krig, bidrar til at innbyggertallet i Oslo går oppover.

Oslo har nå 703.979 innbyggere. Her er noen av dem.

I årevis hadde Oslo merkelappen «Europas raskest voksende storby». Byen var på full fart mot målet om å passere 700.000 innbyggere. Så kom pandemien. Og veksten bråstoppet.

Betydelig flere enn vanlig flyttet fra byen, og innvandringen var rekordlav. For aller første gang gikk folketallet faktisk ned i andre kvartal både i 2020 og 2021.

Men i årets tre første måneder så alt mer normalt ut. Og ordfører Marianne Borgen kunne ønske Oslo-borger nr. 700.000 velkommen.

Nå foreligger SSBs rykende ferske tall for andre kvartal i år. Og dermed også svaret på om vi virkelig er tilbake til normalen.

I hvert fall øker igjen folketallet litt: Med en økning på 1436 personer ble fasit 703.979 osloborgere.

Det store temaet under pandemien var den uvanlige høye utflyttingen fra Oslo. Mange så tilsynelatende ut til å ønske seg et roligere liv med hjemmekontor utenfor byen.

Også denne gangen er det flere som flytter ut av Oslo enn inn. Men dette er ikke noe nytt fenomen. 6530 utflyttere er rundt 600 færre enn i fjor. Men den store strømmen er stanset. Vi ser nå ut til å nærme oss «gamle» tilstander.

– Vi har dermed hatt tre kvartaler på rad der utflyttingen nærmer seg det normale, fastslår rådgiver Magnus Haug i SSB.

I tillegg til flytting er det to ting som avgjør folkeveksten: forholdet mellom fødte og døde og forholdet mellom inn- og utvandring. Under pandemien så vi visse tendenser til en liten fødselsboom, mens antall døde var stabilt.

Nå er alle tendenser til babyboom tilsynelatende over. Det meste tyder på at kvinner føder færre barn. For selv om man justerer for antall kvinner i fruktbar alder, går tallene ned.

I den andre enden er derimot antall døde stabilt, og «overskuddet» har krympet fra mellom 1500 og 1700 til bare 1200.

Innvandring «redder» veksten

Så hva er det da som gjør at folkeveksten begynner å nærmer seg det førpandemiske tilstander? Det viktigste svaret er innvandring. Det vil si, både inn- og utvandring.

Innvandringen har vært lav de siste årene. Nå har den igjen økt. Rundt 1000 flere innvandret dette kvartalet enn i tilsvarende periode i fjor.

Omtrent like mange, rundt 1000, var ukrainske statsborgere som flykter fra krigen i hjemlandet. Det er dermed vanskelig å si om tendensen vil fortsette.

Men mens uvanlig mange kom, var det også uvanlig mange som valgte å bli. Rundt 800 færre utvandringer ble registrert enn året før.

Hva nå? Vi har altså passert 700.000 osloborgere. Og folketallet øker igjen. Men vil vi komme tilbake til samme veksttakt?

Magnus Haug i SSB mener innenlandsflyttingen som er tilbake på gammelt nivå, taler for det. Dermed er trolig den norske «korona-effekten» over. Hva som skjer med de lave fødselstallene, er et mer komplisert spørsmål.

– Mye kommer også an på hva som skjer i Ukraina. De har alene stått for veksten i innvandringen, fastslår han.

Uansett blir det lenge til vi kan begynne å telle ned til innbygger nummer 800.000.