Oslo

Vippetangen kan få helårs badeanlegg eller akvarium

Det historiske havneområdet skal rustes opp. Målet er å skape et så attraktivt område at Oslofolk virkelig har lyst til å være der.

Vippetangen er det siste området av Fjordbyen som skal rustes opp. En attraksjon med gress på taket sees til høyre. Her kan det bli svømmehall, akvarium og andre ting som trekker folk til området.
 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist

– Badeland kunne vært fint. Museum også. Oslo bør jo også ha et akvarium. Det viktigste er at det lages noe som gjør at folk vil komme hit, sier Freddy Strindin. Han har arbeidsplassen sin på Vippetangen, i Sjømat AS i Fiskehallen.

- Badeland kunne vært fint. Museum også. Oslo bør jo også ha et akvarium. Det viktigste er at det lages noe som gjør at folk vil komme hit, sier Freddy Strindin.

– Og det må være et sted som trekker folk hit om vinteren også. For da er det stille her, sier Strindin.

Vippegangen er den siste biten av Fjordbyen som skal rustes opp. Her skal det, i motsetning til de andre fjordbyområdene, ikke bygges boliger.

Forslaget var på høring i fjor høst. Nå er de beste innspillene bakt inn. Torsdag fikk byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG). Områdeprogram for Vippetangen overlevert på kaia torsdag ettermiddag.

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen tar en titt på dagens Vippetangen sammen med byplansjef Ellen de Vibe og byantikvar Janne Wilberg.

– Fluktstoler og servering ville vært fint her, sier Marcussen, i det vi runder hjørnet det såkalte sukkerhuset, i forlengelsen av siloen.

– Og paraplydrinker, foreslår byantikvar Janne Wilberg.

Utfylling ga plass til skur og havnehus

Vippetangen er spekket med historie: På Akershus festning har det blant annet vært badehus og militært rettested. Akershus Landsfengsel, hvor fangene ble satt til straffarbeid i steinhuggeriet, holdt til på festningen.

Utfyllingen langs Akershuskaia og videre ut på Vippetangen begynte i 1899. Med utfyllingen ble det plass til lagerskur og havnebygninger.
Togtraseen mellom Vestbanen og Østbanen gikk også her før tunnelen ble bygget.

Pirhuset, som også skal inneholde en publikumsattrasksjon, har fått gresslette på trapper og tak.

Vil ha kultur i kornsiloen

Siloen og Fiskehallen ble oppført i 1934. For å ta vare på historien anbefales det at Fiskehallen, kornsiloen og et av de gamle havneskurene, skur 38, hvor Oslo Havn har kontorer, bevares. Skur 39, med kontoret til Snøhetta, anbefales også gjenbrukt, men med mulighet for større endringer.

– Jeg synes det er kult er at dette er produkt fra flere etater. Og at vi i stor grad har vært veldig enige. Det gjør at det er mulig å ruste opp Vippetangen ganske raskt, sier byplansjef Ellen de Vibe.

– Ja, det morsomme er at man har greid å få til noe nytt samtidig som man ivaretar kulthistorien, legger byantikvar Janne Wilberg til.

Havnepromenaden langs sjøen blir 9 kilometer lang og skal gå forbi Vippetangen.

Siloen, som for noen år tilbake ble foreslått revet, blir stående.

Knytte festningen til Vippetangen

– Områdeprogrammet legger opp til å gjøre atkomsten fra Vippetangen til festningen enklere, sier de Vibe.

Wilberg presiserer at Vippetangen er den eneste historiske strekningen
langs Oslos havnefront som er igjen, og at det også er viktig å bevare
det maritime preget mellom bygningene.

– Det er bra i turistsammenheng også, påpeker byantikvaren.

Et poeng med å ruste opp Vippetangen, er at området, som i dag bærer preg av å være noe folketomt, skal trekke til seg folk. For å få til det skal historiske bygg, kaia og nye bygg fylles med aktiviteter.

– Det viktigste er at vi klarer å skape et mer levende område en det som er i dag, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG).

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen inspiserer Vippetangen. Rett frem planlegges en publikumsattraksjon i kombinasjon med pirbygget.

Byråden liker ideen om kultur i kornsiloen

– Det er viktig at man klarer å få til nye funksjoner i gamle bygg, slik at de blir brukt, sier Marcussen, som ikke vil røpe hva slags attraksjon hun vil ha på Vippetangen.

– Jeg skal ikke foregripe den politiske behandlingen. Det er jo et sterkt ønske om akvarium her. En attraksjon som formidler havnehistorien kan være en idé. Et badeanlegg kan være spennende, men viktigste er at det blir noe som trekker mennesker hit, sier Marcussen.

Men det grønne taket, som også inkluderer grønne trapper opp til taket på pirbygget, er ikke MDG-byråden redd for å si noe om.

– Jeg pleier ikke å motsette meg grønne tak. Det å tenke nye grønne
områder, og også bruke nivået over bakkeplan, er helt i tråd med byrådets ønsker. Alle flater som kan være grønne i en by, også vertikale grønne flater, kan være spennende, sier byråden.

I gamle dager var det folksomt på Vippetangen. Målet med det nye områdeprogrammet, som byråden nå har fått på sitt bord, er å trekke folk tilbake til Vippetangen igjen. Slik så det ut på Vippetangen i 1965. Havneskuret nærmest og deler av siloen bak.

Publikumsmagnet

Skal det komme folk til Vippetangen må det være en magnet der, eller en publikumsattraksjon.

Det er opptil politikerne å bestemme hva slags attraksjon det skal være, men det anbefales følgende:

At attraksjonen skal være familieorientert og innebære sjøbaserte opplevelser. Den skal også knyttes til maritime tradisjoner på Vippetangen,

En svømmehall eller et badeanlegg vil egne seg, men også utstillinger/museum og/eller akvarium bør vurderes, står det i anbefalingen.

Videre står det at attraksjonen bør:

 • ha et helårstilbud, både dag, kveld og helg.
 • legge til rette for fysisk aktivitet inne og ute

Det antydes også at det kan være annen næring i bygget.

 • Det antydes et bygg på inntil 21.500 kvm, der man vil kunne gå opp på taket.

Endringer tar tid. For å trekke folk til området raskere foreslås det en todelt utvikling. Den såkalte* Modningsfasen* skal gå frem til 2021.

Da skal følgende skje:

Fiskehallen: Bygget kan tilrettelegges for publikum. Byantikvar Janne Wilberg har tidligere snakket varmt om fiskerestaurant på taket.

Det foreslås at dette industribygget, sukkerhuset, åpnes for folket. Oslos byplansjef Ellen de Vibe, byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen og byantikvar Janne Wilberg ønsker seg mer liv og røre på Vippetangen.

Sukkerhuset: Det røffe industribygget kan åpnes for publikum til ulike aktiviteter, der utearealene på kaiene sør og øst for Sukkerhuset tas i bruk. Dette var tidligere passasjerbinger for øybåtene.

Skur 41: Bygget, som ligger nærmere festningen, kan tas i bruk.

Siloen: Deler av bygget, som silotaket og bygget foran kan bli offentlig tilgjengelig, selv om kornlageret er i drift.

Uteområdet: Det kan legges til rette for aktiviteter på den åpne plassen mellom skur 39 og vannet. Det kan for eksempel være aktiviteter knyttet til fritidsfiske. Fiskemulighetene utvides.

Besøkshavn og sjøbad

Det anbefales også en mindre besøkshavn i Fiskebukta, mellom siloen og Fiskehallen med, med såkalte "kyss- og seil"-arealer på land.

Det anbefales også sjøbad i bukten mellom siloen og bygget som er tiltenkt den familievennlige attraksjonen. Dessuten utsiktsplasser fra tak.

Vippetangen:

 • Grenser til Bjørvika og Langkaia i nordøst og til Akershusstranda i vest. 121 dekar stort. Området er like stort som 16 fotballbaner på størrelse gressmatten på Ullevål stadion.
 • Områdeprogram for Vippetangen er et samarbeid mellom Byantikvaren, Bymiljøetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Kulturetaten og Plan- og bygningsetaten.
 • Områdeprogrammet ble overlevert til byråd for byutvikling, Hanne E. Marcussen, torsdag denne uken.
- Vippetangen blir neppe noe nytt TjuvholmenBer byråden vurdere å droppe Filipstad-tunnel

Les mer om

 1. Fjordbyen
 2. Oslo
 3. Akershus
 4. Bjørvika
 5. Byutvikling
 6. Politikk
 7. Byrådet (Oslo)