Unibuss mente at sjåførene hadde påført selskapet et tap – trakk 5000 kroner i lønn

Flere bussjåfører er blitt trukket i lønn fordi de har brukt mobiltelefon under kjøring. Nå har Oslo tingrett slått fast at ordningen er ulovlig.

Som hovedtillitsvalgt i Unibuss-klubben har Mukhtar Ahmad frarådet sjåfører å godta lønnstrekk for mobilbruk. Nå har en av Ahmads kolleger gått til Oslo tingrett og fått medhold i at slik lønnstrekk ikke er tillatt.

Bussjåføren i 50-årene ble observert idet han brukte mobil under kjøring. Sjåføren ble kalt inn til samtale og bedt om å signere et skriv der han godtok trekk i lønn på 5000 kroner. Dette ble frarådet av sjåførens tillitsvalgte, kommer det frem i Oslo tingretts dom.

Unibuss tok først saken til Forliksrådet og fikk medhold. Men sjåføren godtok ikke dette, og saken havnet derfor i Oslo tingrett. Nå har tingretten kommet frem til at Unibuss ikke har hjemmel til å kreve penger fra sjåføren.

Les hele saken med abonnement