Hytteeier vant over Oslo kommune i retten

Kommunen mente plattingen var ulovlig oppført og måtte rives. Det mente ikke Oslo tingrett, som ga full seier til hytteeieren.

Her viser Sidsel Semb (i midten) frem sakens kjerne – plattingen – til Mathias Røer Falch hos Kommuneadvokaten (f.v.), prosjektingeniør Anna Camilla Selman i PBE, tingrettsdommer Siri Mariane Bjørn. Til høyre enhetsleder for tilsyn i PBE, enhetsleder for tilsyn, Karin Remark Engebretsen og Sembs advokat, Øystein Nore Nyhus.

For én måned siden var siste dag i rettssaken der rundt 600 hytteeiere fulgte spent med. På Lindøya, Nakholmen og Bleikøya er det registrert så mye som 40 ulovlighetssaker. Én av dem som fikk et pålegg av kommunen om riving eller endringer på sin hytte, tok til motmæle og saksøkte kommunen.

I kveld kom dommen fra Oslo tingrett. De ga hytteeier Sidsel Semb fullt medhold.

«Oslo kommunes vedtak av 12. februar 2021, der Oslo kommune pålegger Semb å rive platting på hytte 87 på Nakholmen, er ugyldig», står det i dommen.

I tillegg må kommunen betale Sembs saksomkostninger på 564.000 kroner.

– Min klient er tilfreds med å ha vunnet frem i tingretten, sier Sembs advokat, Øystein Nore Nyhus i BAHR.

Dette er uenigheten

Uteplassen til Semb er bygget i 1994. Seks år før hun kjøpte den. Det ble aldri søkt om byggetillatelse av plattingen. Kommunen mener derfor den er satt opp ulovlig, og må rives. Kommunen mener at flere av uteplassene på øyene hindrer arbeidet med å regulere friluftsområder.

Men i retten fikk kommunen ikke medhold i at uteplassen er ulovlig oppført.

«Retten mener derfor at en tolking av 1994-reglementet etter sitt innhold tilsier at plattingen ikke krevet søknad eller melding, herunder dispensasjonssøknad, til Plan- og bygningsmyndighetene», står det i dommen.

Kommunen ønsker å rive støttemurer, hekker og plattinger som ikke er godkjent. Dommen i platting-saken kan gjøre det vanskelig for kommunen å få innfridd ønsket.

Takker Semb

På Facebook har Lindøya Vel takket Semb for sin innsats. De håper at dommen i hennes sak vil gjøre at flere av ulovlighetssakene på øyene vil bortfalle.

«Her er det mange som har jobbet mye. Takk til alle», skriver de.

Flere av sakene på øyene skal komme innenfor det samme 1994-reglementet som tingretten viste til.

Aftenposten har forespurt kommuneadvokaten om en kommentar til dommen, men har ikke fått svar.