Kan bli aktuelt med drop-in for de over 18 i Oslo om kort tid

På landsbasis ligger Norge bak vaksinemålet. Men i hovedstaden har timebøkene vært fulle, og det vurderes drop-in for de over 18 år.

– Vi har klart å øke kapasiteten og hatt mange nok armer å sette vaksinene på, sier vaksinekoordinator Tina Arnesen i Oslo kommune.

FHI og regjeringen håpet å vaksinere 700.000 med en boosterdose i løpet av årets to siste uker.

Vaksiner ble klargjort og innkallinger sendt ut, men kun i underkant av 300.000 personer benyttet seg av dette tilbudet i uke 51 og 52.

Det forteller assisterende direktør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) til Aftenposten.

Det betyr at FHI og regjeringen ikke nådde vaksinemålet de satte seg.

– Vi kjenner ikke årsakene til at ikke flere benyttet seg av dette. Men vi håper at folk nå møter opp på vaksinesentrene i denne og neste uke slik at vi kommer à jour i henhold til vaksinasjonsplanen, sier Bukholm.

Totalt har nå 59 prosent av dem som er 45 år og eldre fått tredje dose.

Hovedstaden er i rute

Men i Oslo kommune er tonen en annen.

– I Oslo har vaksineringen gått fint i julen. Folk har møtt opp til timene sine, og vi har hatt fulle timebøker.

Det sier vaksinekoordinator Tina Arnesen i Oslo kommune.

Hun er svært fornøyd med innsatsen fra både ansatte og innbyggere i de siste to ukene av 2021.

– Vi har ligget godt over målsettingen. Vaksinesentrene har økt kapasiteten sin og satt flere doser enn man så for seg før jul, sier hun.

I forrige uke fikk i underkant av 20.000 tredje dose i hovedstaden.

Foreløpig har 37.000 bestilt time i årets første uke. Men kommunen har sendt ut flere tusen smartvarslinger via SMS og forventer at mange vil bestille time de neste dagene, sier Arnesen.

– Det har vært noen avbestillinger, men vi er godt fornøyd med hvor mange vaksiner vi har satt og veldig fornøyd med at folk har møtt opp til timene sine, sier Arnesen.

I Oslo har nå 33 prosent av dem som har fått andre dose, også fått tredje dose.

Ber folk unngå drop-in

Kommunen har foreløpig ikke åpnet opp for drop-in for dem mellom 45 og 65 år. Men Arnesen utelukker ikke at man kan være heldig.

Dersom man møter opp på et vaksinesenter uten å ha en time, har man kun flaks dersom de har ledig kapasitet akkurat da.

Men sjansen for det er liten, tror Arnesen.

Hun forteller at grunnen til at det ikke er åpnet opp for drop-in for dem over 45 år, er at mange har fått eller vil få time denne uken.

Det vil derfor være best for progresjonen at folk beholder timen sin og ikke benytter seg av drop-in-muligheten, understreker Arnesen.

Hun sier også at:

  • Alle over 45 år vil få tilbud om oppfriskningsdose innen 15 januar.
  • De under 45 år kan komme på drop-in når flesteparten av de over 45 har fått sin dose.
  • Alle over 18 år vil få tilbud om en tredje dose innen utgangen av februar.

Snart mulig å vaksinere alle over 18 år

Nå håper vaksinekoordinatoren at Oslo-borgere helt ned til 18 år skal få mulighet til å ta en oppfriskningsdose innen kort tid.

– Vi jobber med en løsning der enkelte vaksinesentre med bedre kapasitet kan åpne for drop-in for dem over 18 år, sier Arnesen.

Kommunen skal se nærmere på dette tirsdag denne uken.

Vaksinesenteret i bydel Stovner er et av sentrene det kan være aktuelt for, opplyser Arnesen.

– Det er først og fremst tilgjengelig kapasitet i bydelen som gjør at vi kan vurdere dette som et ekstra tilbud til befolkningen over 18 år.

Det kan også bli aktuelt å flytte aldersgrupper på tvers av bydeler og vaksinesentre.

– Vårt fokus er å sikre at vi benytter kapasiteten på alle vaksinesentrene. Dette er for å holde en helhetlig og god progresjon i vaksineringen av befolkningen i Oslo, sier Arnesen.

Over 60.000 vaksinedoser om dagen

Tall fra Sysvak mandag, viser at 514.766 nordmenn mellom 45 og 64 år har fått en oppfriskningsdose.

Det betyr at det må settes rundt 770.000 vaksinedoser i aldersgruppen for at vaksinemålet skal nås innen utgangen av uke 2.

I tillegg er det nær 90.000 fullvaksinerte over 65 år som ikke har fått tredje dose ennå.

Dersom man skal klare å nå målet, må kommunene fra mandag 3. januar sette rundt 61.000 vaksinedoser om dagen, inkludert i helgene.