Oslo

Enighet i Oslo - Ap, MDG og SV har godkjent ny politisk plattform

Medlemmene i de tre byrådspartiene har godkjent en felles politisk plattform. Forslaget til fordeling av vervene i bystyret er også klart, ordfører Marianne Borgen (SV) blir sittende.

Byrådsforhandlingene mellom Oslo Ap, Oslo MDG og Oslo SV startet 20. september, i Mangelsgården i Storgata. Fra v. Frode Jacobsen (Ap), Rina Mariann Hansen (Ap), Inga Marte Thorkildsen (SV) , Kamzy Gunaratnam (Ap) Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) Omar Samy Gamal (SV). Lan Marie Berg (MDG), Raymond Johansen, Einar Wilhelmsen (MDG) og Hanna E. Marcussen (MDG) Foto: Berit Roald, NTB scanpix

  • Christian Sørgjerd
  • Carl Alfred Dahl
    Journalist

En felles politisk plattform for byrådssamarbeid i perioden 2019–2023 ble mandag kveld godkjent av representantskapene både i Ap, SV og MDG i Oslo. Etter det Aftenposten kjenner til, skjedde det enstemmig i alle tre partier.

Plattformen blir lagt frem offentlig tirsdag. Hvem som får de ulike byrådspostene blir trolig ikke presentert før onsdag.

Har ikke flertall alene

De tre partiene vil legge frem plattformen uten et flertall i ryggen, samlet har de bare 27 av 59 representanter bak seg i bystyret.

For fire år siden sto de i samme situasjon og inngikk en samarbeidsavtale med Rødt. De har de foreløpig ikke gjort denne gangen.

Eivor Evenrud (Rødt) Foto: Jan Tomas Espedal

På spørsmål om hva som faktisk er avklart med Rødt, som har fire representanter i bystyret, svarer gruppeleder Eivor Evenrud i Rødt slik onsdag kveld:

– Ingenting. De legger den frem som mindretalls-byråd. Vi har sagt at vi støtter Raymond Johansen som byrådsleder og sånn sett stiller oss bak at de danner byråd.

Hun antar at Rødt skal ha samtaler med byrådspartiene etter hvert.

– Men vi har ingen avtaler om noe pr. i dag.

Hun viser at samarbeidsavtalen i 2015 ble forhandlet parallelt med byrådsets egen plattform. Det har ikke skjedd denne gangen.

– Det er ingen stor dramatikk bak det, hovedsaklig har det nok handlet om mangel på tid, sier Evenrud.

Les også

65.000 registrerte brudd på arbeidsmiljøloven i sykehjemsetaten i Oslo siden 2013

Johansen fortsetter som byrådsleder

Det er foreløpig ikke kjent hvilke byrådsskifter som vil skje – altså hvem som går ut, og hvem som kommer inn og hvilke nye poster som eventuelt opprettes.

Raymond Johansen (Ap) Foto: Siri Øverland Eriksen

Men det som er klart, er at Raymond Johansen (Ap) fortsetter som byrådsleder.

Sammen med Rødt har de tre byrådspartiene mandag frem et forslag til fordeling av vervene i bystyret: Ordfører, varaordfører, fem utvalgsledere og fem nestledere i utvalg. Alle 12 verv er heltidsstillinger.

I bystyremøtet onsdag, det nye bystyrets første møte etter valget, skal fordelingen vedtas. Venstresiden har valgt å inkludere Sp i samarbeidet sitt, selv om det ikke var nødvendig for å ha flertall.

SV får ordfører, men hvem får varaordfører?

SV får ordførervervet. Det betyr at Marianne Borgen (SV) får fornyet tillit som ordfører.

Borgen (68) har sittet i bystyret sammenhengende siden 1995, og hun ble første gang valgt inn i 1979. Hun ble ordfører i 2015.

Fire nye år i Rådhusets antagelig flotteste kontor. Det blir fasit for SV-veteran Marianne Borgen (68). Foto: Rolf Øhman

Derimot er det ennå ikke klart hvorvidt Ap får beholde varaordførervervet og Kamzy Gunaratnam (31) får fortsette.

Dette vervet og tre andre - leder av finansutvalget, leder av samferdsels- og miljøutvalget og nestleder av byutviklingsutvalget - må Ap og MDG bli enige om fordelingen av seg imellom.

Både SV, Rødt og Sp anser seg ferdige med forhandlingene.

Sp får god uttelling

Rødt får ledervervet i kultur- og utdanningsutvalget. Det går til Eivor Evenrud, Rødts gruppeleder, som de fire siste årene har vært nestleder samme sted.

Sp, som er ferske i bystyret og bare har 1 av 59 representanter, får nestledervervet i helse- og sosialutvalget. Det går til Bjørg Sandkjær, partiets ene representant.

Les også

I 2011 hadde over halvparten av Aps bystyregruppe minoritetsbakgrunn. Nå er andelen sunket til en fjerdedel.

De borgerlige får fem av ti

Høyre, Venstre, Frp, FNB («Bompengepartiet») og KrF får fem av vervene. Selv om fordelingen formelt skal vedtas av bystyret, blir det i praksis opp til disse fem partiene å fordele dem mellom seg.

Høyre ble ved valget større enn de fire andre tilsammen. Mest sannsynlig får Høyre tre av vervene, mens de andre partiene må dele de to siste.

Disse vervene ligger i potten på borgerlig side: leder i byutviklingsutvalget, leder i helse- og sosialutvalget, nestleder i finansutvalget, nestleder i samferdsels- og miljøutvalget og nestleder i kultur- og utdanningsutvalget.

Slik sedvanen er, vil ett av opposisjonspartiene også få ledervervet i kontrollutvalget, som fører tilsyn med byrådets og kommunens arbeid og kan sette i verk undersøkelser i regi av kommunerevisjonen. I perioden som er gått, er dette utvalget blitt ledet av Høyre.

Gruppelederne for de ulike bystyrepartiene møttes til et kort møte mandag, hvor oversikten ble lagt frem av de rødgrønne. Partiene skal møtes igjen tirsdag og kanskje også onsdag før det konstituerende bystyremøtet.

Les mer om

  1. Bystyret
  2. Oslopolitikken
  3. Oslo