Reagerer på sykkelvei: – Hva gjør en sykkelvei der? Det er trafikkfarlig for både syklister, fotgjengere og trikken

Da C. J. Hambros plass foran Tinghuset ble oppgradert i fjor, ble det anlagt ny sykkelvei over plassen. Den starter og slutter i trikkelinjer og er blokkert av betongsteiner.

Denne sykkelveien ble anlagt av Bymiljøetaten under oppgraderingen av C. J. Hambros utenfor Tinghuset høsten 2018.

– Jeg gikk forbi og tenkte «Hva er dette?» Hva gjør en sykkelvei der, tvers over et fortau og midt mellom to trikkelinjer? Hvorfor er den sperret av med betongklosser? Og hva har dette kostet? Jeg måtte bare le, sier Hanne Britt Klaveness Mørk.

C. J. Hambros plass utenfor Tinghuset i Oslo sentrum ble i desember 2018 gjenåpnet etter å ha blitt oppgradert av Bymiljøetaten. Gaten fikk blant annet bredere fortau og den gamle holdeplassen Tinghuset ble lagt ned. Den lille plassen fikk også en ny sykkelvei.

Sykkelveien er en del av et større prosjekt der kommunen ruster opp strekningen mellom Professor Aschehougs plass og Holbergs plass. Målet er å tilrettelegge for Oslos nye trikker som etter planen skal være på plass i 2024.

Les også

Alle de 87 nye Spania-trikkene skal være på plass innen 2024

Mørk reagerer på at sykkelveien er avsperret med betongsteiner i begge ender.

Trafikkfarlig

Mørk, som passerer C. J. Hambros på vei til jobb, reagerer blant annet på at den relativt nye sykkeltrasséen krysser fortauet og ender opp i trikkelinjer på begge sider. Hun oppfatter det som trafikkfarlig for både fotgjengere, syklister og trikk.

Aftenposten har forelagt Mørks undring for Bymiljøetaten, som står bak utbyggingen.

– Hvorfor ble det anlagt sykkelvei over denne plassen? Er det ikke en ganske farlig sykkeltrasé med tanke på at det er trikkelinjer på begge sider av plassen?

– Trikkesporet i Rosenkrantz' gate er et avviksspor og benyttes ikke i daglig drift. Trikken kjører altså ikke på begge sider av plassen, svarer Monica T. Olsen, presseansvarlig i Bymiljøetaten.

Hun understreker at krysningspunktet har god sikt begge veier.

Bymiljøetaten forklarer at betongsteinene er satt opp for å markere innføringen av nytt permanent kjøremønster.

Blokkert av betongsteiner

Mørk reagerer også på at en så ny sykkelvei er avsperret med betongsteiner i begge ender.

Olsen forklarer at betongsteinene er satt opp for å markere innføringen av nytt permanent kjøremønster, altså at det ikke lenger er tillat å kjøre bil over C. J. Hambros plass slik det var før det ble anlagt sykkelvei.

– Erfaringsmessig tar det noe tid å innføre nye vaner. Plassen mangler også foreløpig et bysykkelstativ som vil kunne virke skjermende på trafikken. Betongsteinene skal bort når bysykkelstativet eller andre sykkelstativer settes opp.

– Hva har sykkelveien kostet?

– Den eneste konkrete merkostnaden er bestilling av seks spesialheller over C. J. Hambros plass, med sykkelsymbol og retningspil, til cirka 40 000 kr. Det ble også brukt noen timer i prosjekteringen av hele traseen, antagelig et sted mellom 5 og 10 timer, samt noen kostnader med oppmerking, svarer Olsen.