Vil ha NRK inn i verneverdig bygg på Linderud

Stor-Oslo Eiendom er en av over 20 tomtetilbydere som nå kjemper om NRKs gunst. Fristen er utsatt på ubestemt tid.

Det gamle Siemensbygget har stått tomt siden industrikonsernet flyttet ut. Nå kan dette bli NRKs nye hjem.
  • Arve Henriksen

Søndag gikk den opprinnelige fristen ut for å levere tomteforslag til NRKs nye hovedkvarter når de flytter fra sine nåværende lokaler på Marienlyst. Nå er fristen utsatt på ubestemt tid.

– Vi er blitt kontaktet av flere aktører som trengte litt mer tid før de kunne levere sine forslag. Derfor har vi utsatt fristen, foreløpig uten noen ny dato, sier Jon Espen Lohne, prosjektdirektør i NRK.

Han poengterer at han ikke har en fullstendig oversikt over hvor mange tilbud de hadde fått innen fristen.

– Men det er flere enn 20, såpass kan jeg si. Etter hvert som vi har fått inn de ulike tilbudene, skal disse gjennomgås. Det blir neppe tatt noen beslutning før jul, sier Lohne.

I tilbudsbunken som nådde NRK innen fristen, ligger blant annet et prosjekt fra Stor-Oslo Eiendom. De vil lokke NRK til den såkalte Siemenstomten på Linderud, med det gamle hovedkontoret til industrikonsernet som selve gulroten.

TV-studio på toppen av det verneverdige Siemensbygget er noe av det Stor-Oslo Eiendom mener kan lokke NRK til Linderud.

Egen stasjon

– Vi har ambisjoner om å konvertere den 70 mål store industri-, lager- og logistikktomten til en ny by i byen, med boliger og ny næring. Og da tenker vi oss NRK som selve navet i området, sier Mathis Grimstad, administrerende direktør i Stor-Oslo Eiendom.

Han mener nærheten til Linderud T-banestasjon bør gjøre denne tomten svært attraktiv for NRK, noe også kringkasteren selv legger stor vekt på.

I utlysningsteksten fra NRK heter det at tomten som til slutt vil bli valgt, vil bli vurdert opp mot utviklingspotensialet for området, blant annet muligheten for andre virksomheter og aktører til å kunne etablere seg i nærheten.

– Noe av styrken til dette prosjektet er størrelsen på tomten. Vi har plass til NRKs fasiliteter, i tillegg ligger det store mulighet for knytte til seg andre mediehus og miljøer, sier Grimstad.

Ved å legge statskringkasteren til Linderud mener Stor-Oslo Eiendom at NRK kan gjøre for Groruddalen det Operaen har gjort for Bjørvika.

Stor Oslo Eiendom ser for seg at NRK kan overta hele eller deler av det gamle hovedkontoret til Siemens. Bygget står i dag på såkalt gul liste hos byantikvaren og er derfor verneverdig.

– Vi tror vi kan utvikle noe spektakulært med dette bygget, et TV-studio i toppetasjen vil kunne by på en helt fantastisk utsikt. Men samtidig sitter vi på et stort tomteområde. Vi er derfor ikke låst til at NRK må inn i dette bygget. Vi er veldig fleksible når det gjelder NRKs behov, sier Grimstad.

Siden det ble kjent at NRK ønsker seg vekk fra Marienlyst, har det ikke stått på tomtetilbydere, både i og utenfor Oslo. I de fleste tilfellene er det snakk om ledige tomter hvor NRK kan bygge noe nytt. Stor Oslo Eiendom mener det også er viktig å tenke transformasjon av eksisterende bygningsmasse. Det liker byantikvar Janne Wilberg.

– Et viktig bygg

På Linderud ønsker Stor-Oslo Eiendom å bygge «en by i byen» med næring og boliger.

– Byantikvaren anser ombruk av bygninger som bærekraftig fordi utslipp ved materialproduksjon og oppføring allerede er gjort. Ombruk er også en politisk ambisjon. I byrådserklæringen heter det blant annet at byrådet vil arbeide for mindre riving og mer ombruk i private utbyggingsprosjekter, sier Wilberg.

I så måte mener hun Siemensbygget er viktig. Likevel understreker hun at Byantikvaren ikke har vært forelagt dette konkrete forslaget, og har altså ikke gått god for dette.

– Siemensbygget er et karakteristisk og godt eksempel på en modernistisk kontorblokk, tegnet av en kjent arkitekt og vesentlig person i norsk samfunnsliv og oppført for en viktig industribedrift. Bygningen er en markant og viktig representant for planstrukturen i Groruddalen. Den er sentralt plassert langs en av hovedfartsårene i Groruddalen og fremstår som et arkitektonisk landemerke, sier Wilberg.

I NRKs egen utlysningstekst heter det at det kan være aktuelt å kjøpe tomt direkte med en etterfølgende konkurranse for oppføring av bygg. Det kan også være aktuelt å inngå en avtale om levering av tomt med et ferdig bygg.

– I utgangspunktet er det et nybygg som er mest aktuelt, men vi utelukker ikke et transformasjonsprosjekt, sier Jon Espen Lohne i NRK.

Når den nye «Linderudbyen» står ferdig, vil mellom 5000 og 10.000 mennesker bo og arbeide i denne delen av byen, mener Stor-Oslo Eiendom.