Oslo

Ulv skremmer ikke Oslo-folk

Misliker huggorm og løshunder mer enn ulv viser ny undersøkelse.

Få ønsker å støte på den i skogen, men både på land- og bysiden av Østmarka er de som liker at ulven lusker i skogen deres flere enn de som misliker det. Foto: viltkamera.nina.no

  • Stein Erik Kirkebøen
  • Olav Eggesvik
    Journalist
  • Magne Johansen

Blant folk som bor rundt Østmarka, er det flere tilhengere enn motstandere av ulven som har slått seg ned i nabolaget. Ulven er mest populær i byen.

Ulveparet som etablerte seg i Østmarka sist vinter, har fått stor oppmerksomhet. Men folk er ikke blitt skremt. En undersøkelse tyder også på at det ikke er sånn at det bare er folk som bor langt unna som synes ulv er "all-righte dyr".

Ifølge forskerne misliker vi både huggorm og løshunder mer enn ulv i skogen. Men vi setter større pris på gaupe og sau.

By og land

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har undersøkt holdningene til ulv i bygd og by rundt Østmarka. 900 personer er spurt i Oslo-bydelene Alna og Østensjø og 500 i Akershus-kommunene Enebakk og Rælingen. Alle områdene grenser til Østmarka, Akershus-kommunene er mer landlige enn Oslo-bydelene.

Les også

Så ulv angripe hunden 500 meter fra bebyggelsen

I begge områder er det et flertall som er fornøyd med at ulven har etablert seg i marka og mener at den beriker naturen. Det er også flere som ønsker hvalper velkommen enn som ikke gjør det.Men oppslutningen om ulven er større på Oslo-siden enn i Enebakk/Rælingen. Mens 60 prosent i byen er fornøyd med å ha ulven der, er det 45 prosent på landet som sier det samme.

Mens 21 prosent i byen ikke liker at ulven har begynt å luske i skogen, er det dobbelt så mange, 40 prosent, som misliker ulvens nærvær i Enebakk/Rælingen.

— Det vi ser her, er en komprimert utgave av forskjellene mellom urbane og rurale områder som vi har funnet i landsdekkende undersøkelser. Flere er positive til ulv i urbane områder, men også på bygda er det ganske mange som ikke har noe imot den, skriver forskerne Olve Krange og Ketil Skogen.

Polarisert

Meningene er mer polarisert i Enebakk og Rælingen enn i Alna og Østensjø. I oslobydelene utgjør motstanderne en klar minoritet, mens de i Enebakk og Rælingen er nesten like mange som tilhengerne. Samtidig later det til at flere i Enebakk og Rælingen enn i oslobydelene er opptatt av ulvespørsmålet.

De er mer interessert i å skaffe seg informasjon om ulven, og deltar oftere i samtaler om den. Mens 40 prosent av de spurte i Enebakk/Rælingen er helt eller delvis enig i at de "forsøker å skaffe seg informasjon om ulven i Østmarka", sier bare 27 prosent på Oslo-siden det samme.

Men selv om folk prinsipielt synes det er fint med ulv i skogen, er det mange som ikke ønsker å treffe på den, 37 prosent i Enebakk/Rælingen og 32 prosent i osloutvalget.

Hele rapporten kan du finne på www.nina.no

Les også

  1. Ulvevalper født i Oslo-marka

  2. Østmarka-ulven tar lite elg

  3. Ulven i Østmarka er ikke skutt