Oslo

Nå skal kommunen selge Deichman

– Jeg har liten tro på at dette er av veldig stor interesse blant private aktører, sier eiendomsutvikler Arthur Buchardt. Tidligere har ingen offentlige aktører ønsket å overta biblioteket.

Dette bygget fra 1933 blir nå tilgjengelig for det åpne markedet når Oslo kommune legger ut Deichman for salg.
 • Arve Henriksen
  Arve Henriksen
  Journalist

I 2020 blir Deichmanske hovedbibliotek på Hammersborg stående tomt, når biblioteket flytter inn i nye lokaler i Bjørvika. Det har ikke manglet på forslag til etterbruk av den gamle bygningen, men Oslo kommune har ikke lykkes med å finne aktører som vil overta. Derfor legges det nå ut for salg på det åpne markedet.

– Vi har, i likhet med det gamle Munchmuseet, gjennomført en prosess for etterbruk. Vi har sjekket ut mulige kommunale og statlige interessenter, men det har ikke vært den samme interessen for å overta dette bygget. Derfor har vi besluttet å igangsette en salgsprosess, sier Kjetil Lund (Ap), som er byråd for næring og eierskap i Oslo.

Det er Eiendoms- og byfornyelsesetaten som skal lede salgsprosessen. Bygget vil trolig bli lagt ut i løpet av første del av 2019.

– Vi har et mål om at bygget skal være åpent for allmennheten. Dette er et fantastisk bygg, som ligger midt i Oslo sentrum og i nærheten av regjeringskvartalet. Vi har derfor tro på private aktører vil kunne utvikle dette til et sted som kommer byens innbyggere til gode. Det vil bli lagt til som en føring i selve salgsprosessen, sier Lund.

Ser ikke for seg kjøpesenter

Interiøret i gamle Deichman er helt særegent og spesialdesignet for bibliotekdrift.

Bygget, som er i nyklassisistisk stil og tegnet av Nils Reiersen, sto ferdig i 1933. Lund understreker at kommunen ikke vil selge bygget til «hva som helst».

– Jeg ser ikke for meg at dette skal bli et kjøpesenter. Vi kan selvsagt velge til hvem og hvordan vi selger bygget, men jeg tror ikke jeg skal saksbehandle dette i Aftenposten. Deichman er i utgangspunktet regulert til bibliotekformål, og det må uansett omreguleres, sier Lund.

Han ønsker ikke å konkretisere hva som ligger i at bygget skal være «åpent for allmennheten».

– Jeg ønsker ikke å legge begrensningene på ideene eventuelle kjøpere har. Jeg ønsker tvert imot å bidra til at potensielle kjøpere kommer opp med ideer og ser potensialet og mulighetene dette flotte bygget kan gi, sier Lund.

Kjetil Lund, byråd for næring og eierskap i Oslo kommune.

– Stort behov for rehabilitering

Han ønsker heller ikke å antyde en mulig kjøpssum.

– Jeg vil tro det i alle fall er verdt mer enn 100 millioner kroner. Samtidig har bygget et stort rehabiliteringsbehov. Det må helt sikkert store ombygninger til uansett hva det skal fylles med, sier Lund.

Aftenposten har tidligere satt søkelys på de mange praktbyggene som blir stående tomme i Oslo i løpet av de nærmeste årene. Flere har tatt til ordet for å la midlertidige aktører bruke byggene inntil permanente løsninger er på plass.

Lund utelukker ikke at dette er aktuelt når det gjelder Deichman.

– Dersom en salgsprosess drar ut i tid, vil kunne vurdere en midlertidig utleie av Deichman til kunst- og kulturvirksomheter eller annen type frivillige aktivitet. Målet er at bygget ikke skal stå tomt når biblioteket flytter i 2020, sier han.

Deichman er Norges største folkebibliotek og et av de eldste bibliotekene i Norge.
Les også

Etter 135 år i samme lokaler var det uaktuelt for sjefen å flytte

– Regjeringen burde ta over

Forretningsmannen og eiendomsutvikler Arthur Buchardt har liten tro på at Deichman ender opp som kjøpesenter.

Eiendomsutvikler Arthur Buchardt.

– Ettersom bygget står på gul liste, ligger det begrensninger og føringer der. Jeg har derfor liten tro på at det er av veldig stor interesse for mange private aktører. Jeg tror heller ikke det vil tillates at det blir et kjøpesenter, og heldigvis for det, sier Buchardt.

Han synes det er overraskende at ingen statlige aktører har vist sin interesse for å overta.

– Det er et flott bygg og med veldig viktig beliggenhet. Jeg mener derfor regjeringen burde kjøpe det. Jeg synes bygget passer til samfunnsnyttige formål, sier Buchardt.

– Et helt unikt bygg

Riksantikvar Hanna Geiran sier de på sikt vil vurdere om hele bygget bør fredes.

– Vi håper en fremtidig eier vil se alle kvalitetene bygget har. Det er helt unikt, med særegne rom og en særegen arkitektur. Dette er noe en ny eier kan gjøre mye ut av. Vi vet at flere investorer ser verdien av å kjøpe og sette i stand gamle verneverdige bygg, nettopp fordi de er unike. Det er nok av nye bygninger som ser kliss like ut, sier Geiran.

På grunn av sitt monumentale inngangsparti uttalte tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik i 2015 at Deichman ville fungert som Statsministerens kontor.

Byantikvar Janne Wilberg sier til Aftenposten at de ikke kan styre hvem som kan kjøpe Deichman.

– Vår interesse handler om hvorvidt bruken går vesentlig på bekostning av kulturminneverdiene. Dette er et stort anlegg, så her er det mulighet for en veldig differensiert bruk. Samtidig er det et krevende anlegg, sier Wilberg.

Les også

Deichman åpner i Bjørvika i 2020: Slik blir byens nye storstue

Kan bli revet

I dag står Deichman på såkalt gul liste hos byantikvaren. Det betyr ikke at bygget ikke kan rives, selv om det antagelig vil møte sterk motstand.

– Det er ikke sjelden at gul liste-objekter rives, men det er først etter at kulturminneforvaltningen er hørt. Verneverdien vil avgjøre hvor hardt vi vil kjempe for objektene. Deichman har nasjonal kulturminneverdi og er fredningsverdig. Byantikvaren vil derfor vurdere å igangsette fredning., sier Wilberg.

Les mer om

 1. Tomme praktbygg
 2. Arkitektur
 3. Byutvikling
 4. Fredning
 5. Arthur Buchardt
 6. Oslo