Oslo

Boligprodusentene: - Politikerne må manne seg opp og overkjøre naboprotestene

Boligprodusentene mener politikernes unnfallenhet har bidratt til de høye boligprisene vi nå ser i Oslo og andre store byer ved å ikke tørre å bygge høyt nok.

Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, mener protestene fra naboer når områder skal bygges ut fører til at folk flest ikke kommer inn på boligmarkedet.
 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist

— Disse villaeierne har nytt godt av de store samferdselsinvesteringene. Nå trekker de opp stigen etter seg, i stedet for å være solidariske med den nye generasjonen boligkjøpere, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Millionby1_doc6p27a55uwee1gqatgaaj.jpg

Boligprisene i Oslo stiger kraftig. Det gjør også antallet innbyggere, men det bygges ikke boliger i raskt nok tempo. Administrerende direktør i Boligprodusentene Per Jæger mener resultatet blir at Oslo blir en by kun for rikinger.Aftenposten har skrevet om et boligområde med 250 småhus på Storo som i henhold til kommuneplanen kan fortettes med 2500 boliger og bygg på opp til 12 etasjer, i tillegg til et næringsbygg på størrelse med Storosenteret. Lokalbefolkningene kjemper mot planene

— Politikerne må manne seg opp

Administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening Per Jæger.

— Politikerne må manne seg opp og overkjøre naboprotestene når det skal fortettes i nabolaget. Vi skal bli veldig mange flere innbyggere i Oslo. Og utfordringen for dem som skal drive byplanlegging er nettopp at ingen vil ha noe nytt i sin bakgård, påpeker Jæger.I går, tirsdag 19. april, holdt han foredrag om temaet på Boligkonferansen til Boligprodusentenes Forening. Politikerne ønsker at fortettingen tast rundt kollektivknutepunktene.

— Storo har T-bane, jernbane, buss og trikk. Snakker man om knutepunkt, så er det akkurat her. Og det er jo derfor det må fortettes her. Politikerne har bestemt at de ikke ønsker å bygge igjen grøntarealer og at vi ikke skal få bygge på innsiden av markagrensen. Da da må man ta de områdene som man allerede har bygd på, og utnytte dem på en helt annen måte, sier Jæger.

 • Klimaministeren: Vi må bygge tettere og smartere
  Han påpeker at det er store arealer rundt småhusene på Nedre Grefsen og andre steder.

— Så her vil man få en helt annen utnyttelsesgrad ved å bygge høyhus. Disse villaeierne har nytt godt av de store samferdselsinvesteringene. Nå trekker de opp stigen etter seg, i stedet for å være solidariske med den nye generasjonen boligkjøpere, sier Jæger.

- Hvor mange etasjer mener du det bør kunne bygges ved knutepunkter, som her på Storo?

— 12 etasjer høres veldig bra ut. Og kanskje kan man gå over 12 etasjer også, sier Jæger.

Kutt ett sted = høyere et annet sted

Han poengterer at hvis man bygger på mange etasjer rundt dette knutepunktet så trenger man ikke ta så mange andre slike områder.

— Skal man ofre ett område så må man gjøre det skikkelig. Oslo kommune tok jo av et par etasjer da området på nedsiden av Storokrysset ble fortettet. Og da må man jo bygge flere boliger i et annet område, sier Jæger.

Han tror ikke det vil ta lang tid før utbyggerne rykker inn i hagene på Nedre Grefsen.

— Jeg tror dette området vil bli transformert ganske fort. Utbyggerne vil by veldig mye mer for disse eneboligene enn om de hadde blitt solgt til noen som skulle bo i dem, sier boligprodusentenes direktør.

Han mener politikerne bidrar til den boligprisveksten vi nå ser i Oslo.

— Man trenger så mange flere boliger. Man har tatt bort mange tusen nye boliger i Oslo ved ikke å tillate utbyggere å bygge på flere etasjer. Politikerne må stå oppreist og si at her må vi faktisk bygge en etasje til. Det er derfor vi har politikere, mener boligprodusentenes mann.

— Når politikerne sier at strategien er å bygge rundt knutepunkter og stasjonsnære områder, så betyr det at det er der de må fortette, sier Jæger.

Knut Alstad sitter i styret til sameiet Lunden 38–40 sammen med Liv Sigrunn Gramstad. De representerer en rekke naboer som havner i skyggen av et nytt bygg som er under planlegging på et industriområde på Vollebekk. De har klaget og håper Fylkesmannen vil redusere byggehøydene slik at de får sol på terrassene i fremtiden også.

— Men Oslo har store industriområder som kan transformeres til boligområder. Holder ikke det?

— Nei, det holder ikke. Man må få til transformasjon i eksisterende boligområder også, sier han.

Mener sykepleiere skyves ut av Oslo

Han mener konsekvensen av at det ikke bygges høyt nok er at bare høytlønnede kommer inn på boligmarkedet.

— Slik boligprisene i Oslo er nå, er vi i ferd med å nå en terskel for hvor enslige sykepleiere, politifolk og brannmenn ikke har råd selv de billigste boligene. Sykepleiere som ikke har mammaer og pappaer som kan hjelpe til økonomisk kommer ikke inn på boligmarkedet i Oslo. De har heller ingen pressgrupper eller velforeninger som hjelper dem inn på boligmarkedet, påpeker Jæger.

Slik svarer politikerne:

- Lar dere politikere dere diktere av naboklager, byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG)?

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG)

— Nei, men i god byutvikling ligger det medvirkningsprosesser. Det må bygges med kvalitet. Det vi setter i gang nå skal bli stående hundre år frem i tid. Derfor må det som bygges nå ikke bli morgendagens problemområder. Så de innspillene vi får inn er viktige. Noen ganger tar vi hensyn til det naboene sier, andre ganger ikke. I noen saker har vi gått for utbyggers ønske om utnyttelse og høyde. Jobben vår er å veie ting opp mot hverandre. - Er det for enkelt for naboene å få kuttet ned på antallet etasjer?

— Jeg vet ikke om jeg vil si at det er for enkelt. I flere saker har vi innstilt på ting som naboene ikke ønsker. Vi veier kvalitet, arkitektur, gode uterom og tilgang på grøntområder veies opp mot hverandre. Det handler ikke om at vi lytter til de som roper høyest.

- Men dere kutter vel ofte noe i høyden på utbyggers opprinnelige forslag?

— Ja, men det varierer. Hvis Plan- og bygningsetaten kommer med et alternativ til utbyggers forslag, så er det ofte fordi utbygger har foreslått et bygg som er høyere enn det som bystyret har vedtatt. Da må vi gjøre en vurdering av hvilket av forslagene området er tjent med.

- Boligprodusentene mener det nesten er umulig for sykepleiere å kjøpe bolig i Oslo?

— Dette er vi kjempeopptatt av. Så vi har satt ned et boligvekstutvalg. Tanken er at utbyggere og kommunen sammen skal finne ut av hvordan man kan få til raskere boligbygging slik at prisveksten dempes.

- Lar dere politikere dere diktere av naboklager, Pia Farsted von Hall (H)?

Pia Farstad von Hall (H)

— Det er mange hensyn å ta når man skal vurdere hvor høyt og tett det skal bygges. I Høyre er vi opptatt av kvalitet og å ta vare på Oslos særpreg. Det innebærer også å ta vare på småhusområdene i Oslo. Vi forholder oss til kommuneplanens rammer fordi det gir gode grøntområder, et godt gateliv med torg og møteplasser og gode og varierte boliger.

- Er det for enkelt for naboene å få kuttet ned på antallet etasjer?

— Høydene er tilpasset strøkets karakter, ikke om hva naboene eller utbyggerne vil. Det handler om å vurdere en helhet.

- Men dere kutter vil ofte noe på utbyggers opprinnelige forslag?

— I Cecilie Thoresens vei på Lambertseter, som er et OBOS-prosjekt, gikk Høyre for en løsning som var en etasje lavere enn utbyggers ønske. Naboene hadde innsigelser til høyden, men de ville ta av enda flere etasjer, men fikk ikke medhold.

- Boligprodusentene mener det nesten er umulig for sykepleiere å kjøpe bolig i Oslo?

— Innad i Oslo er det ulikt prisnivå. Det er viktig å legge til rette for at flere kan bo i Oslo. Det er viktig å se på utviklingen i boligbyggingen i sammenheng med nabokommunene. Og så heller sørge for gode kollektive løsninger. Når Follobanen er ferdig bygget vil det ta 11 minutter med tog fra Ski til Oslo. Og lengre tid med T-bane fra Holmenkollen til Oslo sentrum.

 • Slik får du plass til mange på få kvadratmeter:

Les også

 1. Blokksjokket på Grefsen: Politikerne diskuterte alt, unntatt det viktigste

 2. - Pussig at De Grønne vil rive 250 småhus for å få plass til et mini-Manhattan

 3. Oslo vokser i høyden: Bor du her, må du regne med mindre sol og utsikt

 4. - Uten Marka-grensen ville det vært Shell-stasjon på Kikut

 5. - Barna kan ikke bare trippe rundt i lakksko på asfalterte gater

Les mer om

 1. Miljø
 2. Sykkelpatruljen
 3. Samferdsel
 4. Politikk
 5. Byutvikling