Oslo

Lysaker kan få 80 meter høyt signalbygg

Johan H. Andresen jr. ønsker seg et signalbygg på Lysaker, ifølge Budstikka.

Ferd Eiendom ønsker seg høyhus på Lysaker i fremtiden. Illustrasjonen er laget av Arcasa arkitekter AS.
  • Sol Sigurjonsdottir

Høyhuset «Lysaker Tårn» er foreslått som et signalbygg for den fremtidige Lysakerbyen, skriver Budstikka.

Signalbygget er foreslått opp til 24 etasjer, og det er Johan H. Andresen jr. selskap Ferd Eiendom som står for forslaget.

Oslo og Bærum kommuner samarbeider om utvikling av Lysakerbyen på begge sider av elven. Kommunene har invitert grunneierne på området til å komme med innspill til plan om offentlige rom. Forlaget om høyhuset er Ferd Eiendoms svar på denne invitasjonen, skriver selskapet på sine nettsider.

Vil gjøre området tilgjengelig for syklister

– Vi har levert inn planen til Bærum kommune som et innspill til løsning for å få til gode gang— og sykkelveier på sjøsiden av Lysaker, forteller selskapets markedssjef Silje Strøm til Budstikka.

Ifølge eiendomsselskapet vil «Lysaker Tårn» bli et landemerke i området, og et høyhus vil gi mer plass på gateplan til fotgjengere og syklister. Forslaget er foreløpig ikke sendt inn som reguleringsforslag til kommunen.

Bygget skal gjøre området bedre tilgjengelig for sykliser og gående, sier Ferd Eiendom.

— Kan ta 15 år før huset bygges

– Dette forslaget er ment som et friskt, men seriøst innspill til debatten om høyhus. Vi har tro på at det med tiden vil være modent for å få til et signalbygg med høyder på 16 etasjer eller mer på dette knutepunktet. Her viser vi hva som kan oppnås ved å bygge opptil 24 etasjer. Skjebnen til forslaget blir det opp til politikerne å bestemme, sier Ferd Eiendomsdirektør Carl Brynjulfsen til Budstikka.

Forslaget er ment som en «høyttenkning», forteller Ferd Eiendom til Osloby. På sikt er målet å utarbeide forslaget til en konkret reguleringsplan, men det vil trolig ta rundt 15 år før prosjektet kan realiseres, opplyser selskapet.

Les også

  1. Vil doble antall boliger på Fornebu

  2. Villastrøk kan bli til blokker - men det fikk ikke politikerne med seg

  3. Derfor tar t-banen en ekstra runde i tunnelen