Obos planlegger et helt spesielt bygg som produserer mer energi enn det forbruker

På Ammerud, midt i hjertet av Groruddalen, planlegges et sirkelformet bygg med 180 leiligheter og solceller på taket.

Om noen få år kan Groruddalen få sin versjon av det berømte «Fuglereiret» i Beijing.
  • Arve Henriksen

Rent arkitektonisk kan det nye leilighetsprosjektet til Obos minne om det mye omtalte «Fuglereiret» i Beijing, stadionet som sto ferdig i forbindelse med sommer-OL i 2008. Eller det nye hovedkvarteret til Apple i Santa Clara Valley i California.

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i Obos, skjønner sammenligningen.

– Dette er arkitektur til å bli glad av. Det var det første jeg tenkte da jeg fikk presentert skissene. Noen ganger må du tørre å strekke strikken litt lenger enn den tradisjonelle leveransen når det gjelder boligbygg, sier Siraj.

Denne uken har Obos, Norges største boligbyggelag, sendt inn en anmodning om et oppstartsmøte med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Går det som de håper, kan byggingen av dette sirkelformede leilighetskomplekset i Martin Strandlis vei på Ammerud, kunne starte i 2019–2020.

Samtlige 180 leiligheter skal etter planen få utsikt inn mot det indre gårdsrommet.

– Dette er et prosjekt som er i tråd med det politikerne i Oslo etterspør, et bygg med høy miljøstandard og spektakulær arkitektur. Ettersom Oslo er Europeisk miljøhovedstad i 2019 trenger byen også noen konkrete prosjekter å vise frem, ikke bare la det bli fest og moro, sier konsernsjefen.

Det sirkelformede bygget vil samtidig bli Norges første leilighetsbygg som plusshus. Ved å dekke store deler av taket med solceller skal bygget produserer mer energi enn det bruker.

Hele prosjektet har en kostnadsramme på mellom 700 og 900 millioner kroner.

– Byggekostnadene spretter opp med nesten ti prosent som følge av at det bygges som plusshus. Samtidig ligger det litt i kortene at dette kan bli fremtidens miljøstandard, sier han.

Bygget får egne parsellhager i «bakgården».

Siraj mener bygget vil få en positiv ringvirkning for Groruddalen.

– Groruddalen er allerede full av spektakulære boligprosjekter. Jeg tror dette bygget også kan være med å løfte frem området som noe annet enn det vi leser i avisene. Den spektakulære arkitekturen og plusshus-standarden kan lokke til seg andre type beboere. Det viktigste er at vi kan få rikt sammensatt beboergrupper, sier konsernsjefen.

Han mener det planlagte bygget vil passe godt inn i eksisterende bebyggelsen på Ammerud og nevner blant annet den såkalte Bananblokka, tegnet av Håkon Mjelva, som et eksempel.

I 2019 er Oslo Europeisk miljøhovedstad. Det ønsker Obos å markere med å bygge landets første leilighetsbygg som plusshus. Det betyr solceller på taket.

Anslått kvadratmeterpris på leilighetene kommer til å ligge på mellom 60.000 og 65.000 kroner. Derimot vil energikostnadene være lik null.

– Når en familien kan få en besparelse på mange tusen hvert år i energi, så oppleves dette som et pluss, sier han.

Det fireetasjers store bygget er tegnet av Code arkitekter. For dem har det vært viktig å skape et indre gårdsrom for å dyrke fellesskapet blant beboerne. Her vil det bli tilrettelagt for parsellhager, plass for feiringer, lek, møter og rekreasjonsarealer for barn og voksne.

– Jeg synes ikke dette er så voldsomt radikalt. Det vil bli en klar forbedring ved å konvertere denne tomten fra lett industri, som i dag, til boligformål. Det har en flott plassering med sol, utsikt, fine grøntarealer og nærhet til skole. Det er heller ingen grunn til at alt som er råflott skal stå i Bjørvika, sier arkitekt Bjarne Ringstad hos Code arkitekter.

Parsellhager, basketballbaner og andre sosiale aktviter blir viktig for å skape godt bomiljø for dem som kjøper seg inn i leilighetsbygget på Ammerud.

Alle de rundt 180 leilighetene vil vende mot sør eller vest. Et flertall av leilighetene vil ha en side inn mot parken og en side ut mot «naturen». Alle leilighetene har balkong.

Det legges opp til en variert leilighetsstørrelse, de fleste vil ligge på rundt 70 kvadratmeter. Arkitekt Bjarne Ringstad er opptatt av at beboerne skal oppleve leilighetene som trivelige å bo i.

– Vi jobber med en god leilighetsmiks, det styrker ofte slike prosjekter. Jeg lar meg fascinere av boligprosjektene til Obos på 70-tallet. Fordelen med den sirkulære formen er at alle vil få sol og utsikt, med balkonger ut mot fellesarealet, sier han.