Oslo

Sørenga er igjen åpen for bading

Sperringene er fjernet på Sørenga. Badevannet er friskmeldt, og du kan trygt bade igjen etter stengingen onsdag kveld.

Badevannet er trygt for bading på Sørenga torsdag morgen.
  • Hilde Bjørhovde
    Hilde Bjørhovde
    Journalist

– Dette er gode nyheter. Det varslede utslippet i forbindelse med arbeider på Follo-banen har vært så ubetydelig at det ikke påvirker badevannskvaliteten. Så nå er Sørenga åpnet umiddelbart for folk som vil ta en morgendukkert, sier Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør i Oslo kommunes bymiljøetat til Aftenposten.

Mandag kveld bestemte kommunen at sjøbadet må stenges, etter at kommuneoverlege Tore Steen frarådet bading. Årsaken var at Bane Nor kunne komme til å slippe ut kloakk i Alnaelva, som har sitt utløp like sør for Sørenga, under arbeidet med Follobanen.

–Utslippet ble helt ubetydelig og fikk ingen betydning for vannkvaliteten, sier Kongsteien. Han sier Bymiljøetaten vil fortsette å ta prøver fra badevannet og ha ekstra målefrekvens i indre havn.

Neste varslede utslipp er om cirka fire dager.

– Vi har nå erfart at dette klarer Vann- og avløpsetaten godt å håndtere. Det er ikke sikkert at vi kjører like høy beredskap på et utslipp ved neste operasjon, sier Kongsteien.

Lite utslipp av avløpsvann

Sigurd Gran, avdelingsdirektør i Vann- og avløpsetaten, er svært fornøyd med at det ikke ble store utslipp av avløpsvann i forbindelse med tunnelarbeidet .

– Det ble ikke utslipp å snakke om i det hele tatt og under 1 prosent av det vi anslo i verste fall, sier han til NRK Østlandssendingen.

Han sier at operasjonen har vært en suksess, og at utslippene er anslått til 10–15 kubikk, noe som er helt ubetydelig i forhold til vannmengdene i Alna-kulverten og i fjorden.

Pumpe- og sugebiler har fjernet avløpsvann og fraktet det bort for å hindre forurensning. Om fire dager skal prosessen gjentas når utstyr skal fjernes fra tunnelsystemet.

Les også: Stenger Sørenga

Les mer om

  1. Bane NOR
  2. Sørenga
  3. Kloakk