Oslo

Oslo har halvert «homostøtten» etter Laes avgang

LLH trygler om mer penger før Europa inviteres til homofestival i hovedstaden.

Etter at Erling Lae gikk av som byrådsleder i Oslo i 2009, er den kommunale støtten til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) mer enn halvert. Her er Lae under homoparaden i forbindelse med Skeive dager i Oslo sentrum i 2008.
  • Jenny Dahl Bakken
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Ta en titt på grafen. Den forteller at kommunens pengestøtte til LLH har stupt etter 2009.

2211llh.pdf

Samme år gikk Erling Lae gikk av som byrådsleder i Oslo. Selv om LLH ikke vil spekulere i om det har en direkte sammenheng, bekrefter foreningen at de opplevde en særskilt støtte fra den åpent homofile Høyre-politikeren som nå er fylkesmann i Vestfold. — Erling Lae har betydd mye for LHBT-miljøene, ikke bare i Oslo, men også i resten av Norge, sier Hans Heen Sikkeland, leder for LLH Oslo og Akershus.

LHBT-miljøene omfatter homofile, lesbiske, bifile og transpersoner.

Vertskap for Europride

LLH trenger mer penger og har kontaktet opposisjonspartiene på Rådhuset for å få økt støtte i 2014. Neste år pekes ut som et høydepunkt, ikke bare fordi kommunen legger frem en ny handlingsplan for arbeidet mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, men også fordi Oslos gater vil bli fylt med titusenvis av mennesker under Europride, Europas største festival for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner, i juni.

I forbindelse med Europride har bystyret vedtatt at Oslo skal invitere samarbeidsbyer for å utveksle erfaring rundt vold, diskriminering og helsearbeid.

- De vil be Europa til et arrangement, men legger ikke opp til at det skal koste noe. I og med at vi arrangerer Europride, skal være vertskap og fly inn aktivister fra Russland og Ukraina, og i tillegg skal klare å lande en god handlingsplan, ber vi om en million kroner mer i støtte i 2014, sier Sikkeland.

I fjor fikk LLH 350.000 kroner. Det er uklart hvor mye byrådet setter av i 2014 fordi LLH får midler fra en pott til større organisasjoner. Denne potten er imidlertid foreslått redusert.

Ap vil doble støtten

Ifølge gruppeleder Libe Rieber-Mohn øremerker Arbeiderpartiet 700.000 kroner til LLH i sitt alternative budsjettforslag. Dette er ikke nye penger sammenlignet med byrådets budsjettforslag, men det sikrer eksplisitt penger til LLH. Hun registrerer at støtten er halvert siden Lae gikk av.

- LLH har opplevd en drastisk reduksjon siden 2009. Det er synd hvis man er avhengig av en egen ildsjel for å få kommunens støtte til viktige tiltak, sier Rieber-Mohn.

Hun roser LLH for deres arbeid og mener det er naturlig å spille på foreningen i arbeidet med kommunes nye handlingsplan. I tillegg er 2014 en flott mulighet til å vise hvor inkluderende byen er, og hvilke verdier man ønsker å legge vekt på, sier varaordfører Rieber-Mohn.

- Vi dobler støtten til Skeive dager

Byråd Hallstein Bjercke (V) avviser at homoarbeidet er nedprioritert.

Hvert år overfører kultur- og næringsbyråden en sum penger til Enhet for mangfold og integrering (EMI). Det er denne enheten som fordeler penger til større organisasjoner, som LLH (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner).

Kulturbyråd Hallstein Bjercke

Bjercke velger derfor å vise til EMI når han blir bedt om å forklare hvorfor støtten fra kommunen er mer enn halvert siden 2009.— EMI gjør selvstendige vurderinger og har fullmakt til å fordele midler fra denne potten, sier han.

Potten var i 2012 på 8,7 millioner kroner. I fjor økte den til 10,4 millioner, mens den neste år er foreslått redusert til 8,7 millioner igjen.

Bjercke ser ingen sammenheng mellom Erling Laes avgang og halveringen av støtte til LLH.

- Hvis man skal dra en slik parallell må man se hele arbeidet under ett, og jeg vil ikke si at dette feltet er prioritert ned. Vi legger frem en ny handlingsplan og dobler støtten til Skeive dager i forbindelse med Europride, sier Bjercke.

I fjor fikk festivalen 250.000 kroner. Støtten er foreslått økt til 400.000 kroner neste år når hele Europa inviteres til homoparade, men dette er penger som går til Oslo Pride AS, ikke LLH.

Byråden gjør det klart at de ønsker å samarbeide med LLH om menneskerettighetskonferansen som skal arrangeres under Europride.

— Vi kommer til å bruke ressurser på dette prosjektet, sier Bjercke.

EMI skriver i en e-post at støttebeløpet til LLH i 2014 vil offentliggjøres i første halvdel av januar, og at foreningen fikk mer penger frem til 2009 knyttet til den gamle handlingsplanen.

Lae: - Kan bli en sovepute

Oslos tidligere byrådsleder vil ikke blande seg inn i budsjettspørsmål, men kommer med klare råd i forbindelse med den nye homoplanen.

Et av Laes hjertebarn var nettopp en byomspennende plan mot diskriminering av homofile, lesbiske og bifile som varte fra 2006 til Lae gikk av i 2009.

- En handlingsplan er nyttig fordi den markerer en tydelig holdning til verdien av mangfold og retten til å være annerledes. Samtidig forplikter den kommunale tjenester til å følge opp planen, sier Lae.

I planen var utdanningstilbud i skolen om legning, likestilling i kommunale foretak, rask tilgang til informasjon om legningsmangfold og tiltak for å begrense diskriminering av homofile i minoritetsmiljøer lagt stor vekt på.

Lae etterlyser konkrete tiltak.

- Planen må være så konkret som mulig, og det må være et rapporteringssystem på plass for å sikre at tiltakene faktisk gjennomføres. Hvis ikke kan den bli en sovepute, sier den tidligere byrådslederen.

Han tror det fortsatt trengs en handlingsplan i 2013.

— På dette området har utviklingen gått i kvantesprang fremover. Men fordommer er som ugress, de dukker opp hvis man ikke luker med jevne mellomrom, sier Lae.

Han hadde spesielt fokus på informasjon om homofili i minoritetsmiljøer i sin plan.

— Oslo er en etnisk delt by. I kjølvannet av det må vi være bevisst på at aksepten for homofili kan være lav i enkelte religiøse minoritetsmiljøer. Samtidig må vi ikke stigmatisere dem, sier Lae.

Les også

  1. - Store mørketall om angrep på homofile

  2. LLH krever at taxier ved homopub må flyttes

  3. Oslopolitiet på «homokurs»