Oslo

Gikk i politiets rusfelle ved Frognerparken

Over 30 politifolk sto onsdag formiddag klare for å kontrollere biler som kjørte forbi Frognerparken. Fokus for kontrollen var førere med rus.

Over 30 politifolk i tillegg til ansatte fra Nav, Arbeidstilsynet, Tollvesenet og Skatteetaten var godt synlige under storkontroll rett utenfor Frognerparken onsdag formiddag. På ettermiddagen ble det utført kontroll langs Ring 3 ved Løren.
  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz
    Journalist

Med turister og barnehagebarn som vitner ble nærmere 460 kjøretøyer vinket inn på parkeringsplassen rett foran hovedinngangen til Frognerparken onsdag formiddag.

Og det var ikke bare enheter fra trafikkorpset i Oslo som hadde møtt opp, også flere betjenter fra utrykningspolitiet hadde tatt en tur til Oslo for å bistå politiet i hovedstaden.

I tillegg var ansatte fra Nav, Arbeidstilsynet, Tollvesenet og Skatteetaten med.

  • LES OGSÅ: Tom varebil stoppet for overlast – hadde 1,2 tonn snø på taket

Hadde lavpromille

Med avansert utstyr for å teste bilførerne for promille og andre rusmidler var politifolkene godt utstyrt for å luke ut førere med rus i blodet.

En voksen BMW-fører var en av tre som førere som «strøk» på blåseprøven utenfor Frognerparken. En utvidet kontroll med avansert utstyr i politibilen kunne etter ti minutter avdekke at mannen hadde alkoholpromille på under 0,1.

Dette er å regne som lavpromille da grensen for ulovlig promillekjøring er på 0,2. Dermed kunne han kjøre videre etter en stund.

Etter en grundig kontroll kan politioverbetjent John Fiksdalstrand konstatere at føreren av denne lastebilen ikke har løyve. Dermed ble den polske føreren og eieren av firmaet anmeldt.

To andre førere ble derimot kjørt inn til arresten for utvidet blodprøve. Begge er mistenkt for å ha kjørt i narkotikarus. Blodprøvene tas av helsepersonell som kommer til politiarresten.

– På grunn av testing på stedet har vi konkret mistanke mot to bilførere. Nå skal blodprøven avdekke hvilke narkotiske stoffer de har tatt og omfanget av disse, sier Finn Erik Grønli, politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt.

Senere på dagen ble kontrollvirksomheten flyttet til Ring 3 ved Løren. Også der ble to førere tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand.

82 reaksjoner

På drøyt to timer ved Frognerparken ble 461 førere kontrollert. Dette resulterte i 37 reaksjoner. Ettermiddagskontrollen ved Ring 3 resulterte i 45 reaksjoner (se fakta).

– Vi er glad for at vi fikk luket ut fire førere som var påvirket av rus. Det er jo fire for mange. Vi må huske at førere som er ruspåvirket forårsaker mange trafikkulykker, sier Grønli.

Det var kø av biler som ble vinket inn til kontroll utenfor Frognerparken onsdag. Der ble to førere tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Ulykkestallene viser at det for fem år siden var 92 ulykker med person- eller materielle rusrelaterte skader i Oslo.

For 2014 var tallet 109. Deretter har det vært en nedgang. I fjor ble det registrert 94 slike ulykker.

– Dette tar vi på høyeste alvor, sier seksjonsleder Frode Andreassen i Oslo politidistrikt.

Mer samarbeid med UP

Det er ikke ofte UP er med på kontroller i Oslo, men fremover blir det flere samarbeidskontroller.

– Det vil ikke bare handle om rus, men om svært mye annet som handler om ferdsel langs gater og veier. Å drive trafikksikkerhetsarbeid er et direkte livreddende arbeid som enhver kan engasjere seg i om en ferdes på gater eller fortau, som gående, syklende eller kjørende.

Politihunden Diego gikk igjennom flere biler ved Frognerparken onsdag. Til slutt viste han stor interesse for jakken til en passasjer, men det ble ikke funnet narkotika i den.

Også narkohunden Diego deltok på kontrollen. Hunden viste stor interesse for jakken til en passasjer i en bil, men nærmere kontroll viste at passasjeren ikke hadde narkotika på seg.

– Jeg har nettopp sluppet ut av fengsel. Denne jakken fikk jeg derfra, forklarer passasjeren som ikke ønsker å stå frem med navn.

Han synes det er bra med slike kontroller.

– Jeg synes det er veldig viktig at politiet er synlig. Slike kontroller er viktige for trafikksikkerheten, særlig med tanke på barna, sier han.

Les mer om

  1. Trafikksikkerhet
  2. Rus
  3. Arbeidstilsynet
  4. Narkotika