Rødgrønne protester stanser det rødgrønne byrådets nye skjenkeregler

Uteserveringer i bydelene må stenge kl. 22 eller 24, foreslo byrådet. Nå blir behandlingen av saken utsatt etter protester.

Rundt Olaf Ryes plass – og ellers i Grünerløkka bydel – kan uteserveringene i dag stenge kl. 23. Bydelspolitikerne ønsker å fortsette med nettopp det, de ønsker ikke å måtte velge mellom kl. 22 og kl. 24, som byrådet legger opp til.
  • Christian Sørgjerd

Lokalpolitikere fra bydel Grünerløkka, hvor venstresiden har solid flertall, troppet mannsterkt opp da bystyrets finanskomité holdt åpen høring blant annet om forslaget til nye skjenkeregler.

Bydelspolitikerne protesterte mot å bli fratatt nesten all mulighet til lage lokale skjenkeregler. Også flere utested-eiere har reagert. De frykter konkurs hvis de må stenge uteserveringene én time tidligere.

– Dagens ordning med skjenkestans ute kl. 23 fungerer fint på Grünerløkka. Men med byrådets forslag blir vi tvunget til å velge enten kl. 22 eller midnatt. Vi skjønner ikke logikken her, sa bydelspolitiker Per Østvold (SV) under møtet.

Det skriver Vårt Oslo, som først omtalte saken.

Grünerløkka er bydelen som i dag har gått lengst i å detaljutforme regler. Ikke bare for enkeltgater og plasser, men til og med for bestemte enkeltsteder. I hele bydelen, ikke bare hovedgatene, kan i tillegg uteserveringer holde åpent til kl. 23. Det samme er tilfellet i hele Frogner bydel.

Frode Jacobsen

Det er enighet i finanskomiteen om å utsette behandlingen av de nye skjenkereglene. I praksis betyr det at de rødgrønne byrådspartiene Ap, SV og MDG har en måned ekstra til å finne en løsning – og flertall i bystyret – for et forslag.

– Vi må se på bekymringene som kom frem under høringen. Problemene som er blitt belyst, har ikke vært tilsiktet fra byrådet. Så det er behov for at vi går en runde med byrådet for å se hvordan vi kan løse dette, sier gruppeleder Frode Jacobsen i Ap, som også leder finanskomiteen.

Han er sikker på at de finner en løsning alle parter kan leve med.

– Når bydelene er så tydelige på at dette fungerer godt i dag, må vi finne løsninger som sikrer dem fleksibilitet også i fremtiden.

Les også

BAKGRUNN: Utesteder på Grünerløkka frykter konkurs med nye skjenketider

– Nattero er fra kl. 23

Da forslaget til ny forskrift ble lagt frem i februar, var Høyre i hovedsak positive, også til at bydelenes makt innskrenkes.

Øystein Sundelin (H)

– Totalt sett innebærer forslaget en liberalisering. Det er en seier at byrådet viderefører politikken Høyre etablerte, sa partiets bystyrerepresentant Øystein Sundelin.

Han er nestleder i finanskomiteen, og han var til stede på tirsdagens møte. Nå er han tydelig på at Høyre ønsker at bydelene likevel bør få noe mer handlingsrom enn byrådet legger opp til.

– Det var en massiv enighet fra dem som møtte opp, om hva de ønsket. Det er dessuten allment akseptert i Norge at tidspunktet for nattero er kl. 23, men forslaget fra byrådet åpner ikke for det. De konkrete konsekvensene for berørte enkeltsteder har heller ikke vært redegjort for, sier Sundelin.

Han ber folk som potensielt kan være berørt, om å lese sakspapirene grundig og ta kontakt hvis de har synspunkter.

Les også

BAKGRUNN: Byrådet dropper alkoholservering til kl. 03 flere steder etter beboerprotester

Lokaldemokrati viktigst, mener Rødt

Sundelin håper også at det blir mulig for de borgerlige partiene å danne et alternativt flertall med Rødt.

Eivor Evenrud (R)

For heller ikke Rødt, byrådets faste støtteparti, støtter forslaget. De er i utgangspunktet for en mer restriktiv alkoholpolitikk, men er prinsipielt imot å svekke lokaldemokratiet i bydelene.

– Forslaget snevrer inn bydelenes mulighet til å lage regler tilpasset lokale forhold, sier gruppeleder Eivor Evenrud i Rødt.

Selv om hun synes forslaget også inneholder mye bra, varsler hun at partiet kommer til stille endringsforslag på flere punkter, så snart de har rukket å behandle saken internt.