Avlyser to av Oslo-områdets største russetreff

Både «vrengefesten» og 16. mai-festen på Hellerudsletta på Romerike er avlyst, opplyser arrangøren. Årsak: De får ikke lenger leie området.

Med problemene på Hellerudsletta blir russetreffene på Tryvann i Oslo enda mer dominerende.
  • Christian Sørgjerd

Todagerstreffet kalt vrengefesten skulle være starten på russefeiringen for mange russ fra Romerike, men også for russ fra andre steder i Oslo og Akershus.

Nå blir det ikke noe av festivalen på Hellerudsletta 13. og 14. april, melder arrangøren Red event. De opplyser at de har forsøkt å skaffe alternativt sted for arrangementet, men uten å lykkes.

– Det er utrolig trist. Vi har forsøkt å få dette til, men dessverre klarte vi ikke dét denne gang. Vi har aldri tidligere måtte avlyse noen av våre arrangementer, sier daglig leder Armin Keyani til Romerikes Blad (RB).

Det er hittil solgt rundt 1000 billetter til treffet, som vil bli refundert, opplyser han.

Såkalte vrengefester har i senere år blitt vanlig mange steder i landet. I dagene eller uken før festen går avgangselevene med buksene på vrange, men tar dem på rett vei for å markere starten på russefeiringen.

Les også

LES OGSÅ: Politiet ville lage ølkrøll for russen. Det satte justisministeren foten ned for.

16. mai-treffet flyttes

Samme arrangør står også bak 16. mai-treffet som tradisjonelt har vært samme sted. Heller ikke det blir på Hellerudsletta i år, men arrangøren prøver å finne et nytt sted å arrangere det og refunderer foreløpig ikke billetter.

– Vi har en mulig løsning som er ganske sikker, uten at jeg kan fortelle hvor det blir akkurat nå. Vi er i dialog med politiet angående et arrangement et annet sted, sier Keyani til RB.

Les også

LES OGSÅ: Dette var russen i 2017 – slik politiet så dem

Derfor sa eieren nei

Red hadde en fireårig avtale om bruk av Hellerudsletta, som løp ut i fjor. I mellomtiden har et nytt selskap – X meeting point Norway – tatt over driften, og messeområdet er blitt relansert i ny drakt.

– Vi ønsket ikke å gå inn i noen ny kontrakt med dem, siden disse eventene for russen ikke var forenlig med vår nye drift, sier messe- og eventsjef Rune Østby Hansen i X meeting point Norway.

Hansen, som tidligere var direktør Exporama – det forrige driftsselskapet, viser til at konseptet for messehallen og området er et annet enn før, blant annet er den tettere integrert med hotellet der. Han sier at de ikke minst ønsket å skjerme hotellgjester fra musikkstøy sent på natten.

Samtidig understreker han at de ikke har noe å utsette på samarbeidet som tidligere har vært med Red, og de har opptrådt ryddig med tanke på sikkerhet og helse.

– Vi ønsket Red lykke til med å finne et nytt og egnet sted for Vrengefest 2018, og takket for at Red alltid hadde vært svært ryddige og etterrettelige, sier Hansen.

Les også

LES OGSÅ: Slik har #Metoo endret russens knuteregler

Fri flyt også i år

I vinter ønsket politiet å stramme inn alkoholreglene for de organiserte russetreffene over hele landet. Med utgangspunkt i en nytolkning av loven slo de fast et totalforbud mot medbrakt alkohol. Allerede ved russefeiringen i 2016 hadde politiet lokalt på Romerike innført et slikt forbud på Hellerudsletta.

På grunn av likebehandling ville den nasjonale innstrammingen ramme alle norske musikkfestivaler med egen camping. Det skapte frustrasjon hos mange arrangører, både av russetreff og festivaler ellers.

Men bare tre uker senere slo daværende justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) retrett og instruerte Politidirektoratet om å trekke tilbake nytolkingen.

I stedet overlates spørsmålet til politiet lokalt, som før. Ved russetreffene på Tryvann blir det ingen endring i år. Det blir tillatt med medbrakt, både på bussparkeringen og inne på festivalområdet, samtidig som det blir et stort telt med alkoholservering hvor medbrakt ikke tillates.