Nå kommer bomopprøret til Oslo – skal kjøre i sneglefart fra Sandvika til Oslo

Cecilie Lyngby skal lede kortesjen med flere hundre bilister som skal kjøre i 15–20 km/t på E18 fra Sandvika til Oslo sentrum.

Cecilie Lyngby har ledet flere demonstrasjoner mot de planlagte bomstasjonene i Oslo. Torsdag kveld skal hun lede en bilaksjon der bilistene skal kjøre i 15–20 km/t på E18 fra Sandvika til Oslo sentrum. Her er hun aksjonsklar på Lysakerlokket.

Bomopprøret som startet på Jæren i august, kommer torsdag kveld til Oslo. Da vil flere hundre bomskeptikere kjøre i kortesje fra Sandvika til Oslo Spektrum i protest mot 53 nye bomstasjoner i hovedstaden (se fakta).

Torsdag morgen hadde 560 personer meldt seg på aksjonen på Facebook-siden til «JA til miljø, NEI til økte bompenger!». 2700 personer har markert at de er «interessert» i arrangementet. Aksjonistene skal kjøre i 15–20 km/t på E18 fra Sandvika til avkjøring mot Bygdøy. Deretter vil de fortsette mot Solli plass og videre til Oslo Spektrum.

Cecilie Lyngby skal sammen med sin far, Rolf Ove Knausen, kjøre først i kortesjen fra Sandvika til Oslo torsdag kveld. Det er ventet flere hundre personer i markeringen.
Cecilie Lyngby ønsker samme bompengesystem som Oslo hadde før 1. oktober i fjor. Hun vil også godta at elbiler betaler bompenger.

– Vi er inspirert av aksjonene i Rogaland. I løpet av de siste to-tre ukene har Facebook-siden vår fått 12.000 nye medlemmer. Mange har etterlyst aksjoner i Oslo. Nå smir vi mens jernet er varmt, sier Cecilie Lyngby.

Hun startet Facebook-siden som nå har 32.000 medlemmer. I november klarte hun å samle 4000 personer foran Rådhuset i Oslo. Nå håper Lyngby at bomskeptikerne møter opp utenfor Sandvika politistasjon klokken 18 torsdag.

– Jeg startet aksjonen fordi veldig mange vil bli berørt av de nye bommene. Jeg får daglig henvendelser fra alenemødre som sliter med økonomien. Og så hører jeg om barn som må slutte på trening på grunn av bomprisene, sier Lyngby, som skal kjøre først i kortesjen.

– Hva ønsker dere å oppnå?

– 1. oktober i fjor ble det innført rushtidsavgift i Oslo. Vi ønsker den gamle ordningen før rushtidsavgiften, der alle betalte samme takst. Det er helt greit for oss at også elbiler betaler det samme som vanlige biler. Med de nye bomstasjonene blir det altfor dyrt for folk å kjøre, svarer 47-åringen.

Rundt 3000 mennesker i Stavanger og Sandnes demonstrerte mot bomringen på Nord-Jæren onsdag 22. august. Aksjonen ble satt i verk i protest mot en kommende økningen av bompengeavgiften og 38 nye bomstasjoner som settes i drift fra 1. oktober.

Hun mener det er umulig for en aktiv familie å rekke alt uten bil.

– Mange kjører på kryss og tvers av regionen med barna på alle mulige sportsaktiviteter. Og så har man familie på for eksempel Sandvika og Bøler. Med full jobb og barn vil man ikke rekke over alt uten bil. I dag er kvinnen i full jobb. Dette er tilbaketoget som ingen har tid til.

Vil tute og skape liv

Lyngby legger ikke skjul på at bilistene i kortesjen vil tute underveis. Farten vil ligge på 15–20 km/t. Aftenposten har snakket med Oslo politidistrikt som har gitt tillatelse til aksjonen. Politibetjent Knut Hernes sier at politiet forutsetter at aksjonistene holder seg innenfor veitrafikkloven.

Nærmere 4000 møtte opp for å vise sin motstand mot bompenger i Oslo i november. Torsdag blir det en bilaksjon med saktekjøring fra Sandvika til Oslo sentrum.

– Vi har ikke noen innvendinger mot aksjonen så lenge de ikke er til unødig sjenanse eller fare for alminnelig ferdsel. Det betyr i praksis at de ikke er til hinder for annen trafikk eller blokkerer annen trafikk, sier Hernes.

Politioverbetjent Finn Erik Grønli i trafikkorpset sier at politiet skal følge med for å forebygge farlige situasjoner.

– Vi vil gripe inn hvis vi ser at ting utvikler seg i feil retning, sier Grønli.

– Vi kommer til å holde oss i høyre felt på E18, slik at annen trafikk kan kjøre i venstre felt. Siden det er en aksjon, regner jeg med at det vil være litt rom for å vise hva vi mener. Og så har jeg oppfordret deltagerne til å pynte bilene sine, humrer Cecilie Lyngby.

– Demokratisk rett

Den ferske samferdselsministeren Jon Georg Dale (Frp) har forståelse for aksjonistene.

– Folk har lov til å mene hva de vil om disse tingene. Frp har vært imot mange bompengeprosjekter fordi vi mener det ikke bør være for stor bompenge-belastning på bilistene, det har vi også vært i Oslo, sier Dale.

– Det er Frp som har styrt Samferdselsdepartementet de siste årene. Hva sier du til det?

Samferdselsministeren Jon Georg Dale (Frp) har forståelse for aksjonistene, men mener at det er lokalpolitikerne som har mest å si i spørsmål rundt bomprosjekter.

– Det er lokalpolitikerne som først vedtar å innføre bompenger. Vi må forholde oss til dette og vedtakene i Stortinget, men Frp er opptatt av denne saken. Vi er nå i gang med å redusere antall bomselskaper fra over 50 til fem, slik at det går mer penger til vei og mindre til administrasjon. Vi har også økt statlig finansiering for flere veiprosjekter for å redusere bomandelen, sier Dale.

– Hva tenker du om at bomopprøret sprer seg?

– Det viser viktigheten av lokalvalgene siden det er der bompengeavgjørelsene tas i første omgang. Det er ikke staten som bestemmer dette. Hvor mye bompenger det blir, påvirker bilistene når de bruker stemmeretten ved kommunevalget, svarer Dale.

Viktig for å finansiere kollektivprosjekter

Frp-nestor Carl I. Hagen sitter i samferdselskomiteen i Oslo. Han sier at de vil foreslå å stoppe de nye bomstasjonene.

– I forbindelse med budsjettbehandlingen senere i år vil vi foreslå å stoppe utplassering av bommene. Staten bør bruke oljepenger for å finansiere dette, sier Hagen, som støtter aksjonistene.

Han skylder på regjeringsplattformen for at Frp i regjering ikke kan sette en stopper for bommene.

– Her har vi ikke nådd frem med vårt syn, sier Hagen.

Carl I. Hagen (Frp) sitter i samferdselskomiteen i Oslo. Han sier at politikerne kan ombestemme seg i bomspørsmålet. Det er foreløpig lite som tyder på at andre partier i Oslo vil følge Hagens forslag om å stoppe nye bomstasjoner.

Oslo Ap: Nødvendig for å bedre kollektivtilbudet

Andreas Halse er miljøpolitisk talsperson for Ap i Oslo. Også han har stor respekt for aksjonistene, men sier at bominntektene er nødvendige for å finansiere de planlagte kollektivprosjektene i Oslo og Akershus.

Han minner også om at dette er godkjent av bystyret i Oslo, fylkeskommune i Akershus og Stortinget.

– Det er mulig å ombestemme seg hvis vi dropper Fornebubanen, ny sentrumstunnel for T-banen og nytt signalanlegg på T-banen.

Andreas Halse (Ap) sier at mer bompenger er nødvendig for å realisere de store kollektivprosjektene i Oslo og Akershus.

– Er det riktig å bruke store deler av bompenger på kollektivprosjekter?

– Hver gang vi får folk til å velge kollektivtrafikk fremfor bil, blir det bedre plass for de kjørende. Hadde vi ikke hatt bomstasjoner ville køene på veiene vært mye større. Det ville gitt større misnøye, svarer Halse.