Byrådslederen vil ikke permittere Thorkildsen mens varselet pågår. – Uklokt, mener Høyre.

Byrådsleder Raymond Johansen sier han har full tillit til skolebyråd Inga Marte Thorkildsen, og at hun ikke permitteres mens varselet behandles.

Byrådsleder Raymond Johansen skal selv håndtere varselet mot Inga Marte Thorkildsen.

Tirsdag fortalte byrådsleder Raymond Johansen at han selv skal håndtere varselet mot Inga Marte Thorkildsen.

– Alle varsler skal underlegges en forsvarlig saksbehandling, og det er et godt prinsipp at de som skal behandle saken, er overordnet den eller dem varselet er rettet mot, sier Johansen i en pressemelding tirsdag.

At Thorkildsen ikke permitteres mens behandlingen pågår, er en uklok beslutning, mener gruppeleder i Høyre, Eirik Lae Solberg.

– Det er en uklok beslutning av byrådslederen, og jeg håper han vil revurdere det.

Gruppeleder i Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg, mener det er uklokt av byrådsleder Raymond Johansen (Ap) å la Inga Marte Thorkildsen (SV) fortsette som byråd mens behandlingen pågår.

– Skaper ikke tillit

– Når han nå har besluttet å konkludere selv, bør han be henne tre til side. Grunnen til det er at hun har angrepet etaten det er snakk om og forsøkt å undergrave troverdigheten til varselet. Vi kan ikke ha en situasjon hvor hun fortsetter med det samtidig som byrådslederen skal håndtere varselet, sier han.

Lae Solberg understreker at han synes det er bra at byrådslederen kommer på banen, og at han skal konkludere selv. Det skaper grunnlag for en forsvarlig behandling av saken at Thorkildsens overordnede skal konkludere, mener Lae Solberg.

– Men hvis hun fortsetter med å angripe etaten mens granskningen pågår, skaper ikke det den nødvendige tilliten til håndteringen. Det at hun fortsetter vil heller ikke bidra til å skape ro i Oslo-skolen, sier Lae Solberg.

Mener Thorkildsen kan bli sittende

Johansen kom tirsdag til Aps landsstyremøte i Oslo. Til fremmøtte journalister ga han klart uttrykk for at han har full tillit til sin byråd. Det en nå opplever i Oslo, er det han kaller upløyd mark: et varsel fra en etat mot den ansvarlige byråden.

– Kan hun bli sittende mens granskningen pågår?

– Selvfølgelig. Jeg forutsetter at både hun og Utdanningsetaten gjør jobben sin mens behandlingen av varselet pågår, sier han.

– Deler av varselet går på Thorkildsens oppførsel i møtene. Er dette noe du kjenner til eller er blitt varslet om tidligere?

– Jeg har full tillit til Inga Marte og måten hun utfører jobben som byråd, gjentar byrådslederen, som legger til at han aldri har fått lignende varsler om hennes oppførsel.

Krevende for alle parter

Oslo kommune kjenner ikke til lignende saker der det er mottatt et varsel mot et medlem av byrådet, går det frem av pressemeldingen. Denne saken er derfor særlig krevende for alle involverte parter, fortsetter Johansen.

Men han sier også at det ikke er uvanlig at det er uoverensstemmelser mellom etater og ledelsen.

Byrådsleder bør konkludere

I Oslo kommunes parlamentariske system er det byrådslederen som utnevner de øvrige medlemmene av byrådet. Derfor er det byrådsleder som bør konkludere i et varsel som omhandler påstander rettet mot en byråd, heter det i pressemeldingen.

– Jeg har derfor kommet til at det er jeg som byrådsleder som skal håndtere og konkludere i denne saken, sier Johansen.

På spørsmål om det vil være tillitvekkende at byrådslederen gransker sin egen byråd, svarer han at det er opptil bystyret å avgjøre om de har tillit til ham.

– Bystyret kan fritt sette i gang de undersøkelser det ønsker og når som helst fremme mistillit til meg, sier han.

Flaggskip eller tankskip

Byrådslederen ble også konfrontert med de uttalelsene som Thorkildsen har kommet med om Oslo-skolen.

– Mener du at Oslo-skolen er et flaggskip eller et tankskip som må snus?

– Jeg forstår at du spør, men jeg vil si at skolen i Oslo leverer, og vi har gode resultater etter tre år med rødgrønt styre. Det er en selvfølge at en har en gjennomgang av ytre etat. Vår oppgave er å gjennomføre vår politikk. På et generelt grunnlag er det etatens oppgave å hjelpe oss å gjennomføre den politikken vi er valgt til å gjennomføre, sier han.

Ber om Kommuneadvokatens vurdering av påstander

Johansen skriver i pressemeldingen at han ønsker «en grundig, men effektiv prosess».

– Det er viktig at vi nå får ro rundt denne saken av hensyn til de mange tusen lærerne og skolelederne som hver dag står på for elevene våre. Derfor er det viktig for meg å ha en grundig og forsvarlig prosess, sier Johansen

Seksjon for internrevisjon vil bistå byrådslederen med å innhente et faktagrunnlag i saken. Personalseksjonen i byrådsavdeling for finans skal gi juridisk bistand. Det jobbes nå med detaljer for hvordan faktainnhentingen skal gjennomføres.

– Jeg har også besluttet at enkelte påstander i varselet oversendes Kommuneadvokaten for vurdering, som en del av mitt beslutningsgrunnlag. Dette gjelder påstander som omhandler mulig brudd på taushetsplikten, offentlighetsloven og anskaffelsesreglene, sier Johansen.