Oslo

Høyre vil flytte deler av planlagt kyststi langs Bestumkilen

Byrådet har foreslått å legge stien langs vannkanten, noe som fører til at roere og padlere får stien rett foran bryggene sine.

Byrådet har foreslått kyststi som går i sjøkanten langs Bestumkilen. Høyre har foreslått å legge stien i bue rundt båtservicesenteret La-Sa motor og båt. Byrådets forslag var tvers over, i sjøkanten.
  • Astrid Løken
    Astrid Løken
    journalist

Høyre vil heller legge kyststien i en bue på baksiden av et verksted for motorbåter.

Det første stykket av kyststien fra Lysaker til Skøyen sto ferdig for noen år siden. Det siste stykket, fra Vækerø til Maritim, er ferdig planlagt. Etter hvert står det siste stykket inn mot Skøyen for tur.

Målet med kyststien er å åpne strandsonen for allmennheten. Plan- og bygningsetaten (PBE) og byrådet har gått inn for å legge en sti langs vannkanten på hele strekket. Men kyststien får konsekvenser for dem som driver med aktiviteter ved vannet, deriblant Oslo Kajakklubb (OKK), Bestumkilen Roklubb, La-Sa båt og motor og Maritim Båtforening.

I utgangspunktet ville disse at stien skulle legges på baksiden av eiendommene deres, mot gang- og sykkelveien langs E18. Forslaget som Høyre nå vil endre, innebærer blant annet at roere og padlere må krysse turstien når de bærer båtene sine ned til vannet.

Høyre: – Båtservice uforenlig med kyststi

Da forslaget skulle behandles av bystyret i januar, foreslo Oslo Høyre å legge kyststien i en sløyfe bak båtservicesenteret La-Sa båt og motor. Saken ble dermed utsatt.

– Vi foreslo dette fordi aktiviteten på senteret er uforenlig med at folk går på tur foran. Turveien kommer i konflikt med store båter som heises opp og ned av sjøen, sier Pia Farstad von Hall, fraksjonsleder for Høyre i byutviklingskomiteen.

Pia Farstad von Hall (H) og Eirik Lae Solberg (H).

– Dette er ett av få båtservicesentre i Indre Oslofjord. Både politiet og redningstjenesten reparerer båtene sine her. Hvis driften av båtsenteret kommer i konflikt med kyststien, blir det en utfordring. Mange småbåteiere bruker også senteret til reparasjon av båter, påpeker von Hall.

Sjøfronten i Oslo har endret seg radikalt de siste årene. Maritimt forum har for eksempel pekt på at vi ikke kan mure igjen Oslos sjøfront med rekreasjonsområder, parker og boliger.

Dette bildet er fra Bestumkilen Roklubb en fin sommerdag.

18 meter lange båter

Bestumkilen Roklubb har 70 roere som skal krysse kyststien med opptil 18 meter lange båter.

– Når vi ikke fikk turstien bak båthuset, er vi fornøyd med at den er lagt helt ut i kanten av tomten mot sjøen, sier styreleder Ingrid Motzfeldt.

– Vi registrerer at en kommersiell aktør (båtservicesenteret, red.anm.) får støtte fra politikere for sitt ønske om å legge turstien bak bygget, mens vi, som driver med fritidsaktiviteter, bare får vårt andre valg, sier Motzfeldt.

Oslo Kajakklubb (OKK) har lenge jobbet for å få lagt kyststien bak klubbhuset, hvor klubben har 1024 kajakker liggende. Planforslaget innebærer at den blir lagt mellom båthuset og bryggene.

Padlerne nådde ikke frem

Oslo Kajakklubb (OKK) har siden 2011 jobbet aktivt for å få kyststien bak klubbhuset, altså nærmere gang- og sykkelveien langs E18.

«Vi har tydelig fremført vårt primærstandpunkt om at gang- og sykkelstien er anlagt også for gående, og skulle være en god løsning, men dette og de andre alternativene vi har foreslått har kort sagt ikke vunnet gehør», skriver OKK på sine nettsider.

Som et avbøtende tiltak fikk de 6,5 meter ekstra bryggeplass utover i Bestumkilen. Indre del av denne bryggen, 2,5 meter, er satt av til kyststi. Det vil si at padlerne får 4 meter ekstra bryggeplass på utsiden av kyststien.

Oslo Kajakklubb (OKK) har lenge jobbet for å få lagt kyststien bak klubbhuset, hvor klubben har 1024 kajakker liggende. Planforslaget innebærer at den blir lagt mellom båthuset og bryggene. Klubben har 1700 medlemmer.

Høyres Pia Farstad von Hall mener det går greit at stien legges mellom roernes og padlernes klubbhus og sjøkanten.

– De har fått kompensert havneareal. Og de sier selv at de kan leve med løsningene som er foreslått. Det er vi enige i, sier von Hall.

Byrådet holder fast

Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG), vil ikke endre byrådets forslag.

«I arbeidet med kyststien har vi gjennomført en lang og grundig prosess for å vurdere og finne gode løsninger som kan fungere for alle involverte parter, og som sikrer at vi får en flott kyststi til glede for byens befolkning. Jeg anbefaler den løsningen som byrådet nå har sendt til bystyret for behandling.», skriver hun i en e-post til Aftenposten.

Saken behandles i bystyret 27. februar.

Les mer om

  1. Fjordbyen
  2. Oslopolitikken
  3. Byutvikling
  4. Oslo
  5. Bystyret