Oslo

Ny frist for konkurranseutsetting av barnehager

Byråd Anniken Hauglie (H) utsetter anbudsrunden i forbindelse med konkurranseutsetting av syv barnehager.

Barnehagelærerne Elisabeth Aaby og Marthine Sletten i Grindbakken barnehage har tidligere sagt at de er kritiske til privatiseringen.
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

Flere foreldre har uttrykt stor skepsis til kommunens vedtak om å privatisere driften av syv barnehager som i dag driftes av Oslo kommune. Flere av pedagogene i barnehagene som skal ut på anbud har begynt å se seg om etter en annen jobb.

Byråd Anniken Hauglie (H) varsler nå at hun utsetter anbudsfristen for drift av de syv barnehagene. Samtidig ber hun foreldre komme med skriftlige innspill innen 14. februar, skriver Dagsavisen tirsdag.

— Men vedtaket om konkurranseutsetting ligger fast, understreker hun overfor avisen.

Les også:

Les også

Pedagog-flukt frabarnehager i Oslo

De syv barnehagene som skal ut på anbud er Frydenlund, Smedbakken og Ospa i Alna bydel, Bjørnåsen og Asperud i Søndre Nordstrand bydel og Rønningen og Grindbakken i Vestre Aker bydel.

Rundt 100 ansatte og 400 barn blir berørt av konkurranseutsettingen, og vedtaket har utløst sterke reaksjoner, demonstrasjoner og andre protestaksjoner.

Det er blitt stilt spørsmål om foreldrene har fått sagt sitt i henhold til barnehagelovens paragraf fire, ifølge Hauglie, som dermed ser seg nødt til å utsette anbudsrunden. Der heter det blant annet at «Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.»

Under onsdagens bystyremøte har en gruppe med berørte foreldre varslet at de skal arrangere fakkeltog foran Rådhuset.

Les også

  1. Vara-ordføreren bekymret for konkurranseutsetting av barnehager

  2. Pedagog-flukt fra Oslo-barnehager