Her er det «nye» regjeringskvartalet

Det nye regjeringskvartalet blir 7000 kvadratmeter mindre enn planlagt. Byggestart blir allerede neste år.

Slik blir det nye regjeringskvartalet. Det såkalte B-bygget, til høyre i bildet, er blitt krympet med 7000 kvadratmeter.

I dag presenterte Statsbygg de nye skissene for hvordan det nye regjeringskvartalet skal bli. Det skjer etter at regjeringen, med statsminister Erna Solberg i spissen i fjor høst, ønsket en nedskalering av planene.

– Statsministeren ønsket et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal, og en etappevis utbygging. Alt dette er det nå tatt hensyn til i det nye skisseprosjektet, sier Pål Weiby, informasjonsansvarlig for det nye regjeringskvartalet hos Statsbygg.

Den sydlige delen av den såkalte B-blokken er nå blitt redusert med ca. 7000 kvadratmeter. Samtidig legges det opp til en utbygging over tre byggetrinn.

– Den største endringen er at dette bygget blir mindre. Samtidig er det gjort flere justeringer på de andre byggene, som kanskje ikke er like enkelt å se. Det handler mer om å skape en bedre romfølelse på bakkeplan, sier Weiby.

Starter med A-blokken

Her er forandringene som er blitt gjort i henhold til høyder fra opprinnelig reguleringsplan. Det er spesielt B-bygget som har skrumpet.

I første byggetrinn vil kjeller, A-blokk og D-blokk og rehabilitering av Høyblokken bli prioritert.

Trinn 2 innebærer oppstart av C-blokken, mens siste byggetrinn vil dreie seg om B og E-blokken.

Les også

Da Høyblokken ble bygget

Statsbygg har overlevert skisseprosjektet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og er nå i gang med forprosjektet for det nye regjeringskvartalet. Byggestart er planlagt allerede neste år, såfremt Stortinget gir sin tilslutning.

Før den tid blir det riving av de skadede bygningene fra terrorudåden i 2011. S-blokken ble revet for noen år siden. I vår starter rivningen av R4, og deretter skal Y-blokken rives.

– Reguleringsplanen fra 2017 ligger der allerede ferdig vedtatt, i likhet med plan- og funksjonsprogrammet. Nå handler det mer om skisseprosjekt. Det neste nå blir forprosjektet, og da vil også kostnadsrammene bli klarere, sier Weiby.

Statsbygg skal utlyse byggekontrakter for hvert bygg, inkludert bygging av kjelleren i første byggetrinn.

Fortsatt er målet at Høyblokken skal være innflytningsklar i 2024.

Byggingen av A-blokken er første byggetrinn. Her er også Picassos kunstverk «Måken» og «Fiskerne» foreslått plassert.
Les også

Avtale om riving av regjeringskvartalet på plass

I skisseprosjektet har Statsbygg og prosjekteringsgruppen Team Urbis vært opptatt av å utvikle gode løsninger innenfor blant annet funksjon, tekniske anlegg og byrom.

– Vi har også vært opptatte av tilpassingen til bybildet og særlig langs Møllergata. Bygningsvolumene er blitt redusert og trukket tilbake fra eksisterende bebyggelse som totalt sett gir bedre lys- og vindforhold i byrommene, sier prosjektets direktør, Knut Jørgensen.

Statsminister Erna Solberg ønsket et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal. Det mener Team Urbis og Statsbygg at de vil levere.

Justis til Høyblokken

De nye skissene vil bli utstilt fra og med onsdag i 22. juli-senteret.

Fortsatt er det ikke bestemt i hvilke bygg de ulike departementene skal sitte.

– Det som er klart er at statsministeren skal tilbake til Høyblokken. Det samme skal Justisdepartementet, mens Finansdepartementet blir der de er i dag. UD skal til D-blokken, sier Weiby.

– Hvordan vil sikringstiltakene bli løst?

– Det legges opp til en sikkerhetssone med såkalt perimetersikring, som gjør at vanlige folk ikke kan kjøre inn. I tillegg blir det ulike innvendige sikringstiltak. Derimot blir det åpent for gående og syklende, med åpne fine byrom, sier Weiby.

Det blir 1000 færre arbeidsplasser enn det som opprinnelig var tenkt i kvartalet. Totalt skal det bli plass til 4700 ansatte.

I tillegg er det foreslått at Picassos kunstverk Måken og Fiskerne, som i dag er integrert i Y-blokken, skal tas ned og plasseres i det nye regjeringskvartalet. I samarbeid med KORO (Kunst i offentlige rom) har en rekke alternative plasseringer av de to kunstverkene blitt vurdert. Det anbefales å plassere Fiskerne i A-blokken mot Einar Gerhardsens plass, mens Måken trolig vil bli plassert inne i publikumsinngangen i A-blokken fra Johan Nygaardsvolds plass.

Weiby ønsker foreløpig ikke å antyde noe om de endelige byggekostnadene.

– Det jeg kan si er at det blir milliarder og med to tall foran milliard. Med andre ord et sted mellom 10 og 99, sier Weiby.