Raymond Johansen åpner for ny anbudsrunde på søppelhenting

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier kommunen i «ytterste konsekvens» kan si opp kontrakten med Veireno, og at de nå er i ferd med å forberede et nytt anbud – foreløpig som en plan b. I kartet øverst er klagene til Renovasjonsetaten fra 3. oktober til 10. januar.

– Vi har vært tydelige på at Renovasjonsetaten skal gjøre forberedelser for en anbudsprosess for å bygge opp beredskapen i kommunen på kort og lang sikt. Vi har også bedt etaten om å forberede en ny anbudsrunde på avfallshenting i hele Oslo, som en «plan b», dersom situasjonen ikke bedrer seg og det blir nødvendig, sier Johansen til Aftenposten.

Byrådslederen har ikke detaljene rundt hva som ligger i å bygge opp beredskapen for søppelhenting.

Etter det Aftenposten forstår er det snakk om å ha egne folk i beredskap, som kan hente avfall dersom det blir nødvendig. Johansen avviser at det er snakk om en rekommunalisering av renovasjonstjenestene i Oslo.

– Når er avfallshåndteringen i Oslo god nok?

– Jeg skal ikke definere når situasjonen er god nok. Det er det byens befolkning som gjør. Antall klager har gått ned, men det er slettes ikke godt nok før alle er fornøyd.

Til venstre er søppelrommet Robert Schaug har ansvar for i oktober. Til høyre er søppelrommet i januar.

Slik så søppelrommet ut i november og januar

Aftenposten skrev i oktober om vaktmester Robert Schaug i solfjellet borettslag. Den gang tråkket han over søppelposer i ett av åtte overfylte søppelrom i borettslaget på Haugerud.

I januar ble Aftenposten igjen kontaktet av Schaug, etter at søppelet i borettslaget ikke var blitt tømt på to uker.

– Før dere skrev om oss i oktober var det helt kaos, men etter at saken sto på trykk var de relativt flinke, sier Schaug.

Men plutselig manglet renovatørene nøkler til borettslaget, ifølge Schaug. Det førte til at søppelet ikke ble hentet den uken. Torsdag i forrige uke var nøklene på plass igjen, og to uker med søppel ble tømt.

Oslos søppelklager har fordelt seg over hele byen fra oktober til 10. januar. Se animasjonen under.

Hittil i januar: Får fortsatt over 300 klager om dagen

Aftenposten har fått innsyn i klagene til Renovasjonsetaten fra Veireno tok over 3. november i fjor og frem til 10. januar i år. De viser at det klages mindre nå enn i oktober og november, men det har holdt seg relativt stabilt siden desember.

Kun fem dager fra 1. desember til 10. januar har det vært under 300 klager om dagen.

– I hvilken tidsperiode har klagene gått ned? De siste ukene har det vært relativt stabilt.

– Det må jeg i så fall se på. Det klages i alle fall mindre nå enn under den verste perioden. Vi er ikke fornøyd før dette er i orden, og det viser vel de siste dagene.

Renovasjonsetatens direktør gikk av

Hittil denne uken har Renovasjonsetatens direktør Pål Sommernes gått av og samarbeidspartiet Rødt har varslet et mistillitsforslag mot samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) dersom kontrakten med Veireno ikke sies opp. Byrådslederen sier han har full tillit til byråden.

– Det er viktig for oss å gjenreise tilliten til Renovasjonsetaten, og derfor ble det en enighet med Sommernes om at han skal jobbe et annet sted i kommunen, sier Johansen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på vei til en avtale utenfor Rådhuset tirsdag. Hittil denne uken har Renovasjonsetatens direktør trukket seg, og Rødt varsler at de vil komme med et mistillitsforslag mot miljøbyråden dersom kontrakten med Veireno ikke sies opp.

Rødt kom med mistillits-ultimatum

Rødt peker både på problemene med avfallshåndteringen og en rapport fra Arbeidstilsynet om forholdene for de ansatte. Bjørnar Moxnes (R) mener det er åpenbart at kontrakten med Veireno kan heves.

Da rapporten fra Arbeidstilsynet kom tidligere i januar, sa miljøbyråden til Aftenposten at det hittil ikke var juridisk grunnlag til å si opp kontrakten.

Selv om Johansen understreker at det er uakseptabelt med brudd på arbeidsmiljøloven, er de juridiske vurderingene kommunen har ikke like entydige, ifølge byrådslederen.

Kan heve kontrakten «i ytterste konsekvens»

– Har man vurdert kontrakten i lys av rapporten fra Arbeidstilsynet, og kommet frem til at det ikke er anledning til å si opp kontrakten med Veireno?

– Vi har bedt om og fått juridiske vurderinger rundt hvorvidt vi kan heve kontrakten på dette tidspunktet, og en mulig fremtidig heving av deler av kontrakten. I sin ytterste konsekvens åpnes det for at kontrakten med Veireno kan heves. Men først og fremst står det i kontrakten at de kan forbedre seg og rette opp det som er påpekt. Det har de langt på vei gjort.

– Har dere mulighet til å oppheve kontrakten eller har dere ikke det? Du sier at brudd på Arbeidsmiljøloven er uakseptabelt.

– Pr. i dag er anbefalingene fra juristene at vi ikke kan heve kontrakten, men vi følger det løpende. Dette er en kontrakt inngått av det forrige byrådet. Blant annet har de gjort om det som var krystallklart sist den lå ute for anbud, hvor ett selskap bare kunne vinne to av de fire områdene. I den nye kontrakten har man lagt alle eggene i én kurv. Vi er nødt til å finne ut hva som har skjedd.

Dette bildet er fra Skøyen og ble tatt av Scanpix-fotografen mandag denne uken.

Fra 130 til 170 søppeltømmere på jobb

Johansen understreker at det etter press fra Rådhuset nå er langt flere som jobber med å hente avfallet. I anbudet sto det ifølge Johansen at 89 renovatører var nok til å hente avfallet i Oslo. I en beredskapsperiode skulle det være 130. Nå er det 170.

– Er dette også vurdert med tanke på om dere kan si opp kontrakten?

– Det betyr at de tjener mindre penger. Dette må selskapet dekke selv ved at det nå er 170 renovatører.

– Jeg begriper ikke hvordan det er mulig av det forrige byrådet å inngå kontrakt hvor ett selskap skal gjøre en jobb som tidligere var delt mellom fire selskap, 82 millioner kroner billigere og med bare 89 renovatører.

Arbeidstilsynet tillater utvidet overtid til april

– Er det å si opp kontrakten med Veireno noe byrådet ønsker og jobber for?

– Vi har hatt som mål fra dag én og ønsker først og fremst at avfallshåndteringen skal være skikkelig. Det er det viktigste, og det har sviktet.

– Arbeidstilsynet har gitt Veireno dispensasjon for bruk av ekstra overtid frem til april. Betyr det at det ikke blir en normalsituasjon før den tid?

– Det som ligger i kontrakten er en innkjøringsperiode på et halvt år, men vi er veldig tydelige på at vår tålmodighet er over. Vi må forvente at de nå er der de skal være. Jeg vet at det jobbes på spreng med dette.

Aftenposten har siden i forrige uke forsøkt å få et intervju med administrerende direktør Jonny Enger i Veireno, uten å lykkes med dette.

I en tekstmelding tirsdag ettermiddag, som svar på flere konkrete spørsmål fra Aftenposten om denne saken, skriver Enger:

– Informasjonen min går til Renovasjonsetaten. Renovasjonsetaten informerer om situasjonen videre til byrådet.