Oslo

Hilde Haugsgjerd, redaktør i Aften

  • Kristin Kornberg
Ingierstrand bad er finest, synes Aften-redaktør Hilde Haugsgjerd.

FINEST: – Ingierstrand bad. En nydelig funksjonalistisk restaurantbygning og et elegant stupetårn som er noe av det beste som er laget innen funkisstilen. Oslo kommune kjøpte eiendommen i 1936, og den står i dag som et symbol på hvor mye kommunen den gangen, i mellomkrigstiden, satset på tiltak til gode for byens befolkning. Det er et flott anlegg, og det er en skam at det ikke er vedlikeholdt. Dette friluftsområdet og den arkitektoniske perlen må kommunen i samarbeid med en privat aktør sette i stand og ta vare på!

STYGGEST: – Jeg tenker på det hver gang jeg går over Youngstorget, det skriker mot deg, det hvite bygget til høyre for Folketeaterbygningen. Det er et eksempel på hvordan de i en periode på 60-tallet rev mange fine bygninger i stedet for å rehabilitere og la byggene få beholde sin flotte fasade. De tenkte bare på funksjonalitet og ikke på hvilket byrom eller hvilken arkitektonisk sammenheng bygget skulle stå i.

Les også

  1. Hva er Oslos fineste og fæleste?

  2. Christian Ringnes, eiendomsinvestor

  3. Marte Boro, byantikvar

  4. Grete Horntvedt, byråd for byutvikling

  5. Erling Fossen, urban skribent