Koronabremsen over for Oslo. Men stadig flytter mange ut.

Økt innvandring sørger for at folketallet i Oslo igjen øker. Men stadig flytter unormalt mange ut av hovedstaden. Og Oslo-kvinnene føder få.

Det kan være trangt om plassen på gaten i Oslo sentrum, som her i februar i fjor. Men det blir lenge før Oslo bikker 800.000 innbyggere.

«Europas raskest voksende hovedstad.» Det var stempelet Oslo hadde i årevis. Byen var på vei til å surfe over milepælen 700.000 innbyggere. Så kom pandemien. Uvanlig mange flyttet ut av byen, mens innvandringen var rekordlav.

Faktisk gikk folketallet ned i andre kvartal både i 2020 og 2021.

Men i første halvår i år nærmet utviklingen seg det normale. I hvert fall økte folketallet litt. Ikke bare passerte Oslo 700.000 innbyggere i mars. Med en økning på 1436 personer i 2. kvartal stanset fasit i juni på 703.979 Osloborgere.

Det store spørsmålet er om Oslo nå er tilbake til «førpandemisk vekst». I formiddag slapp SSB de helt ferske tallene for 3. kvartal. De viser at veksten i hvert fall begynner å nærme seg det normale.

Taksameteret stanset på 707.531 Oslo-borgere. Det vil si en økning på 3552 sjeler i 3. kvartal i år. Det er en betydelig høyere vekst enn for ett år siden. Men vi snakker på ingen måte om nye rekorder. I 2014 økte befolkningen eksempelvis med 5388 hoder.

Så hva er det som fører til vekst?

Fortsatt stor utflytting fra byen

Fenomenet som skapte stor oppmerksomhet under koronaen, var den unormalt store utflyttingen fra Oslo. I 3. kvartal i fjor tok hele 13.585 Oslo-borgere med seg flyttelasset, forlot byen og bidro til flytteunderskudd.

I 3. kvartal i år går regnskapet så vidt i pluss med 100 personer. Men så mange som 12.171 ga opp byen for andre steder i landet. Det er stadig et uvanlig høyt tall.

– Det er flere enn før koronaen, men færre enn i 2020, konstaterer rådgiver Magnus Haug i SSB. Han mener de helt spesielle tilstandene under koronaen nå har roet seg.

Oslo-kvinnene føder få

Men så til fødsler – det politikerne har mast om i lang tid. Oslo-menn og kvinner er ikke dem som bidrar sterkest til folkeveksten.

I likhet med i resten av landet har antall fødte gått ned i etterkant av koronaen. 2323 fødte i 2. kvartal er nesten 200 færre enn for ett år siden.

Bevegelsen i andre enden av livet – antall døde – har derimot gått noe opp. Samlet sett går altså fødselsregnskapet solid i minus.

Haug i SSB presiserer at nedgangen i antall fødsler ikke kan knyttes til økt alder blant Oslo-kvinner. Det dreier seg om en reell nedgang i fruktbarhet.

Innvandring sørger for veksten

Da står vi igjen med én variabel bak endringer i folketallet: innvandring. Innvandring har historisk stått for en solid andel av veksten i Oslo. Og innvandring er igjen nå den desidert største bidragsyteren:

Det var 2115 flere som innvandret enn utvandret til Oslo i 3. kvartal. Vi må helt tilbake til 2015 for å finne et like høyt innvandringsoverskudd.

– Vi ser en klar økning i innvandringen, sier Haug.

Av de 4961 som innvandret fra utlandet, hadde 509 ukrainsk statsborgerskap. I motsetning til tidligere i år er det altså ikke ukrainerne som sørger for befolkningsveksten.

Så oppsummert: Er vi tilbake til normale tilstander?

– Ikke helt, sier Haug.

– Men det begynner å ligne ...