Tatt for skyting i går: Har bankran og ulovlige skytevåpen på rullebladet.

Kjøp og salg av luksusklokker, kompis fra B-gjengen og automatvåpen. Dette vet vi om den siktede etter skytingen på Furuset.

Politiet jobbet med å sikre spor utenfor Ikea på Furuset tirsdag kveld og natt til onsdag. En person er så langt siktet.

Rundt klokken 20 tirsdag fikk politiet melding om at det hadde blitt fyrt av flere skudd ved en parkeringsplass til Furuset stadion, som ligger like ved Ikea på Furuset.

Politiet fikk etter hvert kontakt med en person som var skadet. Vedkommende har status som fornærmet. Han er ikke livstruende skadet.

Senere natt til onsdag stoppet politiet en mann som kjørte en mørk Mercedes. Den 43 år gamle mannen ble pågrepet, mistenkt for skytingen. Han er kjent for politiet fra før. Aftenposten har fått bekreftet mannens identitet fra flere uavhengige kilder. Blant annet fra en sentralt plassert kilde i politiet, som har god oversikt over konfliktene i gjengmiljøene i Norge.

43-åringen har via sin forsvarer, advokat Øystein Storrvik, erkjent å ha vært personen som skjøt. Han mener derimot at det ikke var noe drapsforsøk. Det har forsvareren meddelt til VG.

– Han følte han var i en presset situasjon på grunn av en forhistorie. Han har sagt i avhør at han skjøt for å skremme, og ikke for å drepe, sier Storrvik til NRK onsdag kveld.

Aftenposten har gått igjennom flere av dommene mot mannen. De viser at han er tiltalt og domfelt for en rekke alvorlige forhold.

Forsøkte å smugle over 90 kg hasj

I 2008 ble han dømt til fengsel i seks år. Blant annet for et bankran i Kristiansand der han brukte skytevåpen. Han fikk med seg 400.000 kroner i norsk og utenlandsk valuta. I denne dommen kommer det også frem at han medvirket til å forsøke å innføre 93,9 kilo hasj til Norge. Forsøket mislyktes da stoffet ble beslaglagt av tyske myndigheter under transport til Norge.

Denne dommen ble anket, men Borgarting lagmannsrett forkastet anken i 2009.

Kjøp og salg av dyre klokker

I fjor høst satt 43-åringen igjen på tiltalebenken i Oslo tingrett. Denne gangen skulle retten ta stilling til om tiltalte skulle dømmes for ett tilfelle av medvirkning til grov hvitvasking, og ett tilfelle av grovt heleri.

I denne saken ble mannen frikjent for noen av forholdene. Retten kom frem til at han skulle dømmes for ett tilfelle av uaktsomt heleri av 1,5 millioner kroner. Dermed ble straffen satt til fengsel i fem måneder. To måneder av denne dommen er gjort betinget. Dette var betydelig lavere enn aktors påstand om fengsel i ett år og seks måneder. Dommen er anket av statsadvokaten.

Ifølge dommen kommer det frem at 43-åringen blant annet har drevet med kjøp og salg av dyre klokker. Ifølge dommen er 43-åringen barndomsvenn med en person som har hatt tilknytning til B-gjengenB-gjengenEn av flere kriminelle gjenger i Oslo. Gjengen har holdt på siden 1990-årene og har vært kjent for salg av narkotika, torpedovirksomhet, vold og drap..

Mannen har de siste årene jobbet som leder for en idrettsklubb, men har ikke denne jobben i dag.

Maskinpistoler

Da 43-åringen ble pågrepet etter skytingen, ble han tatt med en automatrifle. Ifølg VG var det en tsjekkoslovakisk våpen av typen Vz.58.. Det er ikke første gang han er tatt med våpen.

Allerede i 2001 ble han pågrepet med en UZI maskinpistol og en PS maskinpistol. Han ble da dømt til fengsel i seks måneder for å ha befatning med ulovlige våpen.

43-åringen er også tidligere dømt for vold og befatning med narkotika.

Politiet: Isolert hendelse

Onsdag ettermiddag sier politiinspektør Grete Lien Metlid til Aftenposten at de ikke ser skytingen tirsdag kveld i sammenheng med andre voldsepisoder i Oslo tirsdag kveld.

– Vi ser skytingen på Furuset som en isolert hendelse. Det er ikke et tilfeldig offer, sier Metlid til Aftenposten.

Mannens forsvarer, advokat Øystein Storrvik, sier til VG at det er en konflikt mellom hans klient og den skadede mannen i 30-årene.

– Det kan være en eller annen konflikt som ligger bak, men det er for tidlig å si. Det viktigste blir å høre hva siktede sier i avhør, sier Metlid.

Aftenposten er ikke kjent med hva slags konflikt det skal ha vært mellom de to mennene. Enn så lenge har politiet ikke fått gjennomført avhør av den skadede mannen i 30-årene, sier Metlid.

Aftenposten har ikke lyktes å innhente kommentar fra 43-åringens forsvarer.

I en tidligere versjon av saken sto det at siktede ble tatt med en AK-47. Det er ikke riktig. Det var en annen type automatrifle. Rettet 22. februar klokken 21:54.