Den herskapelige Lindøya

Lindøya rommer en fornem, kongelig fortid. I dag tar mange øyhoppere turen fra Rådhusbrygge 4 - men en gang var øya forbeholdt de kondisjonerte og kongelige.

I 1904 feiret man sankthans med norske flagg, rett før unionsoppløsningen.
Christiania Jægerklubs kampsak var å bevare sportsjakten med stående hund, en sak som nok kun fenget de spesielt interesserte - og de spesielt kondisjonerte.
Med en forhistorie fra 1700-tallet representerer Stamhuset den aller eldste og den aller fornemste delen av Lindøya.

Det ligger et flott empirehus rett ved «Skytterbryggen» på Lindøya. Det valmede taket innimellom tunge trær tyder på gammelt opphav. Det er den tidligere kroen Stamhuset, fra en gang på 1700-tallet da Mogens Broch hadde vertshus her.

Jegerklubb for «de øvre klasser og profesjoner»

Det at den fornemme Christiania Jægerklub holdt til på Stamhuset på 1800-tallet, ga øya en heder hele Christiania kjente. Klubben var forbeholdt menn av de øvre klasser og profesjoner, som grosserere, professorer, advokater og godseiere. Deres motto var rett og slett « Gjensidig hygge og underholdning », og de forutsatte at det slettes ikke skulle «…sættes noget i Avisene om Foreningens Tilstedeværelse ».

Som medlem av Christiania Jægerklub hadde kong Oscar II fått sin egen laftet jakthytte på vestsiden av Lindøya.

Foreningen klare vilje til dannelse kom ikke minst til syne i vedtektene. En vesentlig del omhandlet hvem som kunne og derved hvem som IKKE kunne bli medlem, og lista lå høyt. Videre detaljerte vedtektene hvordan og når man skulle ha festlige sammenkomster, rekkefølgen av skåler som skulle utbringes osv. Men siden dette tross alt var et skytterlag, sa også vedtektene noe om hvordan og når skytingen skulle avholdes.

Christiania Jægerklubs kampsak var å bevare sportsjakten med stående hund, en sak som nok kun fenget de spesielt interesserte - og de spesielt kondisjonerte.

Som alle andre foreninger, hadde også Christiania Jægerklub en kampsak. Men mens andre foreninger ofte har samfunnsnyttige fanesaker å samle medlemmene rundt, skulle Christiania Jægerklub primært «…bevare Sportsjagten med staaende Hund her i Landet. Dette er et Livsspørsmaal for de dannede Klassers Jagt med Hund».

Stas med Kong Oscar II som hyttenabo

Foreningen hadde med stolthet kong Oscar II blant sine medlemmer, han holdt mye til på en hytte på vestsiden av Lindøya. Man kan se den fra fergen til Nakholmen; det er en litt ekstra forseggjort toetasjes hytte. Det er ikke godt å si hvorvidt skytingen fenget kongen, men han skal ha vært et ivrig medlem.

Arbeiderklassen inntok Lindøya

Men utover på 1900-tallet begynte vanlige arbeidsfolk å slå seg ned på Lindøya. Fiffens lyst til å tilbringe sommeren her svant hen, og Lindøya mistet sitt overklassepreg. Det eneste som står tydelig tilbake, er Stamhuset nede ved nordre fergebrygge.