Vil at oslofolk skal kunne selge egen strøm til naboen

De fleste av oss er passive strømkunder og betaler for det vi bruker. Men om ikke lenge kan du bli «probruker» og kanskje selge egenprodusert strøm til naboen.

Anne Jortveit og ektemannen har ordnet seg solcellepaneler og solgt strøm tilbake til Hafslund. Etter sommerferien i fjor hadde de solgt strøm for 1136 kroner til strømselskapet.

Et av de nye moteordene blant dem som jobber med fremtidens grønne energisystem, er probruker – en som både produserer og forbruker strøm.

I Tyskland har det tatt helt av. Angela Merkel har bidratt til at det er blitt bygget solpaneler på taket til titusener av tyske strømkunder. De fleste av dem sender overskuddet ut på nettet og er blitt viktige brikker i kanslerens energiskifte.

Også i Norge har noen forsøkt seg. «Powerhouse» på Kjørbo i Sandvika produserer mer strøm enn det bruker. Det samme gjør enkelte idealistiske privatpersoner.

Snart kan oslofolk få muligheten til å bli strømprodusenter i eget hjem.

Fortums konsernsjef Pekka Lundmark vil lete etter de enorme mengdene med varme som slippes ut av Oslos bygg og gjenvinne den. Kanskje nok til å løse Oslos klimautfordring?

Fire grønne grep for Oslo

Nylig varslet Oslo kommune og det finske energikonsernet Fortum tidenes norske energitransaksjon. Oslo skal eie mer av Hafslund, og de to skal samarbeide om varme og markedsutvikling.

Fortums konsernsjef Pekka Lundmark har store planer og visjoner for Oslo.

– Vi vil være med å gjøre Oslo enda grønnere, sier han.

Dersom Oslo bystyre i juni vedtar den store energiplanen til Byrådet og Fortum, og konkurransemyndighetene etterpå godkjenner avtalen, vil Pekka Lundmark kaste seg over disse fire tingene:

  • Han ønsker at tusenvis av probrukere i fremtiden skal kunne selge energien de ikke bruker selv til andre, enten direkte til en nabo eller venn, eller tilbake til leverandøren.
  • Datateknologi skal hjelpe oss til å bruke mindre på en smartere måte.
  • Oslo slipper ut enorme mengder varme – fra vinduer, kjøpesentre, bedrifter og hjem. Denne varmen vil Lundmark ha tak i og gjenvinne.
  • Klemetsrud-anlegget skal bli enda bedre til å energigjenvinne avfallet vårt. Fortum tester nå ut ny teknologi for avfallssortering i Finland, hvor forbrukerne fritas for kildesorteringen. Kanskje kommer dette til Oslo også etter hvert.

God og grønn inntjening

Men når alt dette skal skje, kan Lundmark ikke tidfeste: Det vil komme gradvis etter hvert som teknologien er klar.

– Er økt inntjening for Hafslund, Fortum og Oslo kommune viktigste drivkraft?

– Vi vil selvsagt ha god inntjening, men alle disse tiltakene vil først og fremst tjene forbrukerne. Og det er ikke minst helt nødvendig for å få til et virkelig grønt skifte i energisektoren.

– Mange av dine ønsker vil kreve endringer i lov- og regelverk. Det er for eksempel begrensninger på hvor mye elektrisk strøm jeg som privat solcelle-eier kan selge på nettet?

– Jeg respekterer politikernes ønske om kontroll. Men skal vi få til det grønne skiftet i Norden, må vårt felles energimarked ha et likt regelverk, sier han.

Konsumenten skal bli kongen

Lundmark mener det grønne skiftet vil skje raskest hvis politikerne overlater endringene til markedet.

– En vanlig forbruker må få produsere så mye energi man vil og så få selge det til hvem man vil, sier Pekka Lundmark, og legger til:

– Jeg vil at konsumentene blir kongene i energisystemet. Vi som bedrift skal legge til rette, tilby løsninger og hjelpe. Det vil bli billigere for alle.

Han tar et eksempel:

I dag må energileverandørene ha en stor energi-buffer klar til spesielt kalde dager. Kanskje løses det med å fyre opp et forurensende fossilt kraftverk. Med et digitalisert smart energisystem kan en produsent skru ned gulvvarmen i privathus på dagtid eller i bedrifter om natten med fem prosent i to timer. Når det skjer hos to millioner kunder er innsparingen nok til å takle en hvilken som helst kuldetopp – uten et eneste ekstra utslipp.

Gjenstår bare å gi grønt lys

Byråd for næring og eierskap i Oslo, Geir Lippestad, kaller Lundmarks forslag «strålende». Han forteller at hovedstadens husstander snart er klare for en slik løsning.

– Alle som bor i Oslo og omegn merker at man i disse dager får nye strømmålere. Og de strømmålerne som monteres gir mulighet nettopp for en sånn toveis strøm-kommunikasjon, slik at man kan sende strøm tilbake til nettet hvis man har overskudd.

– Så all infrastruktur er på plass for dette forslaget, og det gjenstår bare å gi grønt lys?

– Det gjør nok det. Disse strømmålerne er avgjørende. Og så må selvfølgelig husstandene som selger, produsere mer energi enn de forbruker. Og det er det ikke mange som gjør i dag. Men det vil endre seg i fremtiden.

Lippestad, som leder Oslos «Smart by»-prosjekt, er glad for den nye avtalen med Fortum som han mener har mange gode og innovative energiløsninger. Selv om det meste av byens strøm fortsatt vil komme fra vannkraft og forbrenningsanlegg også i nær fremtid, så tror han vi etter hvert vil se en større miks av energikilder.

– Og så vil det være en rekke forskjellige energikilder som vil være et supplement til det. Og der vil både vindkraft og solcellepaneler og ny teknologi skape nye muligheter. Og det synes jeg er veldig fint, jo mer ren energi vi får, jo bedre.