17-åring dømt for ran og voldtekt - må sone i to og et halvt år

I tingretten ble 17-åringen dømt til syv års fengsel for to voldtekter og et ran. Nå er han frikjent for den ene voldtekten og fått redusert straff.

I vår ble tenåringsguttene dømt til lange fengselsstraffer i Oslo tingrett. Nå har Borgarting lagmannsrett frikjent guttene for den ene voldtekten, og redusert straffen betraktelig.

En søndag kveld i november i fjor ble Narvesen-kiosken i Bogstadveien ranet av en da 16 år gammel gutt og hans ett år eldre kamerat.

LES OGSÅ: 16-åring erkjenner straffskyld for voldtekt etter ran

Etter ranet beordret 16-åringen jenta bak disken, som var 17 år gammel, inn på et bakrom i kiosken. Deretter rettet han en kniv mot halsen hennes og uttalte blant annet «vil du dø i dag?». Jenta ble etter det tvunget til å kle av seg på underkroppen og voldtatt av 16-åringen.

Da saken ble behandlet i Oslo tingrett i vår, ble 16-åringen blant annet dømt for to voldtekter, ett ran og et ransforsøk. Straffen i tingretten ble satt til fengsel i syv år. Av dette ble to og et halvt år gjort betinget.

LES OGSÅ: 16-åring dømt for syv års fengsel

Hans ett år eldre venn ble dømt for en voldtekt, et ran og et ransforsøk. For ham ble straffen satt til fengsel i fem år. Halvparten av dette ble gjort betinget.

Mens 17-åringen har sittet i varetekt siden pågripelsen i desember, slapp 18-åringen ut etter 12 dager. I praksis betyr dette at 17-åringen allerede har sonet halvparten av dommen.

LES OGSÅ: 17-åring har sittet syv måneder i varetekt - blir ikke løslatt

Frikjent for én voldtekt

Nå har Borgarting lagmannsrett behandlet ankesaken som gjaldt den ene voldtekten som ifølge tingrettens dom fant sted på et hotell i Oslo sentrum i desember i fjor. I lagmannsretten ble guttene, som nå er 17 og 18 år gamle, frikjent for denne voldtekten.

Ifølge dommen hadde guttene invitert en jente på 15 år til å røyke hasj. Hun var ikke omgangsvenn med de tiltalte, men de visste hvem hun var og hadde så vidt truffet henne tidligere.

I dommen kommer det frem at jenta flere ganger ble spurt om hun ville ha sex med guttene. Hun avviste guttene, men i løpet av natten hadde guttene og jenta samleie flere ganger. Ifølge jenta fant den seksuelle omgangen sted fordi hun ble utsatt for trusler og vold og derfor verken orket eller turte å motsette seg guttenes ønske om å ha sex med henne.

LES OGSÅ: Knivraner ranet kirke, ville ikke ta bankkort med lav saldo

Guttene hevdet at jenta sa nei på en flørtende måte, og at hun ønsket å ha sex med dem. Retten har også lagt vekt på at jenta la seg i sengen ved siden av 16-åringen. Hun forble på hotellrommet etter at begge guttene hadde sovnet og at hun også kom tilbake til rommet etter å ha spist frokost.

De to ble frikjent for voldtekt, men dømt for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Jenta fikk også tilkjent oppreisning på 90.000 kroner. Dette er 110.000 kroner mindre enn det hun fikk tilkjent i tingretten.

Innrømmet ran og voldtekt

Når det gjelder ranet av Narvesen og voldtekt av 17-åringen som sto bak disken, innrømmet den yngste av dem dette i tingretten. Den eldste var bare tiltalt for ranet, og innrømmet det i tingretten.

Lagmannsretten har konkludert med at det er flere straffeskjerpende momenter i den delen av tiltalen. Blant annet ble det brukt kniv mot et mindreårig offer på hennes arbeidsplass.

«Hensyntatt de straffskjerpende momenter mener lagmannsretten at straffen for voldtekten i utgangspunktet vil være fengsel opp mot syv år», heter det i dommen. Siden han innrømmet forholdet, fikk han 20 prosent i strafferabatt.

LES OGSÅ: Oslo-politiet: «Ransbølgen» var ikke reell

Fikk redusert straff

Et viktig spørsmål som retten måtte ta stilling til var om guttene skulle sendes i fengsel, eller få alternativ straff. Terskelen for å idømme fengsel til kriminelle under 18 år er svært høy i Norge.

Straffeloven fastsetter at «personer som var under 18 på gjerningstidspunktet, bare kan idømmes ubetinget fengselsstraff når det er "særlig påkrevd"», skriver retten. Fengsel skal også anses som siste utvei for lovbrytere under 18 år.

På grunn av sin unge alder, tilståelse og frikjennelse på ett punkt er hovedmannen dømt til fengsel i fire år og seks måneder. Denne straffen er fellesstraff med Follo tingretts dom avsagt mot 17-åringen i fjor. To år av straffen er gjort betinget. Dette er likevel ett år mer enn aktors påstand om straff.

LES OGSÅ: Kriminelle ungdommer skal slippe fengsel

Hans medtiltalte som nå er blitt 18 år gammel er dømt til ungdomsstraff med en gjennomføringstid på to år. Også dette er en felles med Follo tingretts dom avsagt mot 18-åringen i fjor. Ungdomsstraff innebærer ungdomsstormøte og ungdomsplan etter konfliktrådsloven.

I tillegg må 17-åringen betale 195.000 kroner i oppreisning til offeret fra Narvesen-ranet. 18-åringen må betale henne 15.000 kroner.

LES OGSÅ: Etterlyser spesialfengsel for ungdom

Fornøyd med frikjennelsen

Ankesaken i Borgarting lagmannsrett handlet primært om voldtekten på hotell som guttene ble dømt for i tingretten.

– Min klient er fornøyd med å bli trodd på at det ikke var en voldtekt. Når det gjelder straffeutmålingen, så vil jeg kommentere det etter å ha lest dommen, sier advokat Kjell Torbjørn Dahl som forsvarte 18-åringen i retten.

Vibeke Knapstad, som er forsvarer for 17-åringen, sier følgende om dommen:

– Vår klient er fornøyd med å ha blitt frifunnet for det som var gjenstand for ankeforhandling i lagmannsretten. Det presiseres at forholdene han ble dømt for i tingretten var erkjent og heller ikke anket.

Hun har foreløpig ikke flere kommentarer til dommen.