Oslo

Havørnungene på vingene over Oslofjorden

En båttur unna Rådhusplassen i Oslo forbereder to havørnunger seg på voksenlivet.

Fugleintersserte håper at havørnen denne gang har kommet for å bli i indre oslofjord.
  • Hans O. Torgersen
    Hans O. Torgersen
    Journalist
Her er foreldreparet fotografert i en pause i matauken. De må fortsatt skaffe mat til begge ungene sine.
Havørnene i Indre Oslofjord er et velkjent syn for mange båtfolk.
En av havørnungene blir jaget fra en favorittplass av sin egen bror, eller er det en søster? Hanner og hunner har samme fjærdrakt, men det er hunnene som blir størst.
Havørnungen som gikk av med seieren i krangelen om sitteplassen, bruser med fjærene.
Havørnen er Nord-Europas største rovfugl.
En havørn med vingene i fullt spenn er et flott syn.
Denne havørnungen slår ut vingene og varmer seg i solen mens den venter på at en av foreldrene skal komme med mat.
Havørnen er ikke populær blant måkene og blir ofte forstyrret av dem. Årsaken til den lave populariteten, er at gråmåker står på ørnens meny.
Dette bildet er tatt på lang avstand og viser en voksen havørn som har med seg byttet, en måke, i klørne.

Havørnene i Indre Oslofjord er et velkjent syn for mange båtfolk.

– Vi ser havørn hver gang vi kommer hit, forteller et ektepar som var på tur i helgen. Etter at de gjorde strandhugg kom en av havørnungene flygende, satte seg i et tre og spredte ut vingene for å varme seg i solen, 100 meter fra ekteparets båt.

Vår største rovfugl

Medlemmene i Drøbak/Frogn lokallag av Norsk Ornitologisk forening har utviklingen i Indre Oslofjord siden 2008. Da hekket et par havørn, Nord-Europas største rovfugl og den fjerde største ørnen i verden, i dette området for første gang på 126 år.

– I år er det kommet to havørnunger på vingene, i 2008 en unge og en i 2009. Det var ikke hekking i årene imellom. Totalt fire unger på vingene i Indre Oslofjord. Det er nesten det vi kan kalle en sensasjon. Vi er henrykte, sier Ivar Ruud Eide i lokallaget.

Ruud Eide mener at havørnen ikke er til skade for noen.

– Den henter maten sin i sjøen, både fisk og en god del gråmåker.

Også to fiskeørnunger

Fugleintersserte håper at havørnen denne gang har kommet for å bli, i samme område som det også hekker fiskeørn. Også fiskeørnparet har fått to unger på vingene i år.

– Hvis det viser seg at havørnen er i ferd med å etablere seg permanent i Indre Oslofjord, så er det veldig gode nyheter. Vi må huske på at havørn og fiskeørn var i ferd med å bli utryddet. Nå kan du observere både havørn og fiskeørn helt fra Aker Brygge i Oslo til Færder fyr.

– At havørna har reetablert seg i et så tett befolket område, viser at havørnen har fått fotfeste i Norge. Det vi mangler nå, er kongeørn, sier Ruud Eide.

Luftig krangel

Han observerte lørdag en av fiskeørnene i en luftig krangel med en av havørnene.

– Det er en fantastisk naturopplevelse, de som ferdes på fjorden må ta med kikkert, men hold avstand og la fuglene være i fred. Nå trenger vi ikke lenger reise til Nord-Norge for å se på havørn.

Vil du lære mer om ørner og andre fugler?

Fugletitting er en stor hobby ute i verden. I Norge er amatørornitologene organisert i Norsk Ornitologisk Forening (NOF).

Amatørornitologene i Drøbak/Frogn følger havørnene i Oslofjorden tett og deres observasjoner finner du på sidene til fylkeslaget, Norsk Ornitologisk Forening, Oslo og Akershus.

Observasjoner fra andre steder i landet finner du på nettsidene til NOF.